Vers

Szondy-Adorján György versei

Szondy-Adorján György

 - avatarKarácsony Lesöpörtük magunkról a havat, előjött
mindenki saját kis gödréből, hozták
a vödör bort, halkonzervet fej fokhagymával,
és védtük a búzamezőket, jól aludt, hadnagy úr?
kellemes ünnepeket kívánunk, kérjen 
még nyomjelzőket, este majd legyen piros,
zöld...

Próza

Zsidó Ferenc rövidprózái

Zsidó Ferenc

 - avatar Nyolckor nyitott a bolt, legkésőbb fél nyolckor meg kellett érkezni a sorba (nyilván, ekkor már régen nem első voltál, a rosszul alvó nyugdíjasok már hét órától ott ücsörögtek). A szatyrokban két visszacserélhető literes tejesüveg: ennél többet nem adtak egy személynek, hacsak nem voltál bennfentes… Szorosan egymás m...

Műfordítás

Délszláv költők szerelmes versei

Fehér Illés

 - avatar Ha ölelésed lelkesíti szívétés öledben nyugszik a fájdalom,ha neved gondolataiban a nyugalmat jelenti és torkodvánkosának hűseés az éjbe szökő hangod mégviharoktól nem érintett gyümölcsös. Akkor maradj melletteés légy irgalmasabb azoknál,akik előtted csókolták.Félj a visszhangoktól, melyek a szeplőtlenszerelem nyosz...

Tanulmány

Szilágyi Domokos: Felezőidő

Pécsi Györgyi

 - avatar S megkockáztatom, hogy ebben a versben érthetjük meg legpontosabban Szilágyi Domokos metafizikán túli metafizikai keresésének a természetét. Legpontosabban, mondom, és máris korrigálnom kell, hiszen a költemény csupa rejtély, sejtelem, talány, jóllehet a költő mindössze egyetlen szimbólumot, igaz, a legjelentősebb e...

Pályázatok

Tabéry Géza novellapályázat

A pályázati kiírásra pályakezdő és gyakorló szerzők egyaránt jelentkezhetnek. Idén várjuk gimnazista pályázók jelentkezését is 11. és 12. osztályból! A pályázati felső korhatár: 30 év.A pályázat célja, hogy publikálási lehetőséget biztosítson fiatal novellaszerzők s mindazok részére, akik rövidprózai munkáikkal szeretnének értő szakmai értékelés, megítélés alapján megmutatkozni a kortá...

Szerkesztőség

Tárcák

Dilettánsok

Szentgyörgyi László

 - avatarValósággal retteget a tárlatnyitóktól, könyvbemutatóktól, s hasonló rendezvénytől. Hírlapi tudósítóként megbizonyosodhatott afelől, hogy az ilyen-olyan rangú és színvonalú közművelődési események főszereplői között igen sok a feltűnési viszketegségben szenvedő szerencsétlen ember, szereplési vágytól hajtott politikus, magát többre érdemesnek tartó akarnok műkedvelő.

Találkozásaim Magyari Lajossal

Borcsa János

 - avatarMagyari Lajos nevével félszázaddal ezelőtt mint középiskolás diák találkoztam először, s egyik jellegzetes verse, a Kapuállító éveken keresztül kísért, sőt, mondhatnám, része volt irodalmi tudatunknak, hiszen nemcsak egy verset értettek alatta, de azt a nemzedéket, illetve írói csoportosulást is, amelynek meghatározó alakja volt.

Könyvekről

Farkas Árpád válogatott verseiről

Az irodalom selyemútjának útjelző táblái a szállóigék. Súlyos tartalmú összetétel a szállóige, második tagja az Úr szavát is jelenti. Olyan fajtája a közhelynek, amelyik elkopni nem tud, idő múlásával fényleni kezd, mint a karátos aranypénz. Elszakad a szerzőtől, ívfénnyé változik, asszociációkat kelt...

Hegedűs Imre János

Kornis Ottó: Füst c. regényéről

A Füst a legelső magyar, erdélyi holokausztkönyv. 1945 végén jelent meg, szerzője némileg ismert volt a romániai magyar olvasók körében, hiszen írásai jelentek meg különféle irodalmi lapokban, társszerzője egy remek színdarabnak is, melyről ragyogó, izgalmas beszámolók jelentek meg jóformán minden fontosabb sajtótermékben...

Miklóssi Szabó István

Tamási Áron: Jégtörő Mátyás c. regényéről

Tamási Áron számára, aki színdarabot írt A vitéz lélekről, és már első kötete is a Lélekindulás címet viselte, a lélek sosem volt üres kifejezés. Ellenkezőleg, írásai megértéséhez fontos kulcsszó, világlátásának lényeges eleme. Babits Mihály így üdvözölte az 1936-ban megjelenő Jégtörő Mátyást: „Ez...

Molnár Vilmos

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Majla Sándor és versárnyéka

Cseke Gábor

BENNED MAGAMRA TALÁLOK Megszeretem a szemedet;harmatos bársony éjjelét,pillái félénk ringását,mél...

Partnerek

Szemle

Játéktér 2019/tél

A Játéktér folyóirat téli számában Sardar Tagirovsky szatmári rendezéséről, a Raszputyinról, Keresztes Attila a Tompa Miklós Társulatnál rendezett A nép ellensége című előadásáról és Góbi Rita az M Studióban bemutatott Sírunk, nevetünk...

Varga Anikó

Korunk 2019/12.

A Korunk folyóirat 2019. decemberi számának tematikája: rendszerváltás Kelet-(Közép-)Európában. Milyen premisszái voltak és milyen utak vezettek a kelet-közép-európai rendszerváltásokhoz? Hogyan – és miképpen – hatott a Szovjetunió válsága a szovjet/szocialista tömb felbomlására?

Szerkesztőség

Székelyföld 2019/12.

Megjelent a Székelyföld decemberi száma. A tartalomból:

Borsodi L. László

Helikon 2019/21.

A Helikon első novemberi számát (2019/21) Papp Attila Zsolt vezércikke nyitja, benne az irodalmi Nobel-díjak tétjét és az azokat övező botrányokat tárja fel. Ezt követően Zsidó Ferenc interjúja olvasható Ferencz Imre költő...

Mărcuțiu-Rácz Dóra