Vers

Uzonka, nyár, kutyák

Bogdán László

 - avatarOtt túl, nem messze, már egy másik világ volt Engem, mint egy folyót,
Nehéz idők utamból eltereltek,
Kicserélték az életemet. Másik
Mederben zúg, a régit elkerülve,
A magam partjait nem ismerem.”
(Anna Ahmatova: Az ötödik elégia) Setét...

Próza

Tamás Dénes regényrészlete

Tamás Dénes

 - avatar Van, amikor a tudott erősebb minden megfoghatónál. Itt van minden ebben a késői, lefekvés előtti órában, ebben a csendben, sejtelmességben, furcsán elemelt, rézsútos perspektívából megmutatkozva. A testből léphet így ki a lélek, hogy a magasból visszatekinthessen esendő porhüvelyére. Minden itt van, minden ismerős, l...

Műfordítás

Stevka Kozić Preradović versei

Fehér Illés

 - avatar Részekre és századokra osztjate meg tapasztalt kísértőkéntmindhiába vigasztalszvodkával ribizlivelés ezzel a versáradattalmely elszomorítDubrovnában éppúgy mint Dubrovnikban A szétszórt szlávlelkek számtalan könnycseppjétkeserűn – vízzel vigasztaljuk mert a világvándor testvérekdél iránt érzettmérhetetlen fájdalmam...

Tanulmány

Peremek és középpontok

Boka László

 - avatar Az alábbiakban kedvcsinálóként az Előszót közöljük: A magyar irodalomtörténet modernségfogalma többes okból igen sokáig, mereven és meglehetősen tévesen, egyetlen kiemelt alkotóközösséghez, illetve centralizáltan egyetlen helyszínhez ragaszkodva olyan elbeszélésként képződött meg, amely az irodalmi élet eseményeit l...

Pályázatok

Szamosújvári foglyok emlékei

Nagyon kevesen élhetnek azok közül, akik megjárták a börtönt. Sokkal többen vannak, akik édesapjuk, nagytatájuk vagy más rokonuk elbeszéléséből hallottak történeteket, vagy ismernek, tudnak olyanokról, akik egykor ott raboskodtak. Minden aprónak tűnő emlék vagy adat nagyon fontos, s ezek összegyűjtésére hirdetjük meg e pályázatunkat. Három kategóriában várunk emlékeket vagy adatokat: ...

Szerkesztőség

Tárca/glossza

Felhám

Borcsa János

 - avatarNem kell abszolút hallása legyen az embernek, hogy anyanyelve „zenéjét” idegen nyelvi környezetben is felismerje. Zenét mondok, vagyis nem egyes szavak és mondatok felismerésére gondolok, csak arra, amikor egy soknyelvű hangos társaságban érzékeljük például a magyarul beszélők „szólamát” is. Az otthon hangulatát kelti az emberben, no meg egyfajta védettséget érzünk. Élményt jelent egy ilyen hirtelen felhangzó „szólam”, még ha rövid időre, egy-két hétre hagytad is el az anyanyelvi környzetet, mon...

Akikért a harang nem szól

Lőrincz György

 - avatarBár úgy tűnt, hogy Cristine Lagardenak, a Nemzetközi Valutaalap vezetőjének az öregekről tett kegyetlen kijelentése nem éri el a világ politikusainak az ingerküszöbét, itt, szép hazánkban egynek talán, mégis. Ugyanis Cristine Lagarde ez év februárjában nem többet és nem kevesebbet állított, mint: „valamit kell tenni az öregekkel, ugyanis túl sokáig élnek, és a nyugdíjak biztosítása katasztrofális kihívást jelent a világgazdaság számára”. Így!

Könyvekről

Az ördög, akit megöltünk

Kérdezhetnénk, Bogdán László gazdag életművéből miért épp Az ördög Háromszéken című regény került be a Székely Könyvtár sorozatba. Erre vonatkozóan van halvány elképzelésem: számomra ez a regénye a legkedvesebb, mely mű ugyanakkor a szerző achilleszi sarka is. Mert a legizgalmasabb és a...

Zsidó Ferenc

Pályakép Gálfalvi Györgyről

"Írásommal arra próbálok kísérletet tenni, hogy Gálfalvi György élete, munkássága főbb csomópontjainál, állomásainál elidőzve bemutassam a Romániában élő magyarság utóbbi bő félévszázadának,a kulturális, szellemi, irodalmi és politikai életre jelentős befolyással bíró, meghatározó szervező egyéniségét, jó esetben talán modellezve is korosztálya értelmiségi legjobbjainak...

Szerkesztőség

Tompa Andrea regényéről

Ami értékes, nem adja magát könnyen és ez maximálisan igaz Tompa Andrea Fejtől s lábtól regényére is. Ez a mű kiköveteli a jussát, a neki járó figyelmet, éppen ezért is válik maradandó olvasmánnyá. Bő száz oldal kell ahhoz, hogy az ember megszokja...

Kovács Eszter

Táborok

Mózes Attila pályaképe*

Szerkesztőség

E láthatatlan életmű alaposabb felmérésére a dolog lényegénél fogva nem nagyon vállalkozhatom, így...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Helikon 2018/17.

A Helikon első szeptemberi számának címoldalán Zalán Tibor verse olvasható, ezt követi Papp Attila Zsolt interjúja Zágoni Balázs író, rendező, filmkritikussal. Prózát Márton Evelin, verset Király Zoltán, Varga Melinda és Markó Béla...

André Ferenc

Korunk 2018/9.

Kép/szöveg átjárások: határterületeket vizsgál a szeptemberi Korunk: a képzőművészet, film és irodalom közötti átfedések, átjárások legkülönfélébb változatait. A happening, a filmsorozat, a képzőművészet és irodalom jellegzetesen kortárs, kísérleti jellegű határátlépései ugyanúgy jelen...

Szerkesztőség

Székelyföld 2018/9.

A Székelyföld folyóirat szeptemberi számának tartalmából: Szépirodalom
Ferenczes István: Kányádi Sándor sírjára
Markó Béla versei
Vári Attila: Piper nigrum
Ferencz Imre: Emlékek kútja
Lokodi Imre: Kolozsvári vadhere
Papp Attila Zsolt: A Villa...

Lövétei Lázár László

Várad 2018/8.

A Várad folyóirat augusztusi számának vezércikkében Szűcs László a (pót)érettségizőkről ír; az irodalom rovatban verset közöl Molnár Zsolt, Gagyi Eszter, Ady András, Gotha Róbert Milán, Müller Dezső; prózát publikál: Szombati István, Barok...

Zsidó Ferenc