Zsidó Ferenc csíkszeredai estjéről

2013. április 18-án Zsidó Ferenc két könyvét mutatták be a csíkszeredai Székelyföld Galériában: a rövidprózákat tartalmazó Laska Lajos című könyvet Molnár Vilmos író, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője, A múlt kisajátítása című, a Nagy-Küküllő fennsíkján elterülő, a Hargita megye délnyugati részén található magyar, román és cigány közösségek naiv történelmét vizsgáló, az együtt élő népcsoportok történelemszemléletei közti összefüggésekre rámutató kötetet Oláh Sándor társadalomkutató mutatta be.

Laska Lajos „laskáskodik”, azaz gondolkodásmódja időnként eltérni látszik a szokványostól, fogalmazott Molnár Vilmos, aki a haibunnal rokonságot mutató, „kellemesen rövid” prózai írások főhősét úgy jellemezte, hogy „kilóg az átlagemberek sorából, ha csak fura, néha deviánsnak nevezhető gondolatai által is. Pedig igyekszik tőle telhetően elvegyülni a tömegben, nem lenni kirívó. Néha csak mímeli azt, amit mások csapatostól csinálnak. Laska Lajossal nem történik semmi világrengető – mondta Molnár –, csak él, éldegél, s főleg viszonyulni próbál valamiképpen az adott helyzetekhez. Laska Lajos viszonyulási művész, ahogy tulajdonképpen mind azok vagyunk mi is.”
A kötet megjelenése előtt a Romániai Magyar Szóban megjelent félperces írásokat olvasva hol a humor nevettet meg, hol a groteszk torzítja keserű vigyorrá nevetésünket, hiszen rólunk beszélnek: Laska világa a mi tésztaként tekergőző nyavalyás, kisszerű hétköznapjaink, amelyben az álmok nem válnak valóra, az élet nem válik Életté.