Balázs K. Attila könyvbemutatója Keresztúron

Október 30-án, szerdán 18 órától a székelykeresztúri Múzeumban bemutatásra kerül Balázs K. Attila: A zöld fotel lakója című prózakönyve. A kötetet ismerteti, a szerzőt faggatja: Zsidó Ferenc

 

A zöld fotel lakója habitusában egy regény és egy kisregény között helyezkedik el; megvan benne a regényekre jellemző többszólamúság, a műfaji meghatározás helyett használt kiadó történet(ek) kifejezés ugyanakkor a lezáratlanságra, szövegszerűségre is utal. Balázs K. Attila műve a tudatfolyam-regények hagyományából indul ki, de azt a maga szűkszavú módján műveli, a szövegirodalmat klasszikus narrációval ötvözi.

A főszereplő, C., ideje nagy részét egy zöld karosszékben tölti, s képzeleg: a realitás mindig az, amelyet éppen megél; hogy ténylegesen mi is történik, az tulajdonképpen irreleváns. C. megpróbál megírni egy történetet – mely végül meg/átírja az ő életét. A párhuzamosok tehát találkoznak, a C. által kitalált öreg festő és segédje története a záró képben összeolvad C. élettörténetével.