Két világ határán

Fantasy novella- és regénypályázat

A Trivium Egyesület Két világ határán címmel fantasy novella- és regénypályázatot hirdet.

A pályázaton hazai és határon túl élő, rendszeresen publikáló és kezdő írók is indulhatnak olyan magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel, amik még sem nyomtatott, sem e-könyves, sem hangoskönyves formátumban nem jelentek meg sem könyvkiadóknál, sem magánkiadásban, sem honlapokon, sem elektronikus hanghordozókon, és a pályázat eredményhirdetéséig nem is fognak megjelenni. Olyan önálló művek, amelyek nem egy publikálás alatt álló sorozat még nem publikált részei.

Egy pályázó maximum 2 művel pályázhat, amelynek a megoszlása a következő lehet:

2 novella

2 regény

1 regény és 1 novella.

Nevezési díj nincs.

A pályázat jeligés*
Az esélyegyenlőség és a részrehajlásmentes elbírálás érdekében a zsűritagok a beérkezett műveket szerzői név helyett jeligékkel ellátva kapják meg, így nem befolyásolhatja őket a szerző személye (hírneve, titulusa, eredményei, sikerei, olvasói-kritikai pozitív vagy negatív megítélése). A szerzők azonosítását az egyesület által felkért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével rendelkező adatkezelő végzi (NAIH-127553/2017) elektronikusan. A pályázóknak a pályázatra jelentkezéskor csatolniuk kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) nyilatkozatot, amiben engedélyt adnak az egyesületnek arra, hogy a pályázat ideje alatt a nyilatkozatban megadott adataikat tárolja és kezelje (http://triviumnet.hu/dokumentumok/). A pályázó részéről az adatközlés önkéntes, ám adatok híján a beküldött mű azonosítása nem lehetséges, és így a mű nem kerülhet a zsűri elé. Amennyiben a pályázó a pályázat ideje alatt a pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan felfedi a kilétét, bármilyen formában közzéteszi a személyazonosságát, és ez a zsűritagok tudomására jut(hat), a művet kizárjuk az értékelésből.

További részletek: www.triviumnet.hu