Leprika

Tisztelt szerkesztö nö az ujság keretibe. Lene magához egy pár szavam, és pedig. Szeretnék az ujsagbol fel idézni egyes dolgokat, amit őnők vaj nem tudnak vaj nem akarják tudni. Ajánlatomal, szeretnék hozá szolni a maga cikjéhez itten. A mester polgár ot jár hazafelé, amere jo az ut, hunot látná a hejzetet a gödrökel. Én szerintem megondolatlan mondás volt mert ha mongyuk a Marmelád uccán menyen ahol lakok monhatom hogy térgyig merül a sárba.

Fel tenék egy kérdést. Két éven kereszül mikor hivták ösze a falu magyarságát egy meg beszélésre egy közös tanácsra, nemmég volt annyi putyerájuk hogy egy kis irodát nyisanak ahol kártyázanak és igyák a monopolt de legaláb meghalgasák a csoro ganésegüek panaszát is. Eztet kérdemén. Naponta csak egy orarendel rendelkezenek minden tag aki el válalta anak ideén hogy be fogja tölteni aszt a felelöséget. Én szerintem szégyen ere a nemzetre ami jelen létben történik ugy a magyar nemzetü becsületes valásos emberek ha anak tarcsák magukat. Ki lehetet vona fizetni egy kovátéjt mer Istenem anyi helség van, iroda hejség, a volt mesterséges szövetkezetnél a kurtujba is stb stb.
Az a négy megbizot tanacsos abol a jövedelemböl amit kap abol ösze járulhatnának egy irodára mertakultur tejete beomlot amikor voltak a nyári esözések ot nem lehet semit határozni.
Csak az a baj hogy mindenki veni akar de adni nem. Kérem it a dolgok büzlenek öszintén meg mondva nem a magyar nemzetett ileti hanem mindenkinek a saját érdekét. ÉN SZERINTEM kérem én magyarnak tartom magamat és valásosnak is. De hogy ez ami most van szégyen a nemzetre mert magyarok ugy huznak szét és már rég az egy házban sem hisznek el járnak a templomba azért hogy mutasáki hogy ök jok szépek fel vanak öltözve szépen. Ki vagyok én mit tudok én kérem ezek ojan dolgok ami nem tér be a kulturában.
Mucsok csungárok zsudekályák a papot mindent rá mondanak. Nem szeretik hogy szépen beszél. Mert ök ugy el vanak olájosodva. Mind a bácskutyák. Mongyák kursza a busznak most maxitaxi de régeb ugy monták abonamentet vátunk az autogárába, akcsidentet csinált a soför a kolektiv alat romlot ugy el a nép magyarság szent pontyábol kulák világ tyábur koncsentra norma brigádér traktor remorka én is bászkával cseréltem a kalapamat jártam jerbicsidálni el is romlot a tüdöm kérem. Ezeknek a zapjáék akor is kapták a szálárt a szfátnál ök adták az adeverincát és a csertifikátot ök tetek sok pénzt a csekbe mer ezek akor is ijen lákomak voltak mind máma a parlamentárok vaj a patronok régeben mándátárok voltak. Nyemá bonusz ha nincs benefics hanem csak deficsit van. A fiam mongya hogy egy bani dividendet nem kapot a válalatol mer emelik a kápitált.
Régeb mégis job volt mer lehetet járni munkába én is csináltam a návétát s amiko végesztünk be a kocsmába mer ithon akor már nem várt anyi munka ot né egy kis kaszálás a bornyunak. Na mit igyunk mit igyunk, igyunk triple szeket, vaj igyunk limonádés monopolt mind vitatkoztunk amég asztán Pucutás Gyica belé nem szolt hogy igyunk vinde mászát sze ugyis kihányuk. Az ugy tudot ini nem is mozdult a gütlánya.
Régeb nem volt ijen haphajda a világ. A fejérnépek se votak ijen buduhálák mind most. Mutogasák a bulányukat hágatás céljábol.
Ez a pap választolagos a beszédbe s a töbi ejsze szégyeli magát töle. Kacagják hogy nem is magyar. KÉRDEM ÉN ki a magyar ezek a kirpánkurok talám? Bocsánat hogy kifejezem magamat.
Ha nincsen egy jo gazda kéz egy okos gondolkodásu ész aki át tugya gondolni hogy mi hova kel és mit lehet jol csinálni. Hát ez a mü papunk tugya kérem! Tudnak olvasni a gyermekek a valásorán? Tudnak. Azelöt az se volt hova meni. És ez kérem öt év alat papilakot gyülekezeti házat épitet igaz hogy a holandok segicségével mer az itvalok smucig banda. Segitni is csak akor szálingoztak mikor láták hogy a külföldi ezer idegenyek dolgoznak demég hogy. Akor oda áltak szégyenböl.
Azmér báncsa ezeket hogy let ismég rezes banda. Akiknek meg volt még a kürt béáltunk. A botfülesek eztet nem érik fel notával. S ha elvit a pap németországba az mér baj? A papunk járta ki mer mü akik muzsikálunk mü tetük a legtöb munkanapot is az egy háznál. Eztet tesék ceruza nélkül ösze adni ujságiro nö kérem.
Aki döjfös az döf által vész el megmongya az IGE. Ijen döfös az a személj iletékes aki inter vijut csinált magának de csált az gyermeket is van vaj négy bitangja mindenki tugya csak ö nem üsmeri el fatyunak egy Kukuk Máriskától, egy a Bumbuj Vaszi küsebik lejányától, az utolso keto két székej cigánétol. Esztet álitoták a magyarok vezetöjének kérem. Hát kinek az embere ez. Az álamtol kapja a kenyerit. Nekem szeméjesen nem volt vele dolgom de egy ösze találkozás alkalmával ez történt. Én kerestem egy bizonyos alkalmazotját a nép tanácsnál a bizonyos szeméjt nem találltam az irodában. Jövet kifelé a foljoson találkozom ösze azal aki magának az inter viut ata, ez a Vezetö ma nálunk aki még a papot is mocskolya uton utfélen. Mondom te Jani nem tudod e hogy hol lehet Lupásné? Mert nekem evel a könyvelo nével volt dolgom. A felelet mi volt! Honan tugyamén? Pisilni k...ni b...ni. Ketöt nem irok le mer a másik is szégyen.
Hát eszt lehet kulturának mondani vagy csak enyit tud. Inen ki lehet indulni egy modern udéméré elnökön? Töbet nem tudok mondani felöle.
FELTESZEK EGY KÉRDÉST. Én mind hompolgár én is kandikáltam a polgármester posztra. MEGJEGY ZÉSEM SZERINT 200 szavazatom ha volt. 7 román jelölt egy magyar jelölt volt az indulora a polgár mesteri hivatalra megkérdem én önt mük magyarok ÖSZE TARTOK VAGYUK? Hol volt köségi szinten az ezer nyi magyar szavazo? Véleményem hogy nincsen ösze tartás és még sok minden hiányzik etöl a gögös magyar nemzetöl it kérem mindenki okos it mindenki tudos mindenki filozof. Mikor valamit el kel inntézni mindenkinek van ötlete ajánlata és mikor meg kéne valamit csinálni akor mindenki fére ál.
Kérem egy polgári ajánlatom. Ha egy komoly elnököt akarnak it a faluba, vanak it okos emberek, akik megmongyák az igazat, mind BÁ, LB, FS, IG, DZsJ, PA stb.
Ojan kel akit tisztel a nép nem muszály a nép tanács keretiben dolgozon a bizonyos iletö. Voltak még akiket oda tetek mind tanácsos mivel ugy gondolták van respektye nem egy utolso pulá lélá. Amejik csak azért turázza magát hogy akaszon vajegy ápártámentet a blokba merbüdös neki a munka vajhogy vilát épitcsen magának sikamodos pádimentomal és lapas muzis rádioval. Bazin az udvar közepin amibe balucsálódnak a nacságái mer ugy ki vanak öltezve mind régeb a milicistá né a pikniken lebarnulva mind egy gosztátcsürke a csicséig kidekorálva és a mejjin egy nagy pedál. Lesik hogy mibol huzanak hasznot mindahogy mongyák az ijen ako is telefonál ha nincsen szemnál mindha már is deputát vagy szenátor volna enek mindig poszitiv a bilánca kérem.
Amikor ki kel álni a jogaink ért ezek le lépnek mint fuxi a harc téröl. Ezekért még az oxigén is kár ami a levegőben marad. A fogyaszto szövetkezet vagyonát is ezek fogyasztoták el egymás közöt AMI VISZONT KÖZVADON! Ki engedi meg és az ujság mért halgat rolla! KÉREM ÖNT MINT SZERKSZTÖ AZ UJSÁGNÁL GONDOLYA MEG MI A JÓ ÉS MI A ROSZ EBÖL HUZON EGY KONKLUZIOT ÉS HA ÉRDEMESNEK TALÁLYA AKKOR ÉN IS HOZÁ JÁRULOK VALAMIVEL ENNEK A FALUNAK A SZÉP VAGY ROSZ JÖVÖJÉHEZ.
Ez az elsö levelem amit gépel irok sok hibám van bocsánatot de nem halgathatok mer iten botrány van a levegöbe abol a szent pontbol hogy a hivek töbet akarnak tudni mind a pap. Ön mint szerkesztö tartson aval az igazságal amit meg értett. Adgya be eztet a leprikát mer ami bene ál arol garantálok deklerácioba a notár publik elöt. Ha még err jár keresen fel a fent irt cimre. Adig jóban bele jövök az irásban is.
(Olvasható aláírás)