A webkamera-arc

Jancsó Noémi posztumusz kötetéről

Jancsó Noémi 22 éves kolozsvári írót július hónap 25-én, vasárnap reggel halálra gázolta egy szabálytalanúl közlekedő gépkocsi a város határában[...] A közeli hegyi tó partjára igyekezett és a városszéli gyalogátkelőn kerékpárját tolva, szabályosan ment át: óarany színre festett kerékpárja mint megannyi, a világ szürkeségéből, formátlanságából kinyert jelentés, nem, mégsem, mint puszta váz, mint megnyomorított álomkép őrzi a történetet. [...]

Noéminek 2008-ban Emotikon címmel jelent meg önálló kötete a kolozsvári Erdélyi Híradó és az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy gondozásában. A könyv sikert hozott, méltatták a kritikusok és olvasók, és az Erdélyi Magyar Írók Ligája által évente odaítélt, elsőkönyvesnek kijáró díjat is megszerezte szerzőjének. [...]

A mostani kötet nem kéziratokkal, hanem olyan írásokkal bővült, amelyeknek kiadását Noémi is vállalta. Családja is tanúsítja igényességét önmagával szemben, vázlatait, kisérleteit érlelő rejtekben tartva, őrizve.

Őrizve- sem elzárva, sem lezárva, csak várakozásban- a tisztulás, szellemi megvalósulás eszményét is.