Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Várad 2014/4.

A Várad folyóirat idei 4. számának központi témája a 60. születésnapját ünneplő Zudor János köszöntése. "A jelenkor egyik legsajátosabb költői világa" az övé, mondja róla Szűcs László a felvezetőben, a továbbiakban pedig olyan szerzők méltatják költészetét, mint Szőcs Géza, Boka László, Bréda Ferenc, László Noémi, Biró Annamária, Demény Péter. Az ünnepelt költő több rendbéli verssel is szerepel a folyóiratban. 

Helikon 2014.május/I.

Az idén 85 éves Kányádi Sándort köszönti a Helikon május 10-i száma: a költőt László Noémi és Egyed Emese méltatja.  A nemrég elhunyt Gabriel García Márquezre emlékezik Szakács István Péter.  Az interjúrovatban Kubiszyn Viktorral beszélget Gondos Mária Magdolna. Verset Balázs Imre József, Varga László Edgár, Fazakas Géza, Ilyés Zsolt, prózát pedig Vári Fábián László és Borcsa Imola közöl. A lap publikálja Herta Müller írását a nyelvek közti átjárhatóságról. 

Székelyföld 2014/május

Kivételes, talán az egész Székelyföld – a Székelyföld és folyóirat – történetében is memontó a folyóirat 2o14-es májusi lapszáma. Ebben a lapszámban a folyóirat főszerkesztője, Lövétei Lázár László, a szerkesztőség nevében kéréssel fordult a folyóirat történetében díjazott szerzőkhöz. „(…) Arra kérünk tehát benneteket, hogy „ünnepi” lapszámunkba, március végéig, írjatok a Székelyföldről (mint történelmi-földrajzi-kulturális-politikai régióról!) (kiemelés L. Gy.), verset, karcolatot, naplójegyzetet, szerelmi vallomást, anekdotát, csujogatót, reklámszöveget – bármit, amit szívetek (vagy a Múzsa!?) diktál...”

Helikon 2014.április/II.

Karácsonyi Zsolt Nem tehet mást: világít című írásával indít a Helikon április 25-i száma. A friss Prima Primissima-díjas Lackfi Jánost László Noémi faggatja költészetről, alkotásról, családról. A lapszám közli Ştefan Augustin Doinaş, Varga Borbála, Zsidó Piroska, Oláh András, Csávossy György és Csontos Márta verseit, valamint Szabó Imola Julianna és Nyerges Gábor Ádám prózai írásait.

Korunk 2014/május

Szekularizmus – vita és párbeszéd a májusi Korunkban: Használ vagy árt az egyházak világi befolyása? Milyen szerepet kapjon a vallás a nyilvánosságban? Kizárja vagy igazolja egymást a hit tekintélye és a modern gondolkodás? Szekularizmus, pró és kontra! Világnézetek harca – vita és párbeszéd a Korunk folyóirat májusi számában.

Helikon 2014.április/I.

Részben tematikus lapszámmal jelentkezett a Helikon április 10-iki száma. Bánffy Miklós születésének 140. évfordulója alkalmából a lap Könczey Elemér tanulmányával indít, amelyben a polihisztor munkásságának kevésbé ismert vetületét tárgyalja, Bánffy Miklós, az eklektikus grafikus címmel. Ugyancsak a Bánffy-életmű egyik fehér foltját, az író halála után ötven évig kéziratban maradt regényének elemzését, a Milolut járja körül Dávid Gyula, míg Fried István egy, a Helikon Kiadó 2013-ban megjelent Bánffy-kötetének kapcsán a szerző kisregényeiről értekezik.

Székelyföld 2014/április

A Székelyföld áprilisi számában, a Szépirodalom rovatban Farkas Árpádot köszöntik hetvenedik születésnapja alkalmából: Bogdán László, Borcsa János, Dimény Árpád, Fekete Vince, Ferenczes István, Ferencz Imre, György Attila, Király László, Kovács András Ferenc, Lakatos Mihály, Molnár Vilmos, Sántha Attila, Vári Attila. Rövidprózát közöl Bölöni Domokos, Vörös István versekkel jelentkezik, illetve ugyancsak itt olvasható Giambattista Basile A tahó című írása. A Forgószínpadban Fazakas Márta beszélget Hajdú Géza színművésszel. Az Irattár folytatja Cseke Gábor Óriásmozaik című emlékezését.

Látó 2014/március

A Látó márciusi száma (XXV. évfolyam, 3. szám) Tamás Tímea Vakondvilág versciklusának részleteivel indul. Továbbá részleteket olvashatunk Giambattista Basile olasz, 17. századi költő Pentameron (A mesék meséje, avagy a kicsik mulattatása) című mesegyűjteményéből, Király Kinga Júlia fordításában. A lap verseket közöl Dimény H. Árpádtól, Vári Csabától, Simonfy Józseftől és Benő Attilától.

Korunk 2014/április

A Korunk folyóirat idei áprilisi számának tematikája: észtek, lettek, litvánok. „Szimbolikus érvényű, hogy a balti államok 1940-es szovjet bekebelezésével a világ egyik része halottnak, a másik része ‘csak’ tetszhalottnak tekintette őket. A múlt bizonytalan létállapotú maradványaival van tele a jelen” – írja a lapszám élén olvasható esszéjében Bojtár Endre, e népek történelmének és irodalmának kiváló szakértője.

Helikon 2014.március/II.

Király László Sziklarajzok. Xanú című írásával indul a Helikon március 25-i száma. Az interjúrovatban Ferdinandy Györggyel beszélget Csender Levente. Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről közöl tanulmányt Sándor Zoltán, szintén a 60 éve született vajdasági költőt idézi meg André Ferenc írása a Ha polip szuszog Kolozsvárott című kétkötetes műről.