JAKkendő-díj

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) célja a kortárs – hazai és határon túli – magyar irodalom és kulturális élet érdekében a fiatal írók pályakezdésének segítése, a pályájuk elején járó írók munkájának támogatása, számukra bemutatkozási, publikálási lehetőségek biztosítása. E céllal összhangban a József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) nyílt pályázatot hirdet a 2015 évi JAKkendő-díj elnyerésére olyan pályakezdő, szépirodalmi kötettel még nem rendelkező prózaírók számára, akik 2015. december 31-ig nem töltik be a 40. életévüket.

A pályázat feltételei

- A pályázaton kizárólag szépirodalmi kötettel még nem rendelkező szerző vehet részt.
- Pályázni kész kézirattal (a szerző által kiadásra szánt kötet egésze) lehet prózai műfajokban (regény, elbeszélés, novelláskötet, esszé). A teljes kézirat bemutatása szükséges.
- A pályázat jeligés
- A nevezési korhatár: 40 év (a mindenkori JAK- tagságnak megfelelően).
Az érvényes pályázat három különálló, PDF formátumú elektronikus dokumentumból áll:

1. számú dokumentum: A pályázati kiíráshoz mellékelt ADATLAP kitöltve, melyet különálló, egységes dokumentumban kérünk mellékelni. Az adatlap az alábbi adatokat tartalmazza:

- a pályázat jeligéje
- születési név
- születési idő
- lakcím
- telefonszám
- e-mail cím
- rövid szöveges önéletrajz (maximum 3000 leütés
 
2. számú dokumentum: amely a pályázat részeként egyetlen fájlban az alábbiakat tartalmazza:

- A pályázat jeligéje;
- a mű szinopszisa (2-3 oldal);
- pályaműtől függően tartalomjegyzék;
- rövid szövegmutatvány (egy tetszőlegesen kiválasztott, maximum 16 oldal terjedelmű, egybefüggő szövegrészlet a műből).

A 2. számú dokumentum a pályázó nevét nem tartalmazhatja!

3. számú dokumentum: A kézirat, amelynek terjedelme minimum 120 000, maximum 400 000 leütés szóközökkel. A kézirat egységes formai követelményei:

-Times New Roman betűtípus;
-12-es betűméret;
-1,5-es sorköz.

A kéziraton a szerző nevének feltüntetése a pályázat jeligés jellege miatt tilos. A kézirat fejlécében a pályázati jeligét kell feltüntetni.

A pályázat benyújtásának módja: a három pályázati dokumentumot együtt e-mailben PDF fájlformátumban kérjük eljuttatni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell elküldeni.
A pályázónak formai hiánypótlásra egyszer van lehetősége, amiről e-mailben értesítjük. A kuratórium döntésétől függően a pályázótól nyomtatva is bekérheti az anyagot. A pályázat formai és tartalmi feltételeinek nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
Amennyiben a pályázó valótlan személyes adatokkal (szerzői álnéven pályázni természetesen megengedett), vagy nem saját kézirattal pályázik, az a pályázatból történő azonnali kizárását vonja maga után.

A pályázat benyújtási határideje

2015. december 16., 23:59

A határidőn túl beérkezett vagy tartalmilag hiányos pályázatokat a kiírónak nem áll módjában befogadni.
A díj odaítélésének menete
A beérkezett pályaművek mennyisége alapján a kiíró előválogatást tarthat.
A díjazásról a JAK által felkért öttagú szakmai kuratórium dönt. A 2015-es kuratórium tagjai:

Harmath Artemisz, irodalomtörténész, kritikus
Lapis József, irodalomtörténész, kritikus
Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész,
Balajthy Ágnes irodalomkritikus és Borsik Miklós költő, szerkesztő, a JAK-füzetek könyvsorozat sorozatszerkesztői.

A díjazott pályamunka az 1982-től létező JAK-füzetek sorozatában jelenhet meg, illetve a szerző 200 000 Ft összértékű írói támogatásban részesül.
A díjat 2016 januárjában adják át.