Farkas Szabolcs

Farkas Szabolcs

Farkas Szabolcs regényrészlete

Bíborszín alkonyat

Prológus

Proper Kórház, Charleston, Nyugat Virginia

Négy falból épül a ház, ami tény és való. Susan Cole most egy olyan épület falai között ébredt, ahová még soha sem járt és nem is kívánkozott. Ahogyan próbálta kinyitott szemeit, látszólag a körülötte lévő emberek sokasága a félelem hatását keltette benne.
- Kezd magához térni.- mondta egy női hang.

Farkas Szabolcs kisprózái

Betegség, rossz idő

Mindenétt ejszen az a rossz idő vót a hibás, met van vagy öt napja es annak, hogy úgy elkezdett fájni a jobb lábam, hogy azt hittem, megbolondulok belé. Nem vót mit csináljak, s az asszony es mind ette a fejemet, hát elmentem orvoshoz, nézzék szeg meg, hogy mi a ménkű ütött a lábamba.
Bémentem a korházba, mocsok egy szag ütte meg az orromat ember, de valahogy csak kibírtam, hanem hát mihelyst megérkezett az orvos-akinek látszatra olyan nyaka, s feje vót, hogy mindinkább egy hórihorgas kémény jutott az eszembe-, egyből megkérdezte, hogy mi az én panaszom, milyen bajom van nekem.

Farkas Szabolcs prózái

Pali Báttya mondája

Bémutatkozás

Születtem én  1942 januárius havában 16-án Székely Iosif Pál néven, de ma már mindenki csak Palibának hí. S születtem, met tudom, még édesanyám es mondta, s aztán  bennem es tudatosult. A gyermekkorom es jó vót, szülőfalumban Csomafalván, minden hülyeséget elkövettem, amit egy ilyen magamfajta székelyember el tud követni.

Éjsötét gondolat

Bizonyára tudod, milyen az, amikor magával ránt a dolgok folyása. És amikor az embert magával rántja, akkor a dolgok ellenőrzési része legtöbbször kiesik.  Természetesen, ha újra lezajlottak volna, László is másképpen csinálta volna. De nem zajlott le.

Farkas Szabolcs prózái

Az én komám

Az én komám ejszen a legérdekesebb ember a zegész világon. Ha kell, dógozik es mint az állat, s ha kell, s ha nem, a görcs es fogja egyvégbe, s evégett a bódogtalanság marad az ő egyelten állandó tulajdonsága. 
A múltkor elmentünk asszonyt keresni neki, met feszt sóhajtozott, s búsult otthon, mint Borsos Anti lova. Pedig háza ez akkora vót, mint egy kétemeletes blokk, érted-e, de olyan mocsok vót bent, hogy ejszen a disznyók künt jobb helyen laktak. Egy biztos, bent nem bírták vóna azt a nagy mocskosságot.

Subscribe to this RSS feed