Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Helikon 2014.január/II.

Karácsonyi Zsolt Megosztott irodalom című jegyzetével indít a Helikon január 25-i száma. Barnás Ferenccel új regénye kapcsán Győrfi Kata beszélget. Az Angolkeringő sorozat 8. részében John Banville-ról ír Vallasek Júlia. A lap közli a nemrég elhunyt Sigmond István Káosz című novelláját; továbbá Nagy Koppány Zsolt, Bene Zoltán és Bréda Ferenc prózai írásait. Folytatódik Mircea Cărtărescu A Rulett-játékos című elbészélése, Kovács Kinga fordításában.

Várad 2013/12.

A Várad folyóirat 2013/12-es számában verset közöl Balázs Tibor, Egyed Emese, Kinde Annamária, László Gyopár, Tárnoky Botond, prózával jelentkezik Lászlóffy Csaba, Balázs Ildikó és Szombati István. A Társadalom rovatban Traian Stef A szimbolikus megszállás és a magyarokkal való kapcsolat c. esszéje olvasható Goron Sándor fordításában, a Kultúra rovatban Serestély Zalán a Borges-fordítások buktatóiról értekezik.

Korunk, 2014. január

A Korunk folyóirat idei első számának központi tematikája: Titkosszolgálati dossziék. „Foglalkozik-e még valaki azzal, hogy az egykori besúgók sorra lebuktak, de ma álnéven – nick-néven – lehet ország-világ előtt besúgni bárkit a világhálón?” A Korunk idei első számának vezető írásában Markó Béla teszi fel a jelenbe világító kérdést. Neves szerzőgárda felvonulásával a közelmúlt számos jelensége, ismert személyisége kerül új megvilágításba a „Múltunk jövője” cím alatt futó összeállításban, a moldvai csángó kérdés szekus kezelésétől Szilágyi Domokos jelenkori megítéléséig.

Látó 2013/december

A vásárhelyi Látó folyóirat 2013/decemberi számában verssel jelentkezik Jánk Károly, André Ferenc, Győrfi Kata, Kántás Balázs, Borsodi L. László, Kovács András Ferenc, Markó Béla. Prózát közöl: Szilágyi Júlia, Mihálycsa Erika, Márton Evelin, Láng Zsolt, Gáspár-Singer Anna, Szabó Róbert Csaba, Tóth Marcsi. 

A kritika rovatban Jánk Károly haiku-kötetéről, illetve Dunajcsik Mátyás Balbec Beach c. kötetéről olvashatunk. A Deleatur rovatban Vida Gábor a marosvásárhelyi kultúrpalota 100 éves jubileuma alkalára írt írása olvasható.

Székelyföld 2014/I.

A Székelyföld 2014. januári számában szépirodalommal jelentkeznek Markó Béla, Szentmártoni János, Podmaniczky Szilárd, Nagy Attila és Balla Zsófia. A Literata Hungaricaban Báthori Csaba ír Balla Zsófia verseiről. A SICULICIDIUM 250 Daczó Katalin, Dr. Garda Dezső, Albert Ernő, Pál-Antal Sándor, Szőcs János, Egyed Ákos, Nagy József és Csikány Tamás jelentkeznek emlékező írásokkal, illetve tanulmányokkal. A Szemle Olvasólámpa rovata Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos recenzióit közli. A számot Siklódy Ferenc munkái illusztrálják, a Székely Könyvtárban Jenei László ajánlja Szabó Gyula Válogatott novellák kötetét.

Helikon 2014.január/I.

Az idei évtől 24 oldalasra bővült a Helikon irodalmi folyóirat. A januári első számban kabai lóránt költővel, íróval készített interjút Horváth Előd Benjámin. Egyed Emese, Lászlóffy Csaba, Pál Tamás, Varga Borbála verssel, Bréda Ferenc és Sebestyén Mihály prózával jelentkezik. Micea Cărtărescu A Rulett-játékos című elbeszélését Kovács Kinga fordításában közli a lap.

Várad 2013/11.

A Várad folyóirat 2013/11-es számában verssel jelentkezik Gittai István, Radnai István, Zsidó Piroska, Fellinger Károly, Lőnhárt Melinda, Szűk Balázs, prózát közöl Szabó László Tibor, Barnás Márton, Farkas Szabolcs, Czirják Árpád. Pomogáts Béla a száz éve született Jékely Zoltánról írt tanulmányt, Árpás Károly a költő Gion Nándorról. A Kritika rovatban Raffay Ernő Politizáló szabadkőművesség és Böszörményi Zoltán Katedrális az örök télnek c. kötetéről olvasható értekezés.

Helikon 2013.december/II.

Színes falinaptárral kedveskedik olvasóinak a Helikon irodalmi folyóirat a 2013-as év utolsó lapszámában. A december 25-i szám Szilágyi István rövidprózai írásával indít. A 80 éves Gálfalvi Zsolttal Kaáli Nagy Botond készített életút-interjút. A Helikonban Vörös István, Mircea Ivanescu, Karácsonyi Zsolt, Cseke Róbert és Csíki András versei kaptak helyet, prózát Fischer Botond, Szabó-Györke Zsombor, Dávid Anna, Köllő Ildikó és András Orsolya közöl. Szőcs István karácsonyi jegyzete mellett Serestély Zalán írt kritikát Borbély András Bálnakenyér című könyvéről, Láng Orsolya Ulrich Seidl Paradicsom-trilógiáját elemzi, Bakk Ágnes a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Békeidő című előadását ismerteti.

Székelyföld 2013/december

A Székelyföld decemberi számában versekkel jelentkeznek: Ágh István, Zudor János, Kovács András Ferenc. Prózával Nagy Kopány Zsolt, Márton Evelin, Temesi Ferenc, Hertza Mikola és Vári Attila. A Literata Hungaricaban Gombos Péter: Shakira és Cserebere címmel ír a Weörös-örökségről a kortárs gyermekirodalomban, illetve Pomogáts Béla: Erdélyi hitvallás címmel tiszteleg a 1oo éve született Jékely Zoltán előtt. A Forgószínpadban Biró Réka közöl: Kisvárda, fesztivál, 25 – képekben címmel. A Vox Populi közli Demeter M. Attila tanulmányát Európa első nemzetiségi törvényéről, az irattár folytatja Sántha Attila tanulmányának IV. részét: Hamisítvány-e a Csíki Székely krónika? A Szemle rovatban Orbán Kinga, Zsidó Ferenc és Czegő Zoltán írnak Hertza Mikola Kísérteti jelleggel című könyvéről, illetve Bartusz-Dobosi László, Murádin Jenő és Parcsami Gábor írásai mellett a Székelyföld-díjak 2o13 címmel a laudációk olvashatók. A Székely Könyvtárban Páll Lajos Válogatott versek című kötetét Király László ajánlja. A lapszámot Csontó Lajos munkái illusztrálják.

Látó 2013/november

A novemberi Látó tartalmából: Király László: Félig titkos!, Al. Nyezvanov: Csonka lap. A köd; Kornis Mihály: Üzenet a jövőbe; Jánosházy György: Versek; Tamás Dénes: Halottak napja; Nagy Attila: Korszerűtlen versek; Nagy Koppány Zsolt: Feljegyzések a hivatalból; Csider István Zoltán: Rendrakás; Szöllősi Mátyás: Irány Észak; Cseh Katalin: Történések, Közérzet, Két dal, Nem fáj, Létkép; Fodor Janka: Így maradni, végleg; Lászlóffy Csaba: (Csalóka hűség - A W. S.-hagyatékból)