Borsodi L. László

Borsodi L. László

Lakatos Mihály Bolhaszerenádjáról

Van-e szörnyűbb, mint a kafkai szituáció, amelyben egy reggel Gregor Samsa – elveszítve emberi lényegét, jogos büntetéseként annak, hogy nem volt képes megfelelni emberi feladatainak – nyugtalan álmából felébred, és féreggé változva találja magát az ágyában? Van-e felemelőbb létminőség, mint a Gregor Samsáé, aki ráébredve arra, hogy hazug, látszatéletet élt, az ember alatti, élősdi létet választja, hogy megszabadulva a haszonelvűség, az elidegenedés, a közöny világától, tiltakozzon ellene, amiért az féregként tekint rá?

Potozky László szeredai könyvbemutatójáról

2013. szeptember 17-én, kedden este 6 órakor mutatták be Csíkszeredában Potozky László Nappá lett lámpafény című kötetét. A csíkszeredai novellistának 2011-ben a kolozsvári Erdélyi Híradó Kiadó – Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy gondozásában megjelent Áradás című kötete után ez a második könyve, amely a mai szépirodalmi kiadók palettáján nagyon előkelő, ha nem a legelőkelőbb helyet elfoglaló Magvető kiadónál látott napvilágot.

Király Zoltán Férfifiók c. kötetéről

Mi van egy fiókban?* Amíg nem húzzuk, vagy nem húzhatjuk ki, csak találgathatunk, és lehet, éppen addig izgalmas, amíg elképzelhetjük, mi van benne. Ha kinyit(hat)juk, ha megvan hozzá a kulcs (a kulcs megtalálásához is kell találékonyság!), lehet, hogy a hétköznapok prózaiságával szembesülünk, és a várakozás, a fantáziálás okozta izgalmat nem írja felül, de az is megtörténhet, hogy lekerül a lepel a most-még-nem-tudjuk-miről, a titok megszűnik titok lenni, és mi állunk, és bámuljuk a csodát.
Nem ilyen egyszerű a kérdés, ha a fióknak neme is van, ha a fiók férfifiók. Kérdés, hogy az összetett szó két tagjának az előre-hátra, ki-be mozgás képzetét felkeltő analógiáján túl – bár ez a gender vonatkozás megkerülhetetlen – még milyen olvasói képzeteket indíthat el az olvasóban Király Zoltán könyvének a címe: Férfifiók. Milyen vers- és költői világ jön létre az alkotás(ok) és a műbefogadó interakciójából?

Beszélgetés György Attilával

A politikus macskától a transzilvállatokig

– Sárkányok, boszorkányok, harcosok, hajósok, macskák eddig megjelent köteteidnek főszereplői. Miért éppen ők, és mi a közös bennük?

– Mindig is erősen vonzódtam a mitológiához, a történelemhez, a különféle archetípusokhoz. Talán az is közrejátszik a témaválasztásaimban, tudat alatt, hogy éppen ezek az általad említettek, a sárkányok, a boszorkányok, a harcosok, a hajósok manapság már kiveszőfélben lévő fajták társadalmunkból, a közéletről nem is beszélve. Nyilván elsősorban mint emberi minőséget, következetességet, életutat kell értelmezni ezeket a megnevezéseket.
A macskák, az egy másik ügy… egyszerűen csak szeretem, és tisztelem ezeket a gyönyörű teremtményeket, szerintem a természet remekmívei.

Borcsa János csíkszeredai estjéről

2013. április 30-án, kedden este 6 órakor Borcsa János irodalomtörténésszel, kritikussal találkozhattak az érdeklődők a csíkszeredai Székelyföld Galériában. Miután Lövétei Lázár László, a Székelyföld kulturális folyóirat főszerkesztője köszöntötte az egybegyűlteket, a vendég beszélgetőtársa, Fekete Vince, a folyóirat főszerkesztő-helyettese vette át a szót, aki felvezetőjében Borcsa János „lelki impériuma” című esszéjéből olvasott fel, méltatva a meghívottat és az író-olvasó találkozó apropójául szolgáló Értékkeresők – értékalkotók című kötetet, amely 2012-ben jelen meg.

Zsidó Ferenc csíkszeredai estjéről

2013. április 18-án Zsidó Ferenc két könyvét mutatták be a csíkszeredai Székelyföld Galériában: a rövidprózákat tartalmazó Laska Lajos című könyvet Molnár Vilmos író, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője, A múlt kisajátítása című, a Nagy-Küküllő fennsíkján elterülő, a Hargita megye délnyugati részén található magyar, román és cigány közösségek naiv történelmét vizsgáló, az együtt élő népcsoportok történelemszemléletei közti összefüggésekre rámutató kötetet Oláh Sándor társadalomkutató mutatta be.

Muszka Sándor verseskönyvéről

Trágyanyomon*

Muszka Sándor múzsáktól hajtott trágyás szekere olyanfajta olvasói élményt nyújt, mint amikor belépünk Kovács András Ferenc Porcus Hermeticum című, száztizenegy „disznó” limerikjét tartalmazó porkológiai képződményébe. Ami a limerikekben malactávlat, azt Muszkánál a trágyás szekéren való nagy büdös utazás kínálja: a kultúrát, az irodalmi hagyományt alulnézetből (vagy nagyon is felülnézetből) láttatja. A trágyalével átitatott, trágyaszagos irodalom- és kultúrafelfogás azt mutatja, hogy a fennen hirdetett, patetikusan vallott eszmék, költőszerepek lehetetlenné váltak, megszűnt az emberi civilizációba, kultúrába vetett feltétlen hit, az egyoldalú viszonyulásmódot megengedő magatartás, és kiüresedett az az emelkedett beszédmód, amely kizárólag csodálattal szólaltatta, szóltathatja meg a nagy (?) emberi (?) teljesítményt (?).

Czegő Zoltán székelyföldi könyvbemutatóiról

2013. március 19-én, kedden este hat órakor Czegő Zoltán, a második Forrás-nemzedék tagja volt a csíkszeredai Székelyföld Galéria vendége. A kétszeresen, először Erdélyből Magyarországra, majd onnan visszaemigrált költő, író, publicista beszélgetőtársa Lakatos Mihály író, a magyarországi Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatója volt.

Borsodi L. László prózaversei

Fehérségek

A fal fehérségén apró bogár araszol. Amíg mozgása láthatóvá válik, és átjut egyik széltől a másikig, órák, napok telnek. A pók lábait mozgatja, visszahúzza, elernyed. Újra kezdi.
Az infúzióban a cseppek függőleges várakozását nem zavarja semmi. A hullámzás végül éjszakává szelídül, nappallá, és újra. Ajtónyitás tagolja, neoncső világítja az egyenletes némaságot.
Reggel óta fagypont alá süllyedt, aminek tiszta súlya van.

Könyvbemutató kísérteti jelleggel

„Engem a saját halálom hidegen hagy!” – ezzel a szerzőtől származó mottóval hirdette meg Hertza Mikola első, Kísérteti jelleggel című, novellákat és karcolatokat tartalmazó kötetének csíkszeredai bemutatóját a Hargita Kiadóhivatal és a Székelyföld kulturális folyóirat. A rendezvényre a Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában került sor 2012. szeptember 28-án, pénteken este 6 órától.

Subscribe to this RSS feed