MMA-díj Dávid Gyulának és Láng Gusztávnak
Fotó: MMA

MMA-díj Dávid Gyulának és Láng Gusztávnak

A tagozati díjak átadásával tartották meg a Magyar Művészeti Akadémia évi második rendes közgyűlését 2018. november 22-én a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia Díjszabályzata értelmében 2018-tól tagozatonként már akár két díj is adományozható. A díjazott az adományozásról igazoló oklevelet kap; a díj pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó 1 millió forint.

Az MMA Irodalmi Tagozata Illyés Gyula-díját idén dr. Vasy Géza író, irodalomtörténész és Dávid Gyula író, irodalomtörténész kapta. Dr. Vasy Gézának az elmúlt fél évszázad magyar költészetének és prózairodalmának rendkívüli pontossággal megrajzolt fejlődéstörténetéért, továbbá nélkülözhetetlen kritikusi, szerkesztői, egyetemi oktatói és irodalomszervezői munkája elismeréseként, míg Dávid Gyulának monumentális életműve, az egységes magyar irodalom területén végzett fáradhatatlan munkálkodása, példaadó, etikus életútja elismeréseként adományozza az elismerést.
Az MMA művészetelméleti elismerését, a Cs. Szabó László-díjat 2018-ban Molnár Attila fotóművész, fotótörténész, az erdélyi fotótörténelem elkötelezett, lelkiismeretes kutatásának elismeréseként, az Erdélyi Fotográfiai Múzeumért Egyesület megalapításáért, egy erdélyi fotómúzeum fotógyűjteményének megalapozásáért, a múzeum létrehozásáért indított töretlen munkájáért kapta. Szintén a díjban részesült Láng Gusztáv irodalomtörténész, egyetemi és főiskolai tanár több évtizedes irodalomtörténeti munkásságáért, az irodalmat és az irodalomtudományt fáradhatatlanul népszerűsítő tevékenységéért, a hazai és határon túli összmagyar irodalom kutatásának elismeréseként.


A teljes cikk a www.mma.hu oldalon olvasható