Boka László

Boka László

Peremek és középpontok

Boka László legújabb, idei Ünnepi Könyvhétre megjelent tanulmánykötete* a 20. század első évtizedeinek magyar irodalmával és irodalmi életével foglalkozik. A kötet olyan esettanulmányokat sorjáz, amelyek körültekintő alapossággal vizsgálnak irodalomszociológiai, kultusztörténeti, hálózatelméleti kérdéseket. A kötet nem csupán hézagpótló írásokat tartalmaz egy-egy életművet vagy annak kevéssé ismert szegmenseit, írócsoportosulásokat vizsgálva, de érdekfeszítő, nagyon olvasmányos stílusban tár elénk irodalomtörténeti csemegének számító problémacsokrokat, s kérdez rá látszólag ismert alaptézisekre.

Érték/határ/érték 2.

Gondolatok az erdélyi irodalom önreflexív stratégiáiról, helyzetértelmezéseiről, kánonmodelljeiről

Eltérő értelmezői közösségek?

Az irodalom kontextualista felfogása értelmében az értelmezői közösségek szerinti jelentésképzésre s ezek különbségeire is felfigyelhetünk a fogadtatás motivációtölteteiben már a húszas évek közepétől. Szerb Antal sorai a húszas évek megnyíló irodalmi nyilvánosságáról és az irodalom korabeli népszerűségéről ezért is megfontolandók.[1] A különböző olvasatok és értékelések legfőbb okát így lehetséges a kényszerű politikai határmódosítások által kialakult helyzet értelmében különböző felfogású, eltérő irodalmi közösségek szerint is értelmezni, „gyepűn innen és gyepűn túl”.

Érték/határ/érték 1.*

 

Gondolatok az erdélyi irodalom önreflexív stratégiáiról, helyzetértelmezéseiről, kánonmodelljeiről

Vidéki irodalomtól erdélyi gondolatig

Az erdélyi magyar irodalom kifejlődésének, hőskorának meghatározó mozzanatait az erre vonatkozó visszaemlékezések és már a korban született emlékiratok is bőségesen tematizálták. Bár az írások jelentős része egyéni szemszögből készült, az ún. erdélyi gondolatnak a kialakulását és polemizáltságát a teljes szellemtörténeti síkon dokumentálták.[1] Nem feledhető persze, hogy amint a hatalomváltást követő években az erdélyi gondolat saját irodalma a „vidéki irodalomtól az erdélyiig” jut, úgy hosszabb, több évet felölelő periódusnak kell eltelnie ahhoz is, hogy az Erdélyben élő írótól az „erdélyi íróig” eljussunk.

Subscribe to this RSS feed