Elhunyt Kántor Lajos
Fotó: Thaler Tamás

Elhunyt Kántor Lajos

2017. július 21-én, 79 esztendős korában elhunyt Kántor Lajos József Attila-, Széchenyi-, valamint Magyar Örökség-díjas irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus, irodalomszervező, a Korunk folyóirat egykori főszerkesztője, a Kolozsvár Társaság leköszönt elnöke.

Önálló kötetei (válogatás):
Írástól – emberig. Esszék, tanulmányok; Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1963 (Forrás)
Százéves harc "Az ember tragédiájá"-ért; Akadémiai, Bp., 1966 (Irodalomtörténeti füzetek)
Vallomásos Móricz Zsigmond. Epika és líra határvidékén; Ifjúsági, Bukarest, 1968 (Kismonográfia)
Alapozás. Klasszikusok - kortársak. Tanulmányok, esszék; Kriterion, Bukarest, 1970
Föld, csillag. Mai magyarországi novellák I-II.; vál., bev., jegyz. Kántor Lajos; Albatros, Bukarest, 1970
Kántor Lajos–Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom. 1945-1970; Kriterion, Bukarest, 1971
Utazás a gyökerek körül. Az Adriától a Balti-tengerig. Útirajz a modern művészetekről; Dacia, Kolozsvár, 1972
Kántor Lajos–Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom. 1944-1970; 2. jav. kiad.; Kriterion, Bukarest, 1973
Korunk Galéria 50. Készült a folyóirat megjelenésének ötvenedik évfordulójára; szerk. Kántor Lajos, Ritoók János; Kolozsvár-Napoca, Intreprinderea Poligrafica, 1976
A megtalált színház. Kövek egy évtízed színháztörténetéhez; Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1976
Kép, világkép. A régi Korunk az új művészetért; Kriterion, Bukarest, 1977
Korunk Galéria. Kiállítás Ady Endre születésének 100. évfordulójára (kiállítási katalógus); szerk. Kántor Lajos, Ritoók János; Korunk Galéria, 1977. november, Kolozsvár-Napoca
Szülőföld. Kolozsvár-Napoca, 1978 (kiállítási katalógus); szerk., bev. Kántor Lajos; Korunk, Kolozsvár-Napoca, 1978
Korváltás. Kritikák, tanulmányok; Kriterion, Bukarest, 1979
Szárny és gyökér. Utazás A-tól Z-ig; Cseh Gusztáv illusztrációival; Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1979
Líraiság a XX. századi magyar novellában; Universitatea, Kolozsvár, 1979
Móricz Zsigmond közöttünk; vál., bev., jegyz. Kántor Lajos; Kriterion, Bukarest, 1979
Korunk. Avantgarde és népiesség. Irodalomtörténeti és kritikai portyázások; Magvető, Bp., 1980 (Elvek és utak)
A hiány értelmezése. József Attila Erdélyben; Deák Ferenc rajzával; Kriterion, Bukarest, 1980
Dincolo de formă. Pagini de poezie şi proză maghiară din România; szerk., bev., jegyz. Kántor Lajos; ford. románra Corneliu Bala et al.; Albatros, Bucureşti, 1981 (Lyceum)
Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig; Kriterion, Bukarest, 1981
Milyen az út? Szubjektív KRESZ a gyalogos és autós közti átmenet öszvér-állapotában; Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1983
Képzőművészeti írások. 1984; szerk. Kántor Lajos; Kriterion, Bukarest, 1984
Vallani és vállalni. Egy irodalmi vita és környéke. 1929-1930; Kriterion, Bukarest, 1984
Szilágyi Domokos: A költő életei; szerk. Kántor Lajos; Kriterion, Bukarest, 1986
Birtokon belül? Téli beszélgetések Erdélyben; Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Bp., 1989
Túlélő képek. Kántor László íróportréi. 34 erdélyi író vallomása; szerk. Kántor Lajos; Héttorony, Bp., 1989
Szilágyi Domokos: Élnem adjatok. Vers, próza, esszé, 1956-1976; összegyűjt., szerk., utószó Kántor Lajos; Kriterion, Bukarest, 1990
Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából; szerk. Kántor Lajos; Héttorony, Bp., 1990
Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszázados történetéből. Esszé; Héttorony, Bp., 1990
Vándor idő balladája. krónika 89-90; szerk. Kántor Lajos, Veress Zoltán; Erdélyi Könyv Egylet, 1991 (Erdély kövei, 1.)
Itt valami más van... Erdélyi krónika, 1911-1959; Héttorony, Bp., 1992
Kolozsvár magyar színháza. Ezerhétszázkilencvenkettő – ezerkilencszázkilencvenkettő; szerk. Kántor Lajos, Kötő József, Visky András; Gloria, Kolozsvár, 1992
Függőhíd. Közérzetkrónika; Jelenkor–Kriterion, Pécs–Bukarest, 1993
Kántor Lajos–Kötő József: Magyar színház Erdélyben, 1919-1992; Kriterion, Bukarest, 1994
Györkös Mányi Albert; Kriterion, Bukarest, 1995
Ki vagy te, Szilágyi Domokos?; Balassi, Bp., 1996
Honos-hontalan. Két levél közt egy évtized. Esszék, publicisztikák; Felsőmagyarország, Miskolc, 1997
Megbolondult a kutyám. Út menti és egyéb történetek; Mentor, Marosvásárhely, 1997
Találkozások. Korunk Galéria; szerk. Kántor Lajos; Komp-Press, Kolozsvár, 1997
Kántor Lajos–Kötő József: Magyar színház Erdélyben, 1919-1992; szerk. Antoaneta Iordache; Integral, Bukarest, 1998 (Sinteze)
Balogh Edgár: Számadásom. Emlékirat, 1956-1993; szerk., bev. Kántor Lajos; Komp-Press–Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999
Erdélyi sorskerék. Szabédi László és a történelem; Balassi, Bp., 1999
Heim András: Építem a rendet; szerk. Kántor Lajos; Komp-Press, Kolozsvár, 1999
Alternatives for Romania. Anthology of Korunk; szerk. Balázs Imre-József, Horváth Andor, Kántor Lajos; ford. angolra Nagy Piroska, Vajda Tünde; Komp-Press, Kolozsvár, 2000 (Render)
A magyarokra figyeltek. Románia, 2001 napról napra (Kántor Erzsébet et al. publicisztikai írásai); szerk. Kántor Lajos, Kovács Kiss Gyöngy; Korunk Baráti Társaság–Komp-Press, Kolozsvár, 2002
Fellegek a város felett. Regényes korrajz. Kolozsvár, 20. század; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004 (Európai iskola)
A kapu. Ház, utca, város, ország. Családregény-vázlat naplókkal, levelekkel hitelesítve; Balassi–Polis, Kolozsvár–Bp., 2004
József Attila a Korunkban; összeáll., gond., szerk. Kántor Lajos; Komp-Press, Kolozsvár, 2005
A nagyelefánt nyomában. Esszék és kritikák; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2005 (Bibliotheca Transsylvanica)
A mennyei kapu, avagy Az apokrif kerekasztal. 20-21. század; Korona, Bp., 2006
Az idő vaskalapja. Negyed évszázad (1964-1988) Sükösd Mihállyal, és egy kevés abból, ami előtte volt, majd utána következett; összeáll., vál. Kántor Lajos; Kalligram, Pozsony, 2007
Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié. Válogatás a Korunk öt évtizedének írásaiból, 1957-2007; szerk. Kántor Lajos; Komp-Press, Kolozsvár, 2007
A költő (régi és új) életei. Szilágyi Domokos (1938-1976); összegyűjt. és szerk. Kántor Lajos; Kriterion, Kolozsvár, 2008
Közösség és művészet. A Korunk Galéria története, 1973-1986. Szövegdokumentumok, képek (Székely Sebestyén György művészettörténeti tanulmányával); szerk. Kántor Lajos, Székely Sebestyén György; Komp-Press, Kolozsvár, 2008
Szabálytalan félsziget; Trikolor, Bp., 2008 (Örökségünk)
Hazatérő képek. Barcsaytól Vinczeffyig; Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2009
Barátom a malomban égykezes Csiki Lászlóval; Noran Libro, Bp., 2010[4]
Kolozsvári néző; Komp-Press–Minerva, Kolozsvár, 2010
A Korunk kapui. 1959 (1957) – 1965. (március); Komp-Press–Korunk–Kalligram, Kolozsvár–Pozsony, 2011
Könyv, grafika, könyvművészet Erdélyben. 1919-2011; szerk. Kántor Lajos; Komp-Press–Korunk, 2011
Vallató (képek). Fél évszázadról, együtt; szerzői, Kolozsvár, 2011
Golyószórásban, repülőszőnyegen. Kettős portré(k) Lászlóffy Aladárral; Kriterion, Kolozsvár, 2012
Konglomerát (Erdély). Utazások SzGSz-szel. Sebestyén szemináriumai (Kolozsvárt és...), 2007-2012; Kossuth, Bp., 2012
Kolozsvári beugró; szerk. Kántor Lajos, Rigán Lóránd; Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2013
Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről; szerk. Kántor Lajos; Komp-Press–Korunk, 2013
Lászlóffy Aladár: Séta két kor között. Válogatott versek; vál., bev. Kántor Lajos; Kriterion, Kolozsvár, 2013 (Romániai magyar írók)
Irodalom és politika, 1968-1993. Domokos Géza és a Kriterion; MTA, Bp., 2014 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
Szabédi László: Két világ közt harmadiknak. Vers, próza, dráma, tanulmány, dokumentum; szerk., előszó, jegyz. Kántor Lajos; Komp-Press, Kolozsvár, 2014
Gond és felelősség. Írások Pomogáts Béla nyolcvanadik születésnapjára; összeáll. Kántor Lajos, Lőrincz György; Mentor, Marosvásárhely, 2014
Kedves Miska! Leveleskönyv Ilia Mihály 80. születésnapjára; szerk. Kántor Lajos, Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2014
Titkosan – nyíltan. Korunk-történetek a titkosszolgálatok működéséről. Emlékezések, tanulmányok, dokumentumok; szerk. Kántor Lajos; Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2014
F-elszámolás; Kalligram, Pozsony, 2015