Átadták a Székelyföld-díjakat
Fotó: Iochom Zsolt

Átadták a Székelyföld-díjakat

Október 26-án átadták a Székelyföld Kulturális Folyóirat idei díjait Csíkszeredában. Magyarosi Sándort történészi munkáiért jutalmazták, Molnár Vilmos szerkesztő kiemelte laudációjában: a jelenleg Dublinban élő Magyarosi az első és második világháború székely vonatkozásait vizsgálja, tanulmányaiban szerencsésen ötvözi az oral historyt a levéltári forrásokkal.
Zsidó Ferenc eddigi prózaírói és kritikai munkásságáért részesült a rangos elismerésben, az őt laudáló Borsodi L. László főszerkesztő a Székelykeresztúron élő Zsidó Ferenc sajátos prózanyelvét, humorát, ugyanakkor kritikaírói egyenességét méltatta.

A budapesti Kukorelly Endre, József Attila-díjas magyar író, költő a Székely Bicskarend Díjat vehette át. Fekete Vince szerkesztő hangsúlyozta, e díj olyan nem székely (anyaországi) szerzőnek jár, aki ezer szállal kötődik a régióhoz és a laphoz. A laudáló kiemelte Kukorelly eredetiségét, megújulásra való képességét mind lírai, mind prózaírói munkássága terén. A szerkesztőség továbbá Szabó Gyula-díjat ad át minden évben fiatal, tehetséges, kötettel még nem rendelkező szerzőnek. Idén a kézdivásárhelyi Borcsa Imola részesült e jutalomban, kinek első prózakötete decemberre várható.