Kecskés Tamás Hunor

Kecskés Tamás Hunor

Helikon 2014. december/II.

A Helikon december 25-i száma László Noémi Ünnep című versével indít. A lap közli Fazakas Géza és André Ferenc verseit, továbbá Antal Balázs, Borcsa Imola, Szabó Imola Julianna és Jancsó Miklós prózai írásait. Nagyinterjút Szabó András grafikussal Márton Evelin készít, A nagy Kilometrik fiatal tehetségeket bemutató sorozatában ezúttal Láng Orsolyát kérdezi és méltatja Horváth Előd Benjámin.

Helikon 2014. december/I.

Karácsonyi Zsolt A villamos mint jelkép című írásával nyit a Helikon december 10-i száma. A lap közli Bogdán László, Markó Orsolya, Birtalan Andrea, Farkas Natália, Horváth Előd Benjámin, Antonin Artaud (Bréda Ferenc fordításában) és Gergely Bori verseit (melyeket André Ferenc vezet fel), illetve Tóth Mária, Kassay Sára és Zsidó Ferenc prózái írásait.

Helikon 2014. november/II.

Egyed Emese Múzsák kétszáz éves háza... című írásával indít a Helikon november 25-i száma. Farkas Wellmann Évát Papp Attila Zsolt faggatja indulásról, költészetről, alkotásról.  A lapszám közli az interjút adó költő, továbbá Kenéz Ferenc,  Andrei Bodiu (Szonda Szabolcs fordításában), Dimény H. Árpád és Pál Tamás verseit, valamint Erdei L. Tamás, Roboz Gábor, Balázs K. Attila és Sebestyén Mihály prózai írásait.

A Helikon folyóirat körútjáról

A Helikon irodalmi folyóirat szerzői és szerkesztői a Helikon körút elnevezésű rendezvénysorozat keretében Kolozs megyei iskolákba látogattak. A felolvasásokkal egybekötött író–olvasó találkozók során a meghívottak a kortárs irodalomról, ennek szerepéről beszélgettek a tanulókkal. A rendhagyó irodalomórák hétfőn, novmeber 24-én vették kezdetüket a Körösfői Általános Iskolában, a Kalotaszentkirályi Általános Iskolában és a bánffyhunyadi Octavian Goga Elméleti Líceumban, illetve a Bánffyhunyadi Református Egyházkerület gyülekezeti termében, ahol nemcsak a célcsoport tagjai képviseltették magukat.

Helikon 2014. október/I.

Papp Attila Zsolt Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg című írásával indít a Helikon október 10-i száma. E számban megtalálhatóak a Kolozsvári Magyar Napok alatt megszervezett EMIL-rögtönzőest alkalmi költeményei (a Sírvers-szombat szerzői: Balázs Imre József, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Király Farkas, László Noémi és Márkus–Barbarossa János), szintén verssekkel jelentkezik Gulisto Tímea, Noszlopi Botond, Farczádi Ali és Muszka Sándor, fordítással pedig Jancsik Pál szolgál. Prózát Czegő Zoltántól és Márton Evelintől olvashatnak az érdeklődők – ez utóbbi szerzővel Demeter Zsuzsa készít nagyinterjút.

Helikon 2014. szeptember/II.

Karácsonyi Zsolt A köztes tér nem befejezhető... című írásával nyit a Helikon szeptember 25-i száma. A lapban Egyed Emese, Lovassy Cseh Tamás, André Ferenc és Gálla Edit verseit, illetve Leena Krohn (fordította Jankó Szép Yvette) és Gombkötő Magdás Emőke prózáját olvashatják az érdeklődők.

Helikon 2014. szeptember/ I.

Markó Béla Rímkényszer című versével indít a Helikon szeptember 10-i száma. A lap közli még Vörös István, Cseh Katalin, Nagypál István, Hajós János, továbbá Wastrmann István fordításában Abdellatif Laâbi verseit. Prózát Sebestyén Mihálytól és Adorjáni Pannától olvashatnak az érdeklődők.
Mircea Dinescuval Demény Péter beszélget, A nagy Kilometrik fiatal tehetségeket bemutató sorozatában Serestély Zalánt Horváth Előd Benjámin kérdezi majd méltatja.

Helikon 2014. augusztus/ II.

Karácsonyi Zsolt versével indít a Helikon augusztus 25-i száma. A lapban szintén verssel jelentkezik Kenéz Ferenc, Novák Éva és Simonfy József, továbbá a Helikon Irodalmi pályázatának nyertesei: Gothár Tamás, Kovács Gabriella, illetve Sárkány Tímea. A különdíjban részesült Pataki-Péter Hanna, valamint Jancsó Miklós prózáját és (Boda Edit fordításában) Max Blecher regényrészletét olvashatják az érdeklődők.

Helikon 2014. augusztus/ I.

Fekete Vince A hegy című versével indít a Helikon augusztus 10-i száma. A lapban Boda Edit és Vass Barna szintén verseket közöl. A XVI. században született Franciscus Hunyadinus költeményeit Jancsik Pál fordítja magyarra, a humanista életútját is ő mutatja be kísérőtanulmányában. Prózát Tóth Mária, Bonczidai Éva, Fischer Botond, Molnos Lajos és Mester Györgyi tollából, azaz billentyűiből olvashatnak az érdeklődők.

Helikon 2014. július/II.

Papp Attila Zsolt Bábeli e-könyvtár című írásával nyit a Helikon július 25-i száma. A lapszám közli Jancsik Pál, Fellinger Károly, Pál Tamás és Lovász Krisztina verseit, Sándor Zoltán prózáját, továbbá válogatást az április 24–27. között megrendezett Apáczai Csere János Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Tantárgyverseny díjnyertes dolgozataiból; Szenkovics Enikő fordításában pedig Franz Hodjak novellája olvasható.

Subscribe to this RSS feed