Korpa Tamás

Korpa Tamás

A Hídverő-díj apropóján*

Tisztelt megjelentek, kedves kuratórium, kedves Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány! Engedjék meg, hogy Markó Béla Bocsáss meg, Ginsberg című – az Élet és Irodalom 2017. augusztus 4-ei számában megjelent – verséből citáljak néhány, önkényesen kiemelt és összerendezett részletet.

Korpa Tamás versei

Skótkockás

Orbán János Dénesnek

Velence tél hófúvás --- történni fog megtörtént ---
vagy szüntelen történik --- egy emelettel lejjebb ---
hol az ötletgazda épp --- biliárdasztalt sző át ---
s a krémszín kerevetről--- egy tragika fürkészi ---
kihez készül a kedves? --- ketreccé szűkült arca ---

Subscribe to this RSS feed