Aktuális

Nagy Koppány Zsolt az udvarhelyi G-ben

Az irodalomkritikusokat meghökkentő hang, groteszk képek, erotika, emberi érzések, filozófia, mélylélektan, teológia. Hétköznapinak tűnő világok, emberek egyedi tálalásban – így jellemezhető tömören a Marosvásárhelyen született és Székelyudvarhelyen érettségizett író munkássága. Nagy Koppány Zsolt legutóbbi regénye a Magvető Kiadónál jelent meg 2010-ben Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk címmel. Az idei Lipcsei Könyvvásárra németül kiadott novelláskötete bemutatása után Székelyudvarhelyen fogadja olvasóit, a második alkalommal megrendezett G.Feszt keretén belül. Az április 26-án, pénteken 20 órától a G.Caféban Hagyaték címmel sorra kerülő est házigazdája Murányi Sándor Olivér író, támogatói a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága és a G. Kulturális Egyesület. Közreműködik a magyarországi Bribojszki Mátyás Band zenekar.

Zsidó Ferenc csíkszeredai estjéről

2013. április 18-án Zsidó Ferenc két könyvét mutatták be a csíkszeredai Székelyföld Galériában: a rövidprózákat tartalmazó Laska Lajos című könyvet Molnár Vilmos író, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője, A múlt kisajátítása című, a Nagy-Küküllő fennsíkján elterülő, a Hargita megye délnyugati részén található magyar, román és cigány közösségek naiv történelmét vizsgáló, az együtt élő népcsoportok történelemszemléletei közti összefüggésekre rámutató kötetet Oláh Sándor társadalomkutató mutatta be.

Sall László kolozsvári estjéről

 Göteborgban, a Move & Walk Intézet támogatásával látott napvilágot Sall László erdélyi magyar költő, író Polit kö című verseskötete, amelyet április 18-án mutattak be Kolozsváron a Minerva Művelődési Egyesület székházában. A szerző, akivel Demény Péter beszélgetett a Cs. Gyimesi Éva teremben szervezett találkozón, 1990 óta él Svédországban, azelőtt fizikai munkásként dolgozott szülővárosában, Nagyváradon, vezetőségi tagja volt ugyanakkor az ottani Ady Endre Irodalmi Körnek.

Bővült az eirodalom szerkesztősége

A nyitottabb szemlélet kialakításáért, valamint a hatékonyabb munkamegosztás érdekében új tagokkal bővült a www.eirodalom.ro szerkesztősége. Így jött be a képbe Bálint Tamás Ko­lozsváron/Székelyudvarhelyen élő költő, aki „száguldó ri­por­terKÉNT”, helyszíni tudósításo­kat ír, in­terjúkat készít, szerzőket von be; és Bor­so­di László Csíksze­redában élő költő-kri­ti­kus, aki elsősor­ban a re­cen­zió-ro­va­tatot erősíti. Az alábbiakban őket mutatjuk be:

Versverseny: KAF a nyertes

A versenyben lévő 11-ek közül Kovács András Ferenc Október. Őszi könyvtár című verse lett a győztes az Erdélyi Figyelő április 11-én, 11 órakor zárt Versversenyén. Második helyen Kinde Annamária Menekülni vágyó verse végzett, a harmadik helyezett pedig László Noémi Föld című költeménye lett.

Új arculattal ünnepel az eirodalom

Március 25-én ünnepeltük a www.eirodalom.ro egyéves születésnapját. A születésnap alkalmából teljesen új arculattal, új webdesign-nal lepjük meg olvasóinkat. Bízunk benne, hogy az új, dinamikus megjelenítés még olvasóbarátabbá teszi az erdélyi irodalmat.  Hű, eltelt már egy év? – kérdezhetnénk, hiszen úgy tűnik, csak most volt, hogy törpöltünk: szükség volna, igény volna, s aztán elindítottuk, némiképp félénken, mégis céltudatosan. Pelenkás korban vagyunk még, úgymond, alig totyogunk, mégis sok mindent megvalósítottunk.

Slamesnek áll a világ

Múlt héten a kolozsvári Bulgakovban került megrendezésre az Erdélyi Slam Poetry Bajnokság első kiadása, melynek dobogósai majd a Félszigeten szervezett döntőben mérkőzhetnek meg a közeljövőben Sepsiszentgyörgyön is megrendezésre kerülő hasonló válogatón továbbjutókkal. Annyira azonban ne rohanjunk még előre, már a Bulgakovos kör is roppant erősre sikerült (a szervezés is), megkockázatnám, hogy ebben a stílusban a kolozsvári közönség ennél jobbat, érdekesebbet, szórakoztatóbbat még nem látott.

Demény Péter kolozsvári könyvbemutatójáról

Március 26-án Kolozsváron bemutatták Demény Péter Garantált pihenés című könyvét (Riport Kiadó, Nagyvárad, 2012.). A kötetet ismertette, a szerzővel beszélgetett Balázs Imre József. A kötet Demény Péter Krónikás glosszáinak válogatott anyaga. A szerző a könyv előszavában így vall: „Életem egyik legszebb időszaka kezdődött, amikor 1999 őszén a Krónikához kerültem. Elsősorban persze a lendületért: az a csapat azt hitte, megváltja majd a világot. Meg volt győződve róla.

Magyar Érdemrend Gálfalvi Györgynek

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2013. március 20-án, szerdán 18 órakor a csíkszeredai Lázár Ház dísztermében nyújtotta át a magyar állami elismeréseket székelyföldi személyiségek számára. Az ünnepségen elhangzott, olyan személyiségek kaptak kitüntetéseket, akik akik a történelmi Székelyföldön élve és munkálkodva járultak hozzá a nemzet, a régió, a közösség megmaradásához és felemelkedéséhez. A kitüntetettek között volt Gálfalvi György Marosvásárhelyen élő író, szociográfus, szerkesztő, aki a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta.

Czegő Zoltán székelyföldi könyvbemutatóiról

2013. március 19-én, kedden este hat órakor Czegő Zoltán, a második Forrás-nemzedék tagja volt a csíkszeredai Székelyföld Galéria vendége. A kétszeresen, először Erdélyből Magyarországra, majd onnan visszaemigrált költő, író, publicista beszélgetőtársa Lakatos Mihály író, a magyarországi Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatója volt.