Szőcs és Farkas Wellmann kolozsvári estjéről

November 4-én, vasárnap az esti órákban kettős könyvbemutatóra került sor a kolozsvári Bulgakov kávéház irodalmi szalonjában. Szőcs Géza a Carbonaro éjszakái című, a budapesti Ulpius-ház könyvkiadónál megjelent kötetét, valamint Farkas Wellmann Endre L. D. hagyatéka című, kolozsváron kiadott (Erdélyi Híradó Kiadó – Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy) legújabb verseskönyvét mutatta be, valamint folytatott a kötetek kapcsán beszélgetést Szőcs Géza és Farkas Wellmann Endre. 

Miközben a szerzők saját maguk igyekeztek ismertetni a könyveiket, a befogadást megkönnyítendő felolvasásokkal szemléltették az est témáit. A Carbonaro éjszakái című kötetről már az eseményre való meghívóban így írtak a szervezők: "egy magyar Ezeregyéjszaka valószerű és valószerűtlen történeteit gyűjtötte egy kötetbe a burgenlandi születésű asztrofizikus és agykutató. Különleges válogatása felettébb izgalmas és élvezetes olvasmány annak - legyen magyar vagy nem magyar-, aki érteni szeretné a történelmünket mozgató erőket…”, valamint magáról Carbonaroról a következőket: “1962. február 4-én született Burgenlandban. Családja félig olasz, félig magyar (oly módon, hogy anyja és apja is félig magyar és félig olasz, mindkét család Dél-Tirolból származik). Szülei kereskedelmi utazók voltak. Iskolába a Németújvár (Güssing) melletti Glasingban járt, felsőfokú tanulmányait Klaipeda, Shannon, Shenectady és Sirmione iskoláiban végezte…” – biztosítva az olvasót, hogy egy pillanatra se legyen kétségünk afelől, Szőcs Géza könyvéről van szó.

Farkas Wellmann Endre az L. D. hagyatékában teljesítette be, avagy zárta le azt a költői utazást, amelyet Néró császár Rómájában és költészetében elkezdett előző kötetében (Lucius Domitius lázbeszéde), a kötet alcíme is (Kr. u. 54 – Kr. u. 2012) utalt a történelem és a mai valóság, vagy egy alternatív valóság összefonására, egy alternatív történetszemléletre, a “mi lett volna, ha” megélésére, melyről a költő az est folyamán is mély beleéléssel mesélt.
Ebben nagyon hasonlít egymásra a két kötet, ugyanis a Carbonaro történetei is a történelem bizonyos pontjaihoz köthetők, Bethlen Gáborhoz, Mikeshez, Rákóczihoz, más történelmi személyekhez, művészekhez és a hozzájuk kapcsolódó történetekhez.

Bálint Tamás