Print this page

Pályakezdőknek és elsőköteteseknek

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. az Előretolt Helyőrség Íróakadémia című projektje keretében meghirdeti 2019. évi pályázatait, elsőkötetes és pályakezdő alkotók kategóriában. A pályázatokon nyolc-nyolc fő elsőkötetes szerző, illetve pályakezdő alkotó nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.

A nyertes pályázók a 2019–20-as tanév ideje alatt anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el. A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt.

A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.
A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi 120 000 (százhúszezer) Ft erejéig, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.
Amennyiben a nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG további 1 évre meghosszabbíthatja.

A pályázók köre
Olyan elsőkötetes alkotók jelentkezését várjuk, akik úgy érzik: alkotói pályájuk kibontakozását elősegítheti a KMTG oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, a KMTG ifjú alkotói közösségéhez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi és anyagi támogatás.

Pályázati feltételek
• Egy publikált önálló szépirodalmi kötet
• A pályázó felnőttkorú, ugyanakkor a pályázati határidő napjáig nem töltötte be a 30. életévét.

A pályázathoz szükséges dokumentáció
• Szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• Írói bemutatkozás: a már publikált szépirodalmi kötet megküldése a szakmai zsűri részére
• Írói terv 2 év időtartamra (lásd a pályázati útmutatót)

További részletek itt.

© 2017 Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány