Babits műfordítói ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2015. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére: az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM).

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.
 
Pályázhatnak
-            az 1975. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás;
-            akik 2014-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban;
-            akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.
 
Tervezett keretösszeg: 4.800.000 Ft
 
Az ösztöndíj összege
Bruttó 100.000 Ft/hó. A kuratórium törekszik arra, hogy legalább 6 hónapos ösztöndíjakat adjon.
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre. 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Hiánytalanul kitöltött pályázatiadatlap és melléklete, a nyilatkozat.
A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,
3.      A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb.  max. 2 oldal); 
4.      Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása)  kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben. 
Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok:
5.      Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;
6.      Szakmai ajánlás.
 
A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges:
1.      Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig  
2.      Elektronikus úton, csatolt fájlként a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
Kérjük, hogy ide csak magát a pályázati anyagot küldjék, kérdéseiket a lentebb megadott címeken tehetik fel.
 
Beérkezési határidő: 2015. február 12. 12:00 óra (dél)
(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.pim.hu,  a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu  honlapokról.)
 
Hiánypótlás: a beadási határidőt követő 3 munkanapon belül.
 
A hiánypótlást követően érvénytelen a pályázat, amennyiben:
-          a pályázati feltételeknek nem felel meg,
-          hiányos a mellékelt dokumentáció,
-          az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat
-          tartalmaz,
-          határidőn túl történik a benyújtása.
 
A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt, a beadási határidő után 25 napon belül.
A kuratórium tagjai: Fázsy Anikó József Attila-díjas műfordító, szerkesztő, Gy. Horváth László József Attila-díjas műfordító, író, esszéista, Király Farkas költő, író, műfordító, szerkesztő, Lóránd Zsófia író, egyetemi tanár, Mészáros Sándor író, irodalomtörténész, szerkesztő, a Kalligram Kiadó vezetője, Szőllősy Balázs költő, műfordító, a FISZ elnökségi tagja.
 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A PIM az eredményről a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu, a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi.
Az ösztöndíj esetleges visszavonásáról is a kuratórium dönt.
 
Az értékelés szempontjai
A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.
 
Szerződéskötés 
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)
 
Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik.
 
Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról 2015. december 10-ig köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.
 
Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája  publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Babits Mihály ösztöndíjasa.).
 
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda
Jeney Zoltán Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Füle Ágnes Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
Telefon: +36 1 384 5676