EMIA-születésnapi ünnepség

Szombaton, október 29-én került sor az EMIA-díjak átadására a Városházán, a Szent István-teremben. A helyiség szépen megtelt, ez pedig sok mindennek volt köszönhető. Egyrészt az alapítvány tízéves fennállását jöttek ünnepelni, másrészt pedig valószínűnek tartom, jó néhányan látni akarták Sütő Andrást, Domokos Gézát és így tovább. Noha Sütő egészségi okok miatt nem lehetett jelen, az esemény igazi ünnepi hangulatban zajlott.

Két diák, Piroska Zoltán és Sándor Emese hegedű-, illetve fuvolajátékával indult a délután. Lőrincz György író, az alapítvány elnöke tíz évvel ezelőtti céljaikat, terveiket említve elmondta, többé-kevésbé teljesítették vállalt feladatukat. Röviddel ezután meglepő hirtelenséggel következtek a laudációk, Pomogáts Béla irodalomtörténész az est, az év három díjazottjáról szólt, vázolva, hogy miért érdemesültek ezek a szerzők, Domokos Géza, Görömbei András és Sütő András a kitüntetésre - ha ez a kérdés egyáltalán még fölmerült valakiben. Kántor Lajos irodalomtörténész, szerkesztő (Korunk) beszélt röviden Sütő Andrásról, mondván, méltó birtokoshoz kerül az életműdíj, noha az utóbbi időben bizonyos fórumokon/sajtóban kikezdték az író méltóságát, a magyarországi pozitív Sütő-kultusz meginogni látszik. Talán enyhülést hoz az elismerés. Gálfalvi Zsolt szerkesztő, kritikus Sütő szavait tolmácsolta a hallgatóság felé, a díjat is ő vette át. Gálfalvi György író Domokos Gézát méltatta, aki szintén életműdíjat kapott. Gálfalvi személyes élményeket elevenített föl, melyekre később a díjazott külön kitért, beszélt életútjáról, és meghatottan köszönte meg az olvasók szeretetét. Görömbei András irodalomtörténész munkásságáról Gálfalvi Zsolt beszélt részletesen. A Hídverő-díjat vehette át, melyet azon szerzők kapnak az EMIÁ-tól, akik határon túliakként az erdélyi irodalmat népszerűsítik, azaz hidat vernek egyik és másik ország irodalma, valamint olvasói között. Görömbei is szót kért a végén, szerénysége, zárószavai elnyerték még az irodalomban kevésbé jártas fiatalok tetszését is. Hagyomány szerint a Magyar Írószövetség részéről is érkezik erre az ünnepségre úgynevezett jelképes díj, ez most sem maradt el.