Vers

Sánduly Lajos versei

Sánduly Lajos

 - avatarErdő-zsoltár erdők kik bennem gyökereztek
s én bennetek bontok lombot
erdő fái ti csontjaimban feszülő szilánkszálak
pengő hárfahúrok
tartsátok atlaszok módjára ezt a fölöttünk borongó
zsolozsmás kékszimfóniát
az eget
keltsétek dalra a húrtörzseitek közt kergetőző csintalan

Próza

A felvágós nyuszika

Molnár Vilmos

 - avatar Nyuszika ment az Erdőn keresztül, mikor szembejött vele a Róka. ‒ Mi a hézag, Róka koma? – vetette oda nyeglén Nyuszika ‒, a kisebbik öcsém is erősebb, mint a te nagyobbik bátyád. Róka ettől úgy megrémült, hogy inaszakadtából elrohant, tán ma is fut még valahol. Nyuszika ment tovább, mikor kicsivel odébb szembejött v...

Műfordítás

Agnieszka Jarzębowska versei

Dabi István

 - avatar XXX Az ihletegy pillanat alatt születik nyugodt testbenvagy látomásokkal kínzottnyugtalan lélekbenFélelembőlvagy lelkesedésbőlvárakozásbólbeteljesülésbőlbe nem teljesülésbőlszerelembőlvagy a szerelem hiányából hajt kia lehetetlenből elővarázsolvaTörékenyködként úszika csillagteli égbolton.És elegendő a szótelcsípnie...

Tanulmány

Honvágy egy hazáért

Pécsi Györgyi

 - avatar A trianoni békekötés, a magyar nemzet szétdarabolása után majd száz évvel viszont azt tapasztaljuk, hogy tapodtat nem közeledtek a kisebbségben élő magyarság és az utódállamok államalkotó nemzetei, ellenkezőleg, mintha egyre idegenebbé válnának egymás számára.Láng Gusztáv a nemzettudatok és a nemzetállamok kialakulás...

Pályázatok

Az Alföld pályázata

A kézirat maximális terjedelme szépirodalmi szövegeknél 20 ezer, értekező próza esetében 30 ezer karakter. A pályázatokat e-mailben, csatolt mellékletként (Word-dokumentum formátumban) várjuk az alfoldfolyoirat@gmail.com címre! Kérjük, hogy a pályázó a levélben tüntesse fel nevét és postai elérhetőségét, valamint a tárgy mezőbe írja be, hogy „Határ”! Határidő: 2019. augusztus 31. A p...

Szerkesztőség

Tárcák

Csalogányok és pacsirták

Petrozsényi Nagy Pál

 - avatarNincs furcsább, bonyolultabb dolog az emberi lékeknél. Ezt példázza a következő egyszerű történet.Weiss Fercsi szerelmes volt. No hiszen, ki nem volt! De ő igazán, fülig, mint egy... Szóval nagyon, s ami rosszabb, bizony reménytelenül, miután Aranka rá sem hederített.– Hagyd a francba! – tanácsolta Ödön a IV. A-ból. – Ezt a pillét, öregem, csak a buldózerek izgatják.

A kofa

Zsidó Ferenc

 - avatarSzürkülődött. Igyekeztem. Egyfelé. A kofa is igyekezett. Eladni a nyakán maradt halom murkot.- Jöjjön, fiatalember, olcsón adom! - kínálta nevetségesen alacsony áron.Nem mentem.

Könyvekről

Herta Müller: Fácán az ember, semmi több c. könyvé…

A Fácán az ember, semmi több Herta Müller negyedik, magyarul megjelent könyve. A rövidke elbeszélés roppant súlyos, letaglózó olvasmány. Szikár, tűpontos, néhány szavas mondatokból álló, sallangmentes („bodorádámos”) szöveg, mely egy-két oldalas, önállóan, szabadversként is működő fejezetekre oszlik, és ebből az erősen egymásba...

Bálint Tamás

Szőcs Kálmán válogatott verseiről

Ugyanúgy olvasunk-e húsz-harminc év múlva egy könyvet, egy életművet, a verseket, versesköteteket, mint ahogyan olvastuk valamikor, annak idején, mondjuk kamaszkorunkban? Ugyanaz a költő, ugyanaz az életmű áll-e szemben velünk most, mint akkor? Változtak-e vajon azok a versek? Vagy mi változtunk volna? Nyilván...

Fekete Vince

Tóth Ágnes kocsmameséiről

Egy váradi kiskocsma történeteit, életmeséit gyűjtötte kötetbe Tóth Ágnes. A kis sarki ivó, valahol a Sebes-Körös partján, még a régi békeidőket idézi, merthogy ezek a kiskocsmák mára a múlt ködébe vesztek, helyüket átvették a divatos romkocsmák, elegáns bisztrók, ahová turisták, diákok és...

Fábián Tibor

Táborok

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia

Cseke Péter

Bözödi György klasszikus értékű könyve, a Székely bánja mind­két kí­vá­na­lom­nak ele­get tesz. Ar...

Árnyékos költők

Sztojka László és „versárnyéka”

Cseke Gábor

Áttöri a múlást, sötétet Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!törnek időbe, halhatatlanságba!odatérdel...

Partnerek

Szemle

Várad 2019/6.

A Várad folyóirat júniusi számában verssel jelentkezik Sebestyén Kinga, Uraky Noémi, Gál Krisztián Levente, Nagy Rita, Lőnhárt Melinda, Barok Márk, Lőrincz József és Simonfy József. Prózát publikál: Kulcsár Edmond, Hajós Eszter, Onagy...

Zsidó Ferenc

Székelyföld 2019/7.

A Székelyföld folyóirat júliusi számának tartalmából: Szépirodalom
Szeles Judit versei
Makáry Sebestyen versei
Viola Szandra versei
Vida Gábor: Sóskút hotel
Oberczián Géza: Vadakat terelő juhász
Borsodi L. László versei
Debreczeny György versei

Borsodi L. László

Helikon 2019/13.

A Helikon első júliusi számának vezércikkét Horváth Benji jegyzi, ezt követi Pál-Lukács Zsófia interjúja Pécsi Györgyi irodalomtörténésszel. Verset Láng Orsolya és Bereti Gábor, prózát Hegedüs Imre János, Tamás Kincső és Szakács István...

André Ferenc

Korunk 2019/7.

A Korunk folyóirat júliusi számának hívószava: Elmesélt városok. A lapszám a város megismerésének lehetőségeit és eszközeit vizsgálja, a történelem, az építészet, a művészettörténet és a műemlékpedagógia szempontjait hasznosítva. Milyen módon válhat a...

Szerkesztőség