Items filtered by date: június 2017

Domokos Géza elfelejtett öröksége

Alig tíz esztendeje, hogy elment közülünk, és lám, már a hangját sem ismerem fel a reá önvallomásával emlékező bukaresti rádióban... Pedig találkoztunk, és váltottunk is néhány szót, talán három-négy alkalommal. Csak amikor a fővárosi életéről, s a románsághoz , a román emberekhez és a mindenkori román hivatalosságokhoz való viszonyáról kezdett vallani, akkor esett le a tantusz, hogy korántsem ismeretlen, csupán csak elfelejtett hangot hallok, éspedig a Kriterion kiadó szinte már legendás igazgatójától, amúgy mellékesen pedig az RMDSz alapító elnökétől.

90 éve született Sütő

A kényszerítő múzsa

Egyik könyvének fülszövegében (Három dráma. Egy lócsiszár virágvasárnapja. Csillag a máglyán. Káin és Ábel. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978) így fogalmaz Sütő András: „Esztétikákon innen és túl az írói megnyilatkozásnak örök meghatározója marad a kényszer, az egyetlen ihlető Múzsa, amelynek ölelő karjait rég elfelejtettük, mert régen nem ringat már, hanem fojtogat inkább költőt és drámaírót egyaránta század konfliktusaival”.

Menekülés a zöldhatáron

Ezúttal sem kísérte be feleségét a zöldségpiac asztalsorai közé, inkább megállt a bejáratnál, ahonnan könnyen szemmel követhette az aszonyt, amint türelmesen végigmustrálja az eladásra kínált portékát, s amikor úgy ítélte meg, már nehezebben boldogul a csomaggal, csak akkor caplatott be a sűrűbe, és vette magához a degeszre tömött neccet. Egy alkalommal – vasárnapon –, amikor nagy volt a tolongás az asztalok, árusok körül, hirtelen ordibálásra kapta fel fejét:

Subscribe to this RSS feed