Találatok 9. – irodalomtudorok ajkain

Kolozsvár közelebb is eshetett volna Budapesthez.
Minket a majom érdekel. A mi majmunk az irodalom.
Egyszerű vagy bonyolult irodalomtörténész?
Elkészíttettük R. L. szobrát, de nem tudjuk, hogy ki volt.
Így tudott bevonulni dicsőségesen ebbe a könyvbe.
Kellünk-e nekik?

 

Egyesek pezsgőt adnának neki (mások pezsgőtablettát).
Nem bánt és nem érdekel.
klasszmagyar (=klasszikus magyar)
Nem németül, hanem luhmannul ír.

piározzuk egy kicsit a könyvedet
a közös munka, vagy, ha úgy tetszik, hálózatosodás
Mik az irodalommal szembeni külső elvárások?
Az ember csak előre lát, hátrafele nem. (fiziológia)
Az elmélet arra van, hogy az ember egy történeti problémát jobban megértsen.
a szakma közérzete

Megszabadult a feleségétől.
üresen mozog az egész szerkezet
Az interdiszciplinaritás előrevivő ereje a düh.
ennek időnként vannak következményei
Ha akarok olvasni egy jó könyvet, akkor írnom kell egyet.
Milyen típusú olvasásmódot rendelnél hozzá?

választmányi tagnak választottak
Ha az ember hirtelen akar korszerű lenni, az nem fog menni. Kell hozzá egy kis idő.
szétrobbantja a sajtótörténeti kereteket
Debrecen nincs feldolgozva. Pozsony fel van.
szélhámosok kíméljenek
Mi a tétje a konfliktusnak? 
Nem jutott eszükbe, hogy kiszavazzanak.
Nem lehet olcsón adni a dolgot.
finomegyensúly

Hogy is hívják a költőt, akivel foglalkozom?
a befogadói élményeink az időrend által prefiguráltak
Egy rossz költő elbánik egy jó költővel.
Mondjak én is valamit?
Az anekdotákat nem gyűjtötték módszeresen, és nincsenek datálva.
Nem azt kell kérdezni, hogy miért, hanem azt, hogy hogyan.
Mindenki a saját majmát világítsa meg.

az orális és a nyomtatott határán
A lehetőségek száma nem végtelen.
hullámzás van az irod.tud.ban -- az embernek hullámlovasnak kell lennie?
kilógott a kötete húzásából 
A feleség bekerül az irodalomba.
Egy szerzőnk van, akit felbiztattunk és várunk.

Amit a történész ír, az a cölöp, amihez aztán az irodalmár cérnával hozzáköti...
nagy fülekkel hallgatom
Az olvasás és az írás története találkozik-e az olvasás és az írás történésével?
Már alig beszélünk irodalomról.
Schwajda György eltávolodik

(special thanks to: Szabó T. Levente, Szilágyi Márton, Szajbély Mihály, Berszán István)