Kuti Márta

Kuti Márta

Karácsony Benőről kortársak szemével

Rendhagyó életrajz

Karácsony Benő Klärmann Bernát néven született, Gyulafehérváron, 1888. szeptember 7.-én, és – Auschwitzban, 1944 nyarán pusztult el, mert zsidó volt, és sosem adta fel, nem keresztelkedett ki, bár az sem menthette volna meg a kor gyilkos gyakorlatától.

Naplótöredékek -

az Igaz Szóról, életemből

Az Igaz Szó a romániai magyar írók egyetlen szépirodalmi folyóirata volt 1953-tól 1989-ig. Aztán nevet váltva lett belőle Látó. Szűk kétévnyi márkodi tanárkodás után, a Varró Ilona és Székely János közbenjárásával 1968 júliusában kerültem a szerkesztőségbe korrektornak, az akkor frissen megüresedett állásba. Nagy Pál olvasószerkesztő vett fel, aki akkor a főszerkesztő, Hajdu Győző bizalmasa volt, s rá volt bízva ez a feladat. A szerkesztőségben Gálfalvi Zsolt volt a főszerkesztő-helyettes, Papp Ferenc a prózarovatot, Székely János a versrovatot vezette, Jánosházy György művészetekkel, kritikával foglalkozott. Szilágyi Karcsi pedig szerkesztőségi titkárként lapterjesztést és egyéb ügyes-bajos szerkesztőségi dolgokat intézett. Sátán Margit volt a tördelőszerkesztő, Kiss Jenő meg a kolozsvári munkatársunk.

Subscribe to this RSS feed