Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Helikon 2014. október/I.

Papp Attila Zsolt Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg című írásával indít a Helikon október 10-i száma. E számban megtalálhatóak a Kolozsvári Magyar Napok alatt megszervezett EMIL-rögtönzőest alkalmi költeményei (a Sírvers-szombat szerzői: Balázs Imre József, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Király Farkas, László Noémi és Márkus–Barbarossa János), szintén verssekkel jelentkezik Gulisto Tímea, Noszlopi Botond, Farczádi Ali és Muszka Sándor, fordítással pedig Jancsik Pál szolgál. Prózát Czegő Zoltántól és Márton Evelintől olvashatnak az érdeklődők – ez utóbbi szerzővel Demeter Zsuzsa készít nagyinterjút.

Székelyföld 2014. október

A Székelyföld szépirodalmi rovatában László Noémi, Szakács István Péter, Balla Zsófia, Tamás Dénes és Jónás Tamás jelentkezik írásokkal.
A Literata Hungarica Pomogáts Béla: Elsodort Erdély című tanulmányát, illetve Lőrincz György beszélgetését közli a 80 éves Pomogáts Bélával.

Korunk 2014/október

Digitális írásbeliség: Mi lesz a szép nyomtatású könyvekkel, az antikváriumok és a könyvesboltok polcain való böngészéssel, a frissen nyomtatott könyvek illatával és egyáltalán a könyv testiségével, ha eltestietlenednek a hagyományos médiumok, és ezzel párhuzamosan átalakul maga a szöveg természete is? Ha a digitális szöveg és a nyomtatott még hosszú ideig együtt fognak élni, mint az jelenleg kinéz, hogyan alakul majd a viszonyuk, és melyikük lesz a dominanciaharc valódi győztese?

Helikon 2014. szeptember/II.

Karácsonyi Zsolt A köztes tér nem befejezhető... című írásával nyit a Helikon szeptember 25-i száma. A lapban Egyed Emese, Lovassy Cseh Tamás, André Ferenc és Gálla Edit verseit, illetve Leena Krohn (fordította Jankó Szép Yvette) és Gombkötő Magdás Emőke prózáját olvashatják az érdeklődők.

Helikon 2014. szeptember/ I.

Markó Béla Rímkényszer című versével indít a Helikon szeptember 10-i száma. A lap közli még Vörös István, Cseh Katalin, Nagypál István, Hajós János, továbbá Wastrmann István fordításában Abdellatif Laâbi verseit. Prózát Sebestyén Mihálytól és Adorjáni Pannától olvashatnak az érdeklődők.
Mircea Dinescuval Demény Péter beszélget, A nagy Kilometrik fiatal tehetségeket bemutató sorozatában Serestély Zalánt Horváth Előd Benjámin kérdezi majd méltatja.

Székelyföld 2014. augusztus.

A Szépirodalom rovatban írásokkal jelentkeznek: Vaszilij Bogdanov, Bene Zoltán, Nagy Attila, Ferencz Imre, Potozky László, Vécsei Rita Andrea, Márton Evelin és Bogdan Suceava.

Korunk: 2014. szeptember

Erdélyi kisvárosok és a nagyobbak, a székelyföldiek (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely) mellett Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad került a Korunk idei első őszi számának középpontjába. Minthogy pedig átjárhatóvá váltak a határok, és az országhatárok is átjártak fölöttünk, szükségszerűen tágul az a kör, amit a „Városaink” címszó jelent.

Várad 2014/7.

A Várad folyóirat júliusi számában verssel jelentkezik Selyem Zsuzsa, Keszthelyi György, Lukács Flóra, Dimény H. Árpád, Lászlóffy Csaba és Balázs Tibor. Prózát közöl: Papp-Zakor Ilka, Zsidó Ferenc, Bonczidai Éva, Fischer Botond, Fleisz Katalin, Tasnádi-Sáhy Péter. A Kultúra rovatból Pomogáts Béla "Dózsa György alakja a magyar költészetben" c. tanulmányát emelnénk ki, recenzió Láng Zsolt Szerelemváros és más történetek c. kötetéről, valamint Balla Tibor kötetéről olvasható.

Helikon 2014. augusztus/ II.

Karácsonyi Zsolt versével indít a Helikon augusztus 25-i száma. A lapban szintén verssel jelentkezik Kenéz Ferenc, Novák Éva és Simonfy József, továbbá a Helikon Irodalmi pályázatának nyertesei: Gothár Tamás, Kovács Gabriella, illetve Sárkány Tímea. A különdíjban részesült Pataki-Péter Hanna, valamint Jancsó Miklós prózáját és (Boda Edit fordításában) Max Blecher regényrészletét olvashatják az érdeklődők.

Helikon 2014. augusztus/ I.

Fekete Vince A hegy című versével indít a Helikon augusztus 10-i száma. A lapban Boda Edit és Vass Barna szintén verseket közöl. A XVI. században született Franciscus Hunyadinus költeményeit Jancsik Pál fordítja magyarra, a humanista életútját is ő mutatja be kísérőtanulmányában. Prózát Tóth Mária, Bonczidai Éva, Fischer Botond, Molnos Lajos és Mester Györgyi tollából, azaz billentyűiből olvashatnak az érdeklődők.