Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Helikon 2013. április/II.

A Helikon április 25-i számában a 100 éve született Jékely Zoltánra emlékezik Lövétei Lázár László és Pomogáts Béla. Kolozsi Tibor szobrászművésszel, restaurátorral Márton Evelin beszélget. A lapszámban Király Farkas, Derek Mahon, Oláh András, Holdasi-Szabó Zsuzsa, Marton Réka Zsófia, Fülöp György verseit olvashatjuk, Sigmond István és Kovács Franciska Mária pedig prózával jelentkezik. Cseke Péter a kolozsvári és a budapesti Napkelet szellemi örökségéről értekezik. Bakk Ágnes „szilánkos kultúrbeszámolót” közöl a dublini színházakról és kocsmákról. Kinizsi Zoltán Cserna-Szabó András Szíved helyén épül már a Halálcsillag című regényéről, Karácsonyi Zsolt a Prágai Nemzeti Színház kolozsvári Godot-előadásáról, Szántai János pedig az „első erdélyi trashfilmről”, a Személyi figyelőről írt kritikát.

Korunk 2013. május

Elmejátszmák: A kortárs bölcseleti összeállítás az egzisztenciafilozófia sarkalatos tételét veszi kiindulópontul, amely alapján a létezés legfontosabb titka maga a tudat, amennyiben minden lényegileg valóságos csak azáltal van számomra, hogy én magam vagyok. Utazás ez a koponyánk körül, amelynek egymástól meglehetősen különböző állomásai: a „fejorvosok” világképe (kognitív neurotudomány), a meditációs technikák tudatról alkotott felfogásai, a tudat befolyásolásának farmakológiai eszközei, az extrém tudatállapotok, illetve a maradéktalanul mindmáig tisztázatlan tudati jelenségek (álom, öntudat). 

Székelyföld 2013. április

A Szépirodalmi rovatban a 100 éve született Jékely Zoltánt köszönti Jónás Tamás, Fekete Vince, Ferenczes István. Szintén verssel jelentkezik Ferencz Imre, Buda Ferenc pedig egy hosszabb versciklussal. Prózát közöl Rott József. Az Alma Mater Egyed Emese beszélgetését közli Hantz-Lám Irénnel. Az Irattár rovatban Oláh Sándor, míg az Ujjlenyomatban Gottfried Barna jelentkezik írással.

Korunk 2013. április

A Korunk áprilisi számának központi tematikája a fesztiválkultúra. A lapszám abból az elmúlt négy-öt évben végbement életmód-trendből indul ki, mely Erdélyt fesztiválzónává, az erdélyieket pedig fesztivál-fogyasztóvá tette. A nyári turisztikai szezont gyakorlatilag teljesen lefedik a különböző zenei, kulturális fesztiválok. 

Várad 2013. március

A Várad folyóirat 2013/márciusi számában versekkel jelentkezik Zudor János, Gittai István, Láng Eszter, Varga Melinda, Vaszilij Bogdanov, Kocsis Csaba, Csontos Márta és Bognár Stefánia. Prózát olvashatnak Oláh András, Karcagi Magyar Margit, Tóth Ágnes, Batári Gábor és Szűk Balázs tollából. Széljegyzetek egy emlékkönyvbe címmel Tavaszi Hajnal, míg Ady Endre és a sorozások rémképei címmel Péter I. Zoltán közöl tanulmányt. Szentkuthy Miklósról Változatokban gyönyörködő életszerűség címmel Fleisz Katalin értekezik. Részleteket közöl a lap Sike Lajos újságíró memoárjából Papírsarkantyút kaptak az elvtársak címmel. A Galéria rovatban az Alkony című, nemrég zárult debreceni nemzetközi figuratív festészeti kiállítás anyagából látható válogatás. A kritika rovatban Aniszi Kálmán Gittai István válogatott verskötetét, M. Szabó István pedig Muszka Sándor prózakötetét méltatja.

A Várad folyóirat legfrissebb száma már digitálisan is megvásárolható, illetve előfizethető a Digitalstand oldalon ( https://digitalstand.hu/varad).

Székelyföld: 2013/március

A márciusi Székelyföldben szépirodalommal jelentkeznek: Térey János, Márkus András, Györffi Kálmán, Karácsonyi Zsolt, Nyilas Attila, Szakács István Péter, Becsey András, Vécsi Rita, Demény Péter, Noszlopi Botond. A Forgószínpadban Kocsis Tünde beszélget B. Fülöp Erzsébet színművésszel. A Ködoszlásban Tófalvi Zoltán jelentkezik: Székelybő élni akar sorozatának újabb részletével.

Helikon: 2013 március/II.

A Helikon március 25-i száma Selyem Zsuzsával közöl interjút: a kolozsvári íróval, irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval Kiss Ernő Csongor beszélgetett. Verset olvashatunk Markó Béla, Lászlóffy Csaba és Gotha Róbert Milán tollából, Sigmond István és Miklóssi Szabó István pedig prózával van jelen. A lapszámban műfordítások is helyet kaptak: Tristan Ranx regényrészletét Bréda Ferenc, Nichita Stănescu verseit Karácsonyi Zsolt fordította. Vallasek Júlia az Angolkeringő rovatban Yann Martel Pi élete című művéről értekezik, Viktor Pelevin T című regényéről Jakab Villő Hanga, Biró Annamária Nemzetek Erdélyben című tanulmánykötetéről Szabó András Péter közöl kritikát. Michael Haneke Amour című filmjét Kovács Bea ismerteti, a Nagyváradi Szigligeti Ede Színház A nagy Romulus című előadását pedig Lovassy Cseh Tamás méltatja.

Korunk: 2013. március

A Korunk márciusi lapszámának tanulmányai az 1526-ot követő évtizedek politikai-hatalmi harcainak az utórezgéseként létrejött Erdélyi Fejedelemséget mutatják be úgy, hogy Erdély e másfél, igen meghatározónak tekinthető századának bizonyos történelmi vonatkozásait elsősorban (politika)történeti keretbe ágyazva villantják fel. Jóllehet a múlt teljes körű, szintetikus igényű bemutatására természetszerűen egyik írás sem vállalkozhat, a szerzők a viszonylag széles spektrumú tematika keretében áttekintik és mérlegre teszik az önálló Erdélyi Fejedelemség korának történetét.

Várad: 2013. február

A Várad folyóirat idei második számának központi tematikája az "Írók, könyvek estek": a lapszámban beszélgetések, mélyinterjúk találhatók azokkal a szerzőkkel, akik az elmúlt időszakban megfordultak Váradon, akik a Váradi Törzsasztal vendégei voltak: Parti Nagy Lajos, Bárdos Deák Ágnes, Ferdinandy György, Szabó T. Anna, Podmaniczky Szilárd, Krasznahorkai László. A lapszámot fotógaléria egészíti ki.

Székelyföld: 2013. február

A februári Székelyföldben Szépirodalom rovat Muszka Sándor és Farkas Wellmann Éva írásait közli. Rajzás 2o12 rovatban: Gondos Mária-Magdolna, Györfi Kata, Horváth Előd Benjáman, Láng Orsolya, Papp-Zakor Ilka, Potozky László, Székely Örs illetve Varga László Edgár jelentkeznek versekkel illetve prózával. A Ködoszlás Tófalvi Zoltán, az Ujjlenyomat Gazda József irásait közli. A Műteremtésben Sümegi György, a Szemlében Borsodi L. László, Pieldner Judit közölnek. A Vendégházban pedig Kuszálik Péter jelentkezik írással.