Az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány szociográfia-pályázata

Balázs Ferenc, Bözödi György és Tamási Áron méltán híres műveinek (A rög alatt, Székely bánja, Szülőföldem) köszönhetően Erdélyben is rangja van az írói szociográfiának. Beke György, Horváth István és Sütő András immár lezárult életművében is művészi szemléletváltást és értékgazdagodást eredményezett ez a nagyhatású valóságfeltáró műfaj. A kilencvenes évek derekától kezdődően a tabutémák feltárásával gazdagította önismeretünket Benkő Levente, Ferenczes István, Gazda József, Gálfalvi György, Lőrincz György, Sylvester Lajos, Tófalvi Zoltán. A filmszociográfiában Csép Sándor 1975-ös úttörését (Egyetlenem) követően főként Boros Zoltán, B. Nagy Veronika, Maksay Ágnes, Miholcsa Gyula, Simonffy Katalin, Tófalvi Zoltán, Xantus Gábor és Áron élt az utóbbi másfél évtizedben a tényfeltárás szociofilmes eszközeivel.

Mindazonáltal az 1989 utáni erdélyi változások, illetve változatlanságok jórészt rögzítetlenek. Mint például a diktatúra nyomása alól szabadult romániai magyar társadalom atomizálódása (a hagyományos közösségek, illetve a családok  felbomlása); a kivándorlási hullám felerősödése: városaink magyar népességének csökkenése, vidékek elnéptelenedése, falvaink elöregedése; népesedési hullámvölgy; reprivatizálás, intézményteremtés;  a külföldi munkavállalások előnyei/hátrányai (székely mesteremberek Magyarországon, csángó-magyarok Spanyolországban); visszatelepedés, a kis- és közepes vállalkozások megerősödése; a társadalmi önszerveződés régi/új formáinak tapasztalatai.

Az ezredforduló táján "felgyorsult idő" nem nagyon hagyott alkalmat a szűkebb és tágabb világunkban bekövetkezett jelenségek mélyszerkezetét is érzékeltető tényfeltárásra, az értelmezési lehetőségek felvillantására. A diktatúra alatt felgyűlt indulatok - amelyek jobbára a napilapok hasábjain és újabban az internetes naplók műfajában törtek felszínre - elfedték a reális önismeret és a megbízható jövőkép kialakításának távlatát. Másrészt: a szociográfia köztudomásúan idő- és pénzigényes vállalkozás. (Balázs Ferenc könyvének kiadásához az Erdélyi Fiatalok munkatársai gyűjtöttek előfizetőket, Bözödi kötetének megjelentetéséhez tizenhét fiatal író adta össze a pénzt.)