Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Korunk 2014/2.

A kolozsvári Korunk folyóirat 2014/februári számának központi tematikája: Forma(t)rendek. Az (alkalmazott) művészeti lapszám a vizualitás és a képiség jelenlegi domináns kulturális alakzatait a tömegtermelés és a művészet tömeges fogyasztásának szempontjából vizsgálja. A 21. századi embert körülvevő tárgyi világ, a változó képi műfajok és a kortárs design aktuális seregszemléjének célja reflexiójában támogatni az olvasót az általa már birtokolt tárgyak jelentéseit és értékét, a rendszeresen fogyasztott képi termékeket és általában a mindennapok esztétikumát illetően.

Látó 2014/január

A Látó folyóirat idei első számában többek között Balla Zsófia versei és Keszthelyi György versei, Váradi Nagy Pál és Sebestyén Mihály prózája, Láng Zsolt könyvhuzama Finy Petráról és Márton Evelinről, Péterfy Sarolt Jékely-esszéje olvasható. www.lato.ro

Helikon 2014. február/I.

A nemrég elhunyt Sigmond Istvánra emlékezik a Helikon február 10-i száma. A folyóirat egykori főmunkatársát és életművét Karácsonyi Zsolt, Fekete Vince, Demeter Zsuzsa és Pap Ágnes méltatja,  a lapszámban helyet kap Sigmond két írása is. Az erdélyi magyar irodalmi élet másik nagy veszteségétől, Kinde Annamáriától Egyed Emese búcsúzik, a költőnő legújabb kötetét László Noémi ismerteti. A lapszámban Charles Bukowski, Daróczi Jakab és Tóth Kinga versei olvashatók, prózával Bréda Ferenc és Jancsó Miklós jelentkezik. Lakatos Artur a fantasy-világ mítoszairól értekezik, Szőcs István folytatja Képtelen jegyzeteit. Ferenczi Szilárd a dán fenegyerek, Thomas Vinterberg új filmjéről ír, Kaáli Nagy Botond pedig A Pentheszileia-program című marosvásárhelyi színielőadásról. A Fülszöveg rovat Cseh Katalin és Székely Mendel Melinda könyveiről közöl recenziót.

Székelyföld 2014/február

A Székelyföld februári számában szépirodalommal jelentkeznek: Ferencz Imre, Sigmond István, Birtalan Ferenc, Korpa Tamás, Lőrincz György és Demény Árpád. Az Irattár Cseke Gábor tanulmányát közli. Az Alma Materben Borsodi L. László beszélget Eigel Ernővel. Az Ujjlenyomatban Gazda József jelentkezik írással. A Szemle rovatban Lakatos Mihály és Máriás József, az Olvasólámpában Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos írnak. A Vendégház Boros Zoltán emlékezését közli. A Székely Könyvtárban Kántor Lajos ajánlja Bözödi György Székely bánja kötetét.

Helikon 2014.január/II.

Karácsonyi Zsolt Megosztott irodalom című jegyzetével indít a Helikon január 25-i száma. Barnás Ferenccel új regénye kapcsán Győrfi Kata beszélget. Az Angolkeringő sorozat 8. részében John Banville-ról ír Vallasek Júlia. A lap közli a nemrég elhunyt Sigmond István Káosz című novelláját; továbbá Nagy Koppány Zsolt, Bene Zoltán és Bréda Ferenc prózai írásait. Folytatódik Mircea Cărtărescu A Rulett-játékos című elbészélése, Kovács Kinga fordításában.

Várad 2013/12.

A Várad folyóirat 2013/12-es számában verset közöl Balázs Tibor, Egyed Emese, Kinde Annamária, László Gyopár, Tárnoky Botond, prózával jelentkezik Lászlóffy Csaba, Balázs Ildikó és Szombati István. A Társadalom rovatban Traian Stef A szimbolikus megszállás és a magyarokkal való kapcsolat c. esszéje olvasható Goron Sándor fordításában, a Kultúra rovatban Serestély Zalán a Borges-fordítások buktatóiról értekezik.

Korunk, 2014. január

A Korunk folyóirat idei első számának központi tematikája: Titkosszolgálati dossziék. „Foglalkozik-e még valaki azzal, hogy az egykori besúgók sorra lebuktak, de ma álnéven – nick-néven – lehet ország-világ előtt besúgni bárkit a világhálón?” A Korunk idei első számának vezető írásában Markó Béla teszi fel a jelenbe világító kérdést. Neves szerzőgárda felvonulásával a közelmúlt számos jelensége, ismert személyisége kerül új megvilágításba a „Múltunk jövője” cím alatt futó összeállításban, a moldvai csángó kérdés szekus kezelésétől Szilágyi Domokos jelenkori megítéléséig.

Látó 2013/december

A vásárhelyi Látó folyóirat 2013/decemberi számában verssel jelentkezik Jánk Károly, André Ferenc, Győrfi Kata, Kántás Balázs, Borsodi L. László, Kovács András Ferenc, Markó Béla. Prózát közöl: Szilágyi Júlia, Mihálycsa Erika, Márton Evelin, Láng Zsolt, Gáspár-Singer Anna, Szabó Róbert Csaba, Tóth Marcsi. 

A kritika rovatban Jánk Károly haiku-kötetéről, illetve Dunajcsik Mátyás Balbec Beach c. kötetéről olvashatunk. A Deleatur rovatban Vida Gábor a marosvásárhelyi kultúrpalota 100 éves jubileuma alkalára írt írása olvasható.

Székelyföld 2014/I.

A Székelyföld 2014. januári számában szépirodalommal jelentkeznek Markó Béla, Szentmártoni János, Podmaniczky Szilárd, Nagy Attila és Balla Zsófia. A Literata Hungaricaban Báthori Csaba ír Balla Zsófia verseiről. A SICULICIDIUM 250 Daczó Katalin, Dr. Garda Dezső, Albert Ernő, Pál-Antal Sándor, Szőcs János, Egyed Ákos, Nagy József és Csikány Tamás jelentkeznek emlékező írásokkal, illetve tanulmányokkal. A Szemle Olvasólámpa rovata Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos recenzióit közli. A számot Siklódy Ferenc munkái illusztrálják, a Székely Könyvtárban Jenei László ajánlja Szabó Gyula Válogatott novellák kötetét.

Helikon 2014.január/I.

Az idei évtől 24 oldalasra bővült a Helikon irodalmi folyóirat. A januári első számban kabai lóránt költővel, íróval készített interjút Horváth Előd Benjámin. Egyed Emese, Lászlóffy Csaba, Pál Tamás, Varga Borbála verssel, Bréda Ferenc és Sebestyén Mihály prózával jelentkezik. Micea Cărtărescu A Rulett-játékos című elbeszélését Kovács Kinga fordításában közli a lap.