Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Korunk 2014/12.

A kolozsvári Korunk folyóirat idei utolsó lapszámának témája: Határon túli román közösségek. A diaszpóra évszázada? – teszi fel a kérdést Vasile Sebastian Dâncu kolozsvári szociológiaprofesszor, és egyben üdvözli a Korunk szerkesztőségének kezdeményezését, hogy a Szigetek, szórványok, zárványok címmel megjelent lapszámát (2014. 6.) követően interkulturális párbeszédet nyitott a román diaszpóra identitása kapcsán. A szerkesztői koncepció három pillérre épít: elméleti-történeti tanulmányokra, helyszíni tudósításokra, valamint a külhoni román költők, írók és tudósok (egy részének) a bemutatására. 

Helikon 2014. november/II.

Egyed Emese Múzsák kétszáz éves háza... című írásával indít a Helikon november 25-i száma. Farkas Wellmann Évát Papp Attila Zsolt faggatja indulásról, költészetről, alkotásról.  A lapszám közli az interjút adó költő, továbbá Kenéz Ferenc,  Andrei Bodiu (Szonda Szabolcs fordításában), Dimény H. Árpád és Pál Tamás verseit, valamint Erdei L. Tamás, Roboz Gábor, Balázs K. Attila és Sebestyén Mihály prózai írásait.

Székelyföld 2014. november

A Székelyföld novemberi számában szépirodalom jelentkeznek: Kukorelly Endre, Vári Attila, Nagypál István, Erdei L. Tamás, Ábrahám Erika, Sebestyén Zalán, Marczinka Csaba.

Várad 2014/9.

A Várad idei 9. számában a folyóirat által szervezett Törzsasztal sorozat utóbbi évadának beszélgetései vannak közzétéve, egy-egy utólagos interjúval "megfejelve". A Törzsasztal-beszélgetések szerkesztett változatára jól rárímelnek a kiegészítő interjúk, így mondhatni teljes képet kapunk egy-egy szerzőről, illetve a fúkuszba kerülő művekről. Az alábbi szerzőkről van szó: Németh Gábor, Horváth Péter, Kelecsényi László, Oravecz Imre, Tompa Andrea. 

Korunk 2014. november

Kollaboránsok a magyar történelemben - ez a témája a kolozsvári Korunk folyóirat idei 11. számának. A nemzetek – főleg a „kis” nemzetek – többsége szívesen látja önmagát hősi pózban, amint viharral, vésszel dacolva, szilárdan őrködik nehezen kivívott függetlenségén, vagy amint hősiesen harcol annak eléréséért/visszaszerzéséért. Holott egyetlen nemzet vagy állam története sem értelmezhető egyetlen modell alapján – vagyis, értelmezhető, de maga az értelmezés válik értelmetlenné vagy hamissá. 

Látó 2014/8-9.

A Látós hagyományokhoz híven most is színházi tematikájú az összevont augusztus-szeptemberi lapszám. Benne közöl: Demény Péter (Királynő), Peca Stefan (Nils elbaszott napja), Kincses Réka (a Pentheszilea-program), Márton László (Tristan, a bábu). Továbbá Cristopher Marlowe Nagy Tamerlán c. drámáját olvashatjuk Jánosházy György tolmácslásában, aki egy előszót is írt a magyar nyelvű fordításhoz.

Helikon 2014. október/II.

Az idén 80 éves Pomogáts Bélát köszönti a Helikon október 25-i száma: az irodalomtörténész munkásságát Kántor Lajos és Borcsa János üdvözli, interjút Székely Ferenc készít vele; továbbá a lap közli Pomogáts Béla esszéjét az Erdélyi Szépmíves Céhről.

Várad 2014/8.

A Várad folyóirat idei 8. számában verset közöl Markó Béla, Varga Melinda, Sztercey Szabolcs Benedek, Horváth Előd Benjámin. Prózával jelentkezik Márton Evelin, Kőrösi Zoltán, Szabó R. Ádám. A Társadalom rovatban Péter I. Zoltán 1. világháborús helytörténetét, Mozog Nagy Imre önéletírását és Varga Gábor memoárját emelnénk ki. A Kritika rovatban Potozky László Horváth Péter Kedves Isten c. kötetéről és Ernst Jünger Acélzivatarban c. kötetéről értekezik.

Helikon 2014. október/I.

Papp Attila Zsolt Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg című írásával indít a Helikon október 10-i száma. E számban megtalálhatóak a Kolozsvári Magyar Napok alatt megszervezett EMIL-rögtönzőest alkalmi költeményei (a Sírvers-szombat szerzői: Balázs Imre József, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Király Farkas, László Noémi és Márkus–Barbarossa János), szintén verssekkel jelentkezik Gulisto Tímea, Noszlopi Botond, Farczádi Ali és Muszka Sándor, fordítással pedig Jancsik Pál szolgál. Prózát Czegő Zoltántól és Márton Evelintől olvashatnak az érdeklődők – ez utóbbi szerzővel Demeter Zsuzsa készít nagyinterjút.

Székelyföld 2014. október

A Székelyföld szépirodalmi rovatában László Noémi, Szakács István Péter, Balla Zsófia, Tamás Dénes és Jónás Tamás jelentkezik írásokkal.
A Literata Hungarica Pomogáts Béla: Elsodort Erdély című tanulmányát, illetve Lőrincz György beszélgetését közli a 80 éves Pomogáts Bélával.