Boldogíró, boldogköltő

Az Irodalmi Rádió pályázata – 2016: ALKOTÓI VERSENY A „BOLDOGÍRÓ 2016.” – „BOLDOGKÖLTŐ 2016.” CÍMEK MEGSZERZÉSÉÉRT, továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió
Irodalmi Rádió 
Miskolc 
Pf: 8/P 
3503
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A pályázat címe: „ÚT A BOLDOGSÁGHOZ”
A pályázat alap-motivációja, célja: Az emberi életet végigkísérik az öröm és a fájdalom könnyei. Olykor na-gyon szenvedünk, olykor pedig boldognak érezzük magunkat. A szélsőséges érzelmek gyakran késztetik írásra az alkotni tudó és vágyó embert, az embert, aki törekszik a boldogságra, a teljes életre, a lelki harmóniára. 
Olyan írásokat várunk bármilyen formában, amelyek emberi érzéseket, sorsokat, szenvedést vagy éppen a bol-dogság pillanatait örökítik meg. 
További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.
Pályázhatnak: 
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

Megjelenési lehetőségek: 
a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Iro-dalmi Rádió Hangtárában.
b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.
c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.
d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

A pályázat formai követelményei: 
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező 
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint: 
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla 
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben! 
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne! 
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2016. február 15.
Pályázati díj: 
Beküldött művenként 500 Ft (beküldött pályamunkánként ötszáz forint).
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
További információk kérhetők: 
Telefonon: 20/544-0372 
vagy e-mail-ben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.
Eredményhirdetés: 
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretében 2016 márciusa és májusa között.
Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői a „BOLDOGÍRÓ 2016.” és „BOLDOGKÖLTŐ 2016.” címhez jut-nak oklevél és könyvjutalom kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotó-gárdájába, 2016-os szerzői tagságuk térítésmentes lesz.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhet-nek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjain-kat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.