Szávai Ilona Szentgyörgyön

Május 16-án délután 6 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban bemutatják Szávai Ilona új könyvét.Boldog kútásók és állványozók – avagy merre, magyar gyermekkultúra? – kérdezi a könyv alcíme.Szávai Ilona sokoldalú személyiség, évtizedek óta ír, szerkeszt, fordít. Szerzőként, kiadói szakemberként a gyermekkultúra mellett kötelezte el magát.

A szervezést, szerkesztést – „boldog kútásást” – tekinti elsődleges hivatásának. Alapítója és főszerkesztője az 1999-ben indított – másfél évtizede hiányt pótló, a legszélesebb olvasótáborra nyitott – folyóiratnak, a FORDULÓPONT-nak.
Szávai Ilona folyóirat-szerkesztői, kiadói és esszéírói tevékenységének központi eleme az áttekintés, amely számol a valósággal, rendelkezik a közös programalkotás képességével, és olyan egyszerű dolgok tudásából indul ki, hogy például a gyerek nem vásárol könyvet, az jut el hozzá, amit a szülő, a felnőtt világ felkínál neki.
A kötet az évek során közölt esszéiből, jegyzeteiből kínál izgalmas támpontok szerinti válogatást.