120 éve született az udvarhelyi vagány

Írt, rajzolt, mondott, ivott, kártyázott és még nagyon sok mindent csinált. A huszadik század talán legeredetibb udvarhelyi arca volt. Van valakink, akinek az irodalmi öröksége egyszerre elszomorító és mégis nevettető: Tomcsa Sándor írásaiban lépten-nyomon irónia, szarkazmus és az egyszerű emberekkel való együttérzés van. 120 éve, 1897 augusztus 27-én született és csupán 65 évig élt – de azt mind Székelyudvarhelyen, hiszen soha nem tudott elmenni innen. A legenda szerint egyszer elindult a vonattal, de a kicsi állomáson leszállt. Nem részletezzük élet-rajzát, hiszen az több helyen megvan, monográfia is született róla.

Ha ma élne, és ugyanúgy reagálna a világra, ahogy a huszas-harmincas években tette, akkor nagyon nagy vagány lenne Tomcsa Sándor. Minden bizonnyal beszólogatna, a stand up comedy-nek is beillő rajzolós estjein egy-egy kocsmában szétröhögnénk magunkat – egyébként nagy kár, hogy ezekből az estekből egy sem maradt fenn filmen, még fényképen sem.
Az volt az ő világa, egyfajta kisvárosi Rejtő-világ, a maga nyers valóságával, titkaival, mulatságaival. De nagyon ismerte az udvarhelyieket, nemcsak az ő korosztályát – az írásokból, a fennmaradt anekdotákból ez jön le. Sok embert tisztelt és sokan tisztelték.
Tompa László kimért, igazi úriember volt – Tomcsa pedig (szerinte) link, akiben nem lehetett mindig megbízni. Ő indította el az írói pályán is, ezt le is írta részletesen.
„Tompa László volt az írói bábám. Abban az időben egy Székelyudvarhelyen megjelenő hetilapot szerkesztett. Hozzá vittem az első cikkemet. És amikor a következő számmal az egyetlen rikkancs kitódult a nyomdából, én voltam az első vásárló. A lapot a zsebembe rejtettem és – nem tudom miért – csak a temetőben nyitottam ki. A cikk megjelent, de én reménytelenül pocséknak találtam. Öt hétig nem is vettem tollat a kezembe. Akkor találkoztam Tompával. Miért nem írt? – állított meg. Azt hiszem, felcsillant a szemem: – Hát, ... hát írjak?! – szakadt ki belőlem. Igen – mondta Tompa László. Azóta írok (...)"
Egyébként nem laktak messze egymástól – a költő a ma nevét viselő emlékházban, Tomcsa meg néhány házzal lennebb, a másik oldalon, szintén az Árpád utcában. Közel volt a Ferenczy-féle vendéglő is, a házsor túloldalán, oda inkább Tomcsa járogatott, kártyázni, iszogatni. Tompa inkább a sétatérre ment nagy, fekete kabátban, háta mögött fogott esernyővel, úriember-módjára.

A Ferenczyben ott volt a messze földön híres bárányflekken, no meg Béla bácsi jósága: mindig megszánta „Sanyikát" is, amikor gondban volt (s bizony volt, legendák keringtek az adósságokról...), de a betérő diákokat is. Nem volt könnyű az élet akkor sem, de számítani akkor is lehetett néhány udvarhelyi jóságára.

Háza nem áll már a kilencvenes évek óta, Udvarhelyen ma utca és színház őrzi a nevét, Székely József által megalkotott szobra 1997 decembere óta áll a sétatér bejáratánál.
Ami az írásait illeti, Tomcsa-könyveket fel lehet lelni az antikváriumokban, négy éve jelent meg a legújabb novella-válogatás Molnár Vilmos szerkesztésében, de a könyvtárban többé-kevésbé minden írása megvan, kölcsönözhető: a magyar irodalomnál, a T-betűnél kell keresni, a kölcsönzőpulttal szinte szemben. Ott van a képe is, nagyban a falon. Ha élne, lehet, nem értené, hogy miért.
Amit most tehetünk érte: olvassuk. Esetleg néha vigyünk egy szál virágot a sírjára.


(www.uh.ro)