Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Helikon 2014.április/I.

Részben tematikus lapszámmal jelentkezett a Helikon április 10-iki száma. Bánffy Miklós születésének 140. évfordulója alkalmából a lap Könczey Elemér tanulmányával indít, amelyben a polihisztor munkásságának kevésbé ismert vetületét tárgyalja, Bánffy Miklós, az eklektikus grafikus címmel. Ugyancsak a Bánffy-életmű egyik fehér foltját, az író halála után ötven évig kéziratban maradt regényének elemzését, a Milolut járja körül Dávid Gyula, míg Fried István egy, a Helikon Kiadó 2013-ban megjelent Bánffy-kötetének kapcsán a szerző kisregényeiről értekezik.

Székelyföld 2014/április

A Székelyföld áprilisi számában, a Szépirodalom rovatban Farkas Árpádot köszöntik hetvenedik születésnapja alkalmából: Bogdán László, Borcsa János, Dimény Árpád, Fekete Vince, Ferenczes István, Ferencz Imre, György Attila, Király László, Kovács András Ferenc, Lakatos Mihály, Molnár Vilmos, Sántha Attila, Vári Attila. Rövidprózát közöl Bölöni Domokos, Vörös István versekkel jelentkezik, illetve ugyancsak itt olvasható Giambattista Basile A tahó című írása. A Forgószínpadban Fazakas Márta beszélget Hajdú Géza színművésszel. Az Irattár folytatja Cseke Gábor Óriásmozaik című emlékezését.

Látó 2014/március

A Látó márciusi száma (XXV. évfolyam, 3. szám) Tamás Tímea Vakondvilág versciklusának részleteivel indul. Továbbá részleteket olvashatunk Giambattista Basile olasz, 17. századi költő Pentameron (A mesék meséje, avagy a kicsik mulattatása) című mesegyűjteményéből, Király Kinga Júlia fordításában. A lap verseket közöl Dimény H. Árpádtól, Vári Csabától, Simonfy Józseftől és Benő Attilától.

Korunk 2014/április

A Korunk folyóirat idei áprilisi számának tematikája: észtek, lettek, litvánok. „Szimbolikus érvényű, hogy a balti államok 1940-es szovjet bekebelezésével a világ egyik része halottnak, a másik része ‘csak’ tetszhalottnak tekintette őket. A múlt bizonytalan létállapotú maradványaival van tele a jelen” – írja a lapszám élén olvasható esszéjében Bojtár Endre, e népek történelmének és irodalmának kiváló szakértője.

Helikon 2014.március/II.

Király László Sziklarajzok. Xanú című írásával indul a Helikon március 25-i száma. Az interjúrovatban Ferdinandy Györggyel beszélget Csender Levente. Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről közöl tanulmányt Sándor Zoltán, szintén a 60 éve született vajdasági költőt idézi meg André Ferenc írása a Ha polip szuszog Kolozsvárott című kétkötetes műről.

Várad 2014/3.

A Várad folyóirat 2014. márciusi számában verssel jelentkezik Balázs F. Attila, Keszthelyi György, Molnár Zsolt és Kiss Lehel, prózát közöl: Tasnádi-Sáhy Péter, Lászlóffy Csaba, Szász András, Oláh András, Boér Péter Pál és Szőcs Henriette. Továbbá Szűcs László interjúja olvasható Stanik Istvánnal, Tavaszi Hajnal Tabéry Géza Puskás Irénhez írt leveleit elemzi. A Kritika rovatban Láng Eszter Szénási Miklós Kerülöm a könyveket, hiszen július van c. könyvéről, Lakatos Artúr pedig Hahner Péter A vadnyugat. 20 hős, 20 talány c. kötetét méltatja.

Székelyföld 2014/március

A Székelyföld márciusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Jánk Károly, György Attila, Egyed Emese, Tóth Mária, Király Levente, Telegdi Veres Magda, Varga László Edgár, Puskás Attila. A Nobile Officiumban Oláh-Gál Elvira beszélget Ugron Bélával és Ugron Zoltánnal. Az Irattár Cseke Gábor: Óriásmozaik című naplójának II. részét közli. Az Aranyágban Szabó Árpád Töhötöm az erdélyi hagyományos kölcsönmunkákról ír. A Műteremtés Vargyas Márta beszélgetését közli Bartha József díszlettervezővel.

Helikon 2014. március/I.

Borbély Szilárdtól búcsúzik a Helikon márciusi első számának címlapján Papp Attila Zsolt. A lapszámba Bálint Tamás készített interjút Murányi Sándor Olivérrel. Prózával Márton Evelin és Bonczidai Éva jelentkezik, Papp-Für János, Dimény Árpád, Fülöp György és Csíki András verset közöl. A lapban olvasható Kántor Lajos Fehér kakas, vörösbor című készülő könyvének részlete és Szőcs István esszéje, valamint kritikák és recenziók Marius Daniel Popescu, Kubiszyn Viktor, Serfőző Simon és Váradi B. László új kötetéről.

Korunk 2014/március

Detektívtörténetekről a márciusi Korunkban: a detektívtörténet olyan műfaj, amelyik az elmúlt évtizedekben sikerrel kapcsolta össze a kultúra különböző rétegeit: a populáris és magaskultúrát, az ifjúsági és felnőttkultúrát, az írott és audiovizuális médiumokat. A márciusi Korunkban a műfaj legelismertebb szakértői, Bényei Tamás, Benyovszky Krisztián, Kálai Sándor, Miklós Ágnes Kata vizsgálják a detektívtörténetek különféle mutációit, filmes, képregénybeli és irodalmi megvalósulásaikban, a klasszikus krimiktől napjaink történeteihez érkezve.

Várad 2014/1-2.

A Várad folyóirat 2014/1-2 (összevont) száma Kinde Annamária költő és Kristófi János festő emlékének van dedikálva. A nagyobb terjedelmű Kinde-blokkban össze vannak gyűjtve a költőnő halálának hírére írt alkalmi szövegek, nekrológok, valamint az utóbbi években véle készült interjúk. Utána egy kerekasztal-beszélgetés szerkesztett változata következik, a beszélgetés résztvevői - Boka László, Simon Judit, Szűcs László, Szabó K. István, Stanik István felidézik Kinde pályáját, annak emlékezetesebb momentumait.