Falusi Márton

Falusi Márton

Szikra János új kötetéről

Szikra János harminchat év (1976-2011) terméséből válogatta ezt a kötetet, korábbi verseskönyvei és újabb költeményei alapján. A költő ragaszkodása a személyességhez és igénye az eredetiségre olyan energiamezőket aknáz ki, amilyeneket kortársai közül csak kevesen. Verseinek nyelvét a fenséges és a köznapi metaforák egyensúlya teszi képzeletgazdaggá, s egyúttal megőrzi a magasztosan keresetlen tónust. Szikra János elemi erővel szólal meg, akár az ószövetségi próféták. A verseiben is inas, szikár alkatú költő éppúgy bővíti a szellemi valóságot, mintha sárból tapasztana otthont, e világból valót, szűkebb és tágabb családjának. Küzdelme nem belső vívódás, finom helyezkedések mozdulatsora, hanem élethalálharc, s nem is a jól végzett munka nyugalmáért, holmi szakmai megállapodottságért, hanem a lélek tisztulásáért folyik.

Subscribe to this RSS feed