Borsodi L. László

Borsodi L. László

Zsidó Ferenc csíkszeredai estjéről

2013. április 18-án Zsidó Ferenc két könyvét mutatták be a csíkszeredai Székelyföld Galériában: a rövidprózákat tartalmazó Laska Lajos című könyvet Molnár Vilmos író, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője, A múlt kisajátítása című, a Nagy-Küküllő fennsíkján elterülő, a Hargita megye délnyugati részén található magyar, román és cigány közösségek naiv történelmét vizsgáló, az együtt élő népcsoportok történelemszemléletei közti összefüggésekre rámutató kötetet Oláh Sándor társadalomkutató mutatta be.

Muszka Sándor verseskönyvéről

Trágyanyomon*

Muszka Sándor múzsáktól hajtott trágyás szekere olyanfajta olvasói élményt nyújt, mint amikor belépünk Kovács András Ferenc Porcus Hermeticum című, száztizenegy „disznó” limerikjét tartalmazó porkológiai képződményébe. Ami a limerikekben malactávlat, azt Muszkánál a trágyás szekéren való nagy büdös utazás kínálja: a kultúrát, az irodalmi hagyományt alulnézetből (vagy nagyon is felülnézetből) láttatja. A trágyalével átitatott, trágyaszagos irodalom- és kultúrafelfogás azt mutatja, hogy a fennen hirdetett, patetikusan vallott eszmék, költőszerepek lehetetlenné váltak, megszűnt az emberi civilizációba, kultúrába vetett feltétlen hit, az egyoldalú viszonyulásmódot megengedő magatartás, és kiüresedett az az emelkedett beszédmód, amely kizárólag csodálattal szólaltatta, szóltathatja meg a nagy (?) emberi (?) teljesítményt (?).

Czegő Zoltán székelyföldi könyvbemutatóiról

2013. március 19-én, kedden este hat órakor Czegő Zoltán, a második Forrás-nemzedék tagja volt a csíkszeredai Székelyföld Galéria vendége. A kétszeresen, először Erdélyből Magyarországra, majd onnan visszaemigrált költő, író, publicista beszélgetőtársa Lakatos Mihály író, a magyarországi Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatója volt.

Borsodi L. László prózaversei

Fehérségek

A fal fehérségén apró bogár araszol. Amíg mozgása láthatóvá válik, és átjut egyik széltől a másikig, órák, napok telnek. A pók lábait mozgatja, visszahúzza, elernyed. Újra kezdi.
Az infúzióban a cseppek függőleges várakozását nem zavarja semmi. A hullámzás végül éjszakává szelídül, nappallá, és újra. Ajtónyitás tagolja, neoncső világítja az egyenletes némaságot.
Reggel óta fagypont alá süllyedt, aminek tiszta súlya van.

Könyvbemutató kísérteti jelleggel

„Engem a saját halálom hidegen hagy!” – ezzel a szerzőtől származó mottóval hirdette meg Hertza Mikola első, Kísérteti jelleggel című, novellákat és karcolatokat tartalmazó kötetének csíkszeredai bemutatóját a Hargita Kiadóhivatal és a Székelyföld kulturális folyóirat. A rendezvényre a Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában került sor 2012. szeptember 28-án, pénteken este 6 órától.

Subscribe to this RSS feed