Vers

Nagy Attila versei

Nagy Attila

 - avatarIn memoriam József Attila 1.
Rejtelmek ha zengenek,
Elkészül a vers is végre,
S lehajtod fáradt, szép fejed
A Mindenség eres kezére. 2.
A semmi ágán hűlt ideg.
Egymásba ráng a csillagok
Instabil fénye. Oly rideg
Köröttem...

Próza

Lucius Caius Tarquinius Porsenna emlékiratai

György Attila

 - avatar Mi, etruszkok. Rasennák, türrhének (a türrhének nem mi voltunk, de ők mi lettek, hosszú, és bonyolult), etruszkánok.Senki nem tudja kik voltunk. Mindenki hallott rólunk, senki nem ismer. Ezért írom e sorokat, noha nyilván, azt sem lehet tudni, ki írta ezt. Nem is fontos.Nem is fontos. Talán éppen ezen buktunk el – ha...

Műfordítás

Doina Ruști regényrészlete

Szenkovics Enikő

 - avatar Úgy beszélt, mintha nem is ő nyitotta volna ki a száját, hanem egy, a torkába fészkelődött emberke, aki annyira óvatosan ejtett ki minden egyes szót, hogy mondatai leginkább a halálukon levő kacsák hápogásához hasonlítottak. És azt is elmondom, miért gondolom ezt. Az, ahogyan egy ember beszél, megmutatja, mennyit ér...

Tanulmány

A kegyetlen irodalom*

Demeter Zsuzsa

 - avatar „A cenzúra a Valaki csenget című kötetem kapcsán volt a leggyalázatosabb, ugyanis jóváhagyták a szöveget, kinyomtatták a kolozsvári nyomdában, ha jól emlékszem 15 000 példányban, s miközben a könyveket csomagolták, valamelyik kolozsvári cenzornak – sosem tudtam meg, hogy ki volt – eszébe jutott, hogy bele kellene lap...

Pályázatok

Ifjúsági alkotópályázat

Már a legkisebbek is jelentkezhetnek, mert a verseny korosztályos bontása eképp néz ki: I. kategória: 1-4. osztályos tanulók I/A mese I/B vers II. kategória: 5-8. osztályos tanulók II/A mese II/B vers II/C novella III. kategória: 9-12. osztályos tanulók III/A mese III/B vers III/C novella Téma megkötés nincs a pályaművekkel kapcsolatban. Eddig nem publikált írásokkal nevezh...

Szerkesztőség

Tárca/glossza

„Elég legyen az olvasásból!”

Kozma Mária

 - avatarA meseolvasás rejtelmei (A tárcaírás olyan, mint ez a klasszikus vicc: „Angliában utazik három tudós a vonaton. Kinéznek az ablakon, és látják, hogy a vasút mellett juhok legelnek. Így szól a fizikus: Levonhatjuk a következtetést, hogy Angliában a juhok feketék. A matematikus: Levonhatjuk a következtetést, hogy Angliában tizenöt juh fekete. A filozófus: Levonhatjuk a következtetést, hogy Angliában tizenöt juh egyik fele feketének látszott.”) ...

Éljen a csirihau!

Borcsa János

 - avatarMondhatni nem telik el nap, hogy ne értesülnénk természeti katasztrófáról, földindulásról, falvakat, városokat elsöprő sárlavináról, lávakitörésről, szökőárról, kellemes hangzású női nevekre hallgató (!?), pusztító erejű szelekről, elképesztő viharokról, az időjárás szélsőséges megnyilvánulásairól északon és délen, keleten és nyugaton, s tapasztaljuk, mindezekkel szemben tehetetlen az ember, sőt az egész civilizáció rendre csődöt mond.

Könyvekről

Cs. Szabó László esszékötetéről

Cs. [csekefalvi] Szabó László (1905-1984), az erdélyi, értelmiségi családból származó, Baumgarten- és posztumusz Kossuth-díjas szépíró, esszéíró, kritikus a magyar irodalmi élet egyik meghatározó alakja volt. A Nyugat második, esszéíró nemzedékének, a "hétfőiek" tagjaként indult. A Magyar Rádió Irodalmi Osztályának vezetése során "nyugatos...

Szerkesztőség

György Attila etruszk kötetéről

Etruszk vagyok – mondja a pillanatnyilag legnagyobb székely író, György Attila, aki, mint tudjuk, pontosabban nem is székely, hanem csángó. És ezt senki sem vonhatja kétségbe és nem is akarja, mert mit tudjuk mi, hogy mit hordoznak a gének, hányszor és hogyan...

Szerkesztőség

Rakovszky Zsuzsa Célia c. regényéről

Rakovszky Zsuzsa “család nélküli családregénye” olyan, mint egy posztmodern palimpszeszt: nagy vonalakban egymásra másolja, felülírja, majd újragondolja a szereplők történeteit. A szereplőkét, akik szinte kivétel nélkül rokonok is, meg nem is, családtagok is, meg nem is. Féltestvérek, és azok féltestvérei, régi időkből...

Zsidó Piroska

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Várad 2018/11.

A Színházak Éjszakáján bemutatott Élő Várad performance, az Ars poetica szövegeit kínálja a Várad novemberi száma, benne Kemenes Henriette, Molnár Zsolt, Ozsváth Zsuzsa, Mihók Tamás, Molnár Kincső Bernadett, Szőke Zsolt, Gagyi Judit...

Szerkesztőség

Játéktér 2018/ősz

A Játéktér őszi számában Radu Afrim sepsiszentgyörgyi, valamint Tarnóczi Jakab nagyváradi rendezéséről olvasható kritika: Tarnóczival és Kukk Zsófia dramaturggal a Szentivánéji álom színreviteléről beszélgetett Tasnádi-Sáhy Péter. Deák Katalin és Visky András beszélgetése...

Varga Anikó

Székelyföld 2018/12.

SZÉKELYFÖLD, XXII. évf., 2018/DECEMBER Szépirodalom
Buda Ferenc: Hunyorgó
Oravecz Imre prózaversei
Biró Zsombor Aurél: Jó így minden, ahogy most
Varga László Edgár versei
Sánta Miriám: Autópálya
Boda...

Lövétei Lázár László

Helikon 2018/22.

A Helikon második novemberi számának címoldalán az idén 75 éves Király László versei olvashatók. Verset Egyed Emese, André Ferenc, László Noémi, Karácsonyi Zsolt, Varga László Edgár, Horváth Benji és Lövétei Lázár László...

André Ferenc