Konferencia a Partiumi Egyetemen

Az új egyetemi év nyitányaként, Partiumi Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja 2017. szeptember 13-15. között immár harmadik alkalommal szervezi meg az Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások című interdiszciplináris (irodalom- és társadalomtörténeti) konferenciát. A konferenciasorozatot 2013 óta kétévente rendeznek meg Nagyváradon annak megálmodói, Boka László egyetemi docens és Biró Annamária egyetemi adjunktus.

A PKE új épületszárnyában szeptember 14-én és 15-én zajló konferencia-előadásokat szeptember 13-án délután 18.15 órától könyvbemutató előzi meg, hiszen az egykoron hagyományteremtő szándékkal létrehozott konferenciasorozat eddigi két szakaszának anyagai már kötetformában is napvilágot láttak, s komoly elismerést vívtak ki. A két évvel ezelőtti konferencia anyagát tartalmazó kötetet ezúttal Margócsy István és Buda Attila budapesti irodalomtörténészek a szerkesztőkkel beszélgetve mutatják be.
Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos aldiszciplínáiban is kedvelt kutatási téma.
Ugyanakkor a magyar értelmiségtörténet kutatása nem fejlődött önálló tudományággá, s leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek tisztázásának igénye. Az ezzel összefüggésben álló kapcsolatépítési stratégiák a hálózatkutatáson belül tematizálódtak, az írói csoportosulások kutatásában is új megközelítésmódot eredményezve.
Konferenciánk az értelmiség fogalmát természetesen tágan kezeli: ideérti mindazokat, akik történetiségében az olvasás és írás kulturális gyakorlataiból éltek meg, illetve társadalmi kapcsolataik ezen gyakorlatoknak köszönhetően szerveződtek.
A konferencia programja letölthető itt.