Borcsa János könyvbemutatója Kézdivásárhelyen

Csütörtökön, november 23-án 18 órakor a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében író–olvasó találkozóra kerül sor Borcsa Jánossal az Írói üzenetek nyomában című tanulmánykötete, valamint az általa szerkesztett Szentkatolnai Bálint Gábor Válogatott művek című kötet megjelenése alkalmából. A szerzővel beszélget és a könyveket bemutatja Ferencz Éva tanárnő és Gazda József író.

Hosszú évek óta makacs következetességgel írja kritikáit, tanulmányait Borcsa János az erdélyi (és nem csupán) kortárs irodalmi jelenségekről. Ennek a munkának újabb eredménye az Írói üzenetek nyomában című kötet. Első látásra úgy tűnik, Borcsa János az erdélyi irodalom élő „nagyágyúit”, kortárs klasszikusait kutatja a leglelkiismeretesebben és legalaposabban (a kötetben többek között Bogdán László, Ferenczes István, Kántor Lajos, Ferencz Imre, Kenéz Ferenc, Lőrincz György könyveit recenzálja), de saját nemzedéke (pl. Markó Béla), a középnemzedékbeliek (Fekete Vince, Molnár Vilmos, Lövétei Lázár László, Tompa Andrea, László Noémi), és a (leg)fiatalabbak (pl. Bálint Tamás, Muszka Sándor) is jelen vannak a kötetben, vagyis az érdeklődés tág, mondhatni: teljes keresztmetszetű. Látszik tehát, Borcsa János rendszerben gondolkodik, az erdélyi irodalom jelenségeit a maguk összetettségében, generációs és esztétikai rétegzettsége mentén kívánja feltárni. Erre utalnak az egymás után sorjázó kritikák, ezt teszik nyilvánvalóvá a nagyobb lélegzetű, teoretikusabb tanulmányok, ennek műhelytitkait fejtik meg a szubjektívebb hangvételű jegyzetek.