Benő Attila

Benő Attila

Benő Attila versei

A fák napja

(Bertha Zoltánnak, váradi beszélgetéseinkre gondolva)

A hosszú aszályban a megmaradt fák is

végleg kiszáradtak, és csak egy platánfa

maradt élve egy ház kavicsos udvarán.

 

A fa vén ágain nem sarjadt már levél.

A kérge szürkében, sötétlőn komorlott.

Olyannak látszott így, akár egy védtelen,

vértelen harcos az ellenség körében.

Igei jelentés és fordítás

A magyar–angol versfordítás néhány lexikai kérdése

1. Ismert, hogy a magyar ragozó nyelvként számos jelentésviszonyt képes kódolni a szó jelentésébe. Legnagyobb mértékben az igék jelentésszerkezetében érvényesül ez a tömörítő, szintetikus jelleg.  A magyar igék ugyanis a jelentés aspektusait, mozzanatait árnyaltan képesek ábrázolni, amint ezt egy-egy igének a szócsaládja szemlélteti. Gondoljunk, például a száll ige olyan származékaira, mint: szállong, szálldos, szálldogál, szállingózik, vagy az ugrik ige képzett változataira: ugrál, ugrálgat, ugrándozik.

Egy század arcai

EGY SZÁZAD ARCAI

(Részletek egy hosszabb költeményből)

 

Prológus 

Egy századnyi erdélyi,
honvédelemre alkalmatlan
közlegény állt hajdan
beszürkült Bukarestben
őrségben, lesben
kényszer szolgálatban.
’87 és ’88-ban
a Nép Házának árnyékában;
közel az üres boltokhoz,
hol a fény nem jut szóhoz,
túlélési gyakorlatok kényszerében
tizenhat hónapnyi légszomj-létben.
Ahol a képzelet nehéz próbája lett
elgondolni, hogy mégis megered
a megállt, szennyezett pocsolya-idő,
a megszabott,
az elcsatolt,
és a kaszárnya betonkerítése kidől.
Lesz ’89 januárja,
amikor minden mutató
újra a maga útját járja.
Lesz, ki megússza
ép bőrrel, sérült lélekkel.
Lesz, ki elfeledi
vagy magába temeti.
Lesz olyan idő
amelyben a valós történetek 
halvánnyá halkulnak,
csak arcai maradnak élesek
a kísértő múltnak.

Benő Attila aforizmái

Rózsák és bogáncsok

 

 A költők és a versfaragók túl sokat írtak a rózsáról, és a bogáncsról igen keveset. Pedig bogáncs éppen olyan csodálatos, mint rózsa. Sőt, kevésbé művi. Műrózsát már nagyon sokat láttam; műbogáncsot még egyet sem.

Benő Attila versei

(hívatlan vendég)

A hívatlan vendég
hirtelen lép be majd,
kopogtatás nélkül.
Természetesen,
alkalmatlan időben.
(Terítetlen asztallal kellene találjon.
Vagy legalább
üres tányérokkal és kiivott poharakkal.)

Subscribe to this RSS feed