Filozófiai esszépályázat

Ismét meghirdette esszépályázatát középiskolás diákoknak a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete. A 2015/2016-os tanév 9-12. osztályos tanulóinak idén egy Jean-Luc Marion-, illetve egy Bernhard Waldenfels-idézetet ajánlanak továbbgondolásra. A diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is pályázhatnak.

A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a Pro Philosophia Alapítvány címére kell elküldeni 2016. április 23-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Judeţul Cluj. 
A pályamunkákat pénzjutalommal is díjazzák. A díjak: I. díj 500 lej, II. díj 300 lej, III. díj 200 lej. A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám, valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében. 
Az eredményhirdetés Kolozsváron, a BBTE Filozófia Tanszékén lesz a 2016. május 7-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat írásban értesítik a pályázat eredményéről. 
A pályázat részletei az intézet honlapján olvashatók.