Sánduly Lajos versei

4X2

A-nak, térdhajlítással

Mikor először összeért kezünk:
hópihe szállott a hajadra –
Mikor először összeért hajunk:
almavirág libbent az ajkadra –
Mikor először összeért ajkunk:
búzavirág hajlott a melledre –

Mikor utolszor ért össze kezünk:
sápadt levél  hullott tenyerünkbe.

***

A fekete bárány

Született egy bárány,
olyan,mint a kátrány.
tarka s fehér testvérkék
kinevetik szegénykét.

Sír a kicsi bárány,
mert ott maradt árván,
csak az anyja,aki neki
biztatóan integeti:

Gyere kicsi bárány,
olyan,mint a kátrány,
Hófehérke vagy te nekem,
legritkább kincs zsenge gyepen.

***

Ima

Én Istenem, Jóistenem,
erős hitet adjál nekem,
légy támaszom,ó Szentlélek,
a gonosztól őrizzél meg!

Miatyánk,ma,mikor semmibe veszik a Te neved,
s gátlástalanul hazudnak,lopnak csalnak az emberek,
hát jöjjön el a Te országod,és legyen meg a Te akaratod,
mert nem elég itt nekünk a mindennapi kenyér, látod;
a kisértés nagy,és a gonosz szabadon bitangol.

Jöjj el Jézus,légy itt velünk,
erős hitet hozzál nekünk,
hozd el ide a Szentlelket,
s a gonosztól így védjél meg!

Üdvöz légy,Te Áldott Asszony,
gondolj ránk,ha imádkozol,
könyörögj az Úristenhez,
minden asszony szülni merjen,
fiat szülni a világnak,
életet a Szent Atyának.

Mennynek és Földnek teremtője,Mindenható Atyánk,
tekints kis apostolaidra,mosolyogj le ránk,
küldd el a Szent Fényt,lelked Sugarát,
hogy megtörje végre Heródes hatalmát.

Ó,Szentlélek,add,hogy higgyek Tebenned,
és ne kelljen soha megtagadnom hitem,
és ne kelljen soha kimondani,
hogy: „Eli,eli,lama sabaktani…”

Én Istenem,Jóistenem,
erős hitet adjál nekem,
légy támaszom,ó Szentlélek,
a gonosztól őrizzél meg!

***

Hit

Mikor elindultunk, köd volt, alig láttunk,
– váll a vállhoz, kéz a kézben-
Csak hitünk volt:
nincsen ember és nincsen isten,
ki minket a földre terítsen.

Most már a köd felszállóban,
– jobban látunk, tiszta minden –
Csak a hitünk változóban:
van Ember és vagyon Isten,
ki minket a Keresztre feszítsen.