Elődök nyomában, kortársak közelében
Fotó: archív

Elődök nyomában, kortársak közelében

Dávid Gyula irodalomtörténész Elődök nyomában, kortársak közelében című tanulmánykötetét mutatták be szeptember 27-én, Kolozsváron. A kötetet Demény Péter író, a Polis Kiadó szerkesztője ismertette. A kötet a nemrég 90. életévét betöltő Dávid Gyula fontosabb tanulmányainak válogatása (Polis Kiadó, Kolozsvár, 2018).

Az erdélyi, romániai magyar irodalomhoz, egyes írókhoz-költőkhöz kötődnek a kötet tanulmányai, esszéi, emlékező írásai: a kötet első ciklusában Bánffy Miklós, Kós Károly, Reményik Sándor életművéhez, Áprily Lajos, Berde Mária, Nyirő József Tamási Áron pályájának egyes mozzanataihoz, utóéletük viszontagságos történetéhez; a másodikban kortársakhoz – Bajor Andortól, Domokos Gézától és Fodor Sándortól kezdve, Páskándi Gézáig, Szilágyi Domokosig és Páll Lajosig.

„Legtöbbjükhöz – írja a szerző -, személyes is a kötődésem, s ettől jó néhány írás születésekor nem tudtam – nem is akartam – elhatárolódni.”

A kötet utolsó – Összefüggések, háttértörténetek címet viselő ciklusába rendezett írások a kor irodalmi életének néhány meghatározó eszméjét (a transzilvanizmustól, a „székely író”-ságig és a „népszolgálat”-ig), illetve irodalmi fórumát, intézményét (Erdélyi Helikon, Hitel a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság, EMIR) és az azokhoz kötődő írók 1945 utáni sorsát helyezik a vizsgálat középpontjába, s kitekintésül számbavételre kerül egy-egy tanulmányban Bánffy Miklós román illetve Lucian Blaga magyar recepciójának nem egy vonatkozásban viszontagságos története is.