Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Helikon 2013 október/I.

A Helikon október 10-i lapszámában a 75 esztendős Szilágyi Istvánt köszönti Ferenczes István, Szakolczay Lajos, Király László, Fekete Vince és Karácsonyi Zsolt. A Kossuth-díjas íróval, a Helikon alapító főszerkesztőjével Papp Attila Zsolt beszélget. Verset Hajós János, Horváth Előd Benjámin és Varga Melinda közöl, prózával Sigmond István és Szabó Imola Julianna jelentkezik. Szőcs István ismeretterjesztő cikket írt a székelykapukról, Czakó Gábor egyén, nemzet és nyelv viszonyát boncolgatja esszéjében. André Ferenc Simon Márton, Borsos J. Gyöngyi pedig Molnár Vilmos új könyvéről közöl kritikát. Fleisz Katalin és Lakatos Artur a kisembersorsokat elemzi a közelmúlt magyar filmjeiben. A 80 éves Angi Istvánt Lászlóffy Zsolt köszönti.

Várad 2013/8.

A Várad folyóirat idei 8. számában versekkel jelentkezik Zudor János, Sall László, Keszthelyi György, Halmi Tibor, Győrfi Kata, László Gyopár; prózával van jelen Bogdán László, Bányai Tamás, Szilágyi Perjési Katalin és Szűk Balázs. Péter I. Zoltán tanulmányt közöl Ady Endre múzsáiról, Pomogáts Béla pedig Németh Lászlóról.

Látó 2013/szeptember

A vásárhelyi Látó folyóirat idei augusztus-szeptemberi összevont számának központi tematikáj a színház. A lap egy lfeledett Szabédi-drámát közöl - tanulmánnyal kíséri György Péter; a Ceausescu-éra utolsó éveinek színházi cenzúrájáról Plainer Zsuzsa ír, Hatházi András pedig a nem-cselekvés természetrajzáról, Kolarics Andrea díjnyertes drámája, és Jánosházy György gondozásában Percy Bysshe Shelley: A Cenci család. A SzínházLÁtó a neten is olvasható: www.lato.ro

Székelyföld 2013/9.

A Székelyföld szeptemberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Becsy András, Kiss László, Jónás Tamás, Vécsei Rita Andrea, Vaszilij Bogdanov, Zsidó Ferenc, Balázs Imre József, Petru Cimpoesu, Hankó Tóth Ádám. A Literata Hungaricaban Kántor Lajos ír Domokos Géza kiadói pályakezdetéről. A Forgószínpadban Balogh Tibor beszélget Miske Lászlóval. Az irattár közli Sántha Attila értekezését: Hamisítvány-e a Csíki székely krónika címmel. A ködoszlásban Sándor Krisztina a Kelet Népében Péntek János jelentkezik írásokkal. A Műteremtés Szücs György  írását közli. A Szemlében pedig Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos jelentkeznek, illetve a Székely Könyvtárban Márton Gyöngyvér ajánlja Mikes Kelemen Törökországi levelek című kötetét.

Helikon szeptember/II.

A Helikon szeptember 25-i számában Zsidó Ferenc íróval, az www.eirodalom.ro portál szerkesztőjével beszélget Bálint Tamás. Pomogáts Béla a 85 éves Juhász Ferencet köszönti. A lap Papp Attila Zsolt, Oláh András, Zsidó Piroska, Varga Borbála, Bogdán László verseit, valamint Vida Gábor, Sigmond István, Bene Zoltán, Walter Ghidibaca, Franz Hodjak és Mester Györgyi prózai írását közli. Szőcs István „Szívjad, fiam, szívjad, az életünk függ tőle!” címmel közöl jegyzetet. Demeter Zsuzsa Sigmond István Isten is gyónni szeretne valakinek című könyvét méltatja, Karácsonyi Zsolt pedig a Kolozsvári Állami Magyar Színház A földműves és a halál című előadásáról jegyez kritikát.

Korunk 2013. szeptember

A kolozsvári Korunk folyóirat szeptemberi számának központi tematikája a gyermekkultúra/gyermekirodalom. A kiadók, kereskedők, kultúraközvetítők egyaránt azt jelzik, jelenleg a gyermekkultúra az egyik olyan ágazat, amelyik épülőben van. Generációsan újra presztízs gyereklemezeket készíteni, gyermekeknek írni a jelenlegi fiatal és középnemzedék szerzői, előadói között, a nagy könyvsikerek, filmsikerek pedig a tinédzser-korosztályhoz kapcsolódnak (Harry Potter, Twilight, Hobbit).

Helikon 2013 augusztus/II.

A kolozsvári Helikon folyóirat augusztus 25-i számában Egyed Péter köszönti a 85 éves Dávid Gyula irodalomtörténészt, Temesi Ferenc a 60. születésnapját ünneplő Szőcs Gézáról ír, László Noémi Ana Blandiana verseit tolmácsolja. A Kilometrikben André Ferenc és Székely Örs „négyszemközti tizennégysorosai” olvashatók, Balázs K. Attila és Gombkötő Magdás Emőke novellával jelentkezik, Lászlóffy Csaba és Zsidó Ferenc regényrészlettel.

Korunk 2013. augusztus

A Korunk augusztusi számának témája a beat-nemzedék. Az elmúlt 2–3 évben a beat-nemzedékkel kapcsolatos kulturális reprezentációk feltámadása ment végbe a tág értelemben vett művészet minden területén. A generáció hőskora óta eltelt durván ötven-hatvan év egyfajta kommemorációs érdeklődést váltott ki: Jack Kerouac kultikus regényéből, az Útonból 2012-ben filmes feldolgozás készült, a generáció legendás énekesnője, Patti Smith pedig 2004 óta folyamatosan a figyelem középpontjában van.

Székelyföld 2013/8.

A Székelyföld augusztusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Szőcs Géza, Ferencz Imre, Szilágyi István, Lackfi János, Bene Zoltán, Pintér Lajos, Márton Evelin, Pál Sándor Attila, Gángoly Attila és Tóth Márta. A 200 éve született Petrás Incze Jánosra emlékeznek: Halász Péter, Kallós Zoltán, Harangozó Imre és Iancu Laura.

Látó 2013/július

Hálón a Látó 2013. júliusi száma. Versek Kovács András Ferenctől, Terék Annától, Pollgáh Pétertől, Tóth Kingától, Varga László Edgártól, Simonfy Józseftől, Vári Csabától és Korpa Tamástól. Regényrészletek szerkesztőinktől: Demény Pétertől és Vida Gábortól. Guillaume Apollinaire elbeszélése Székely Melinda fordításában. Váradi Nagy Pál novellája. Gálfalvi György vallomása a megfigyelt múlt kapcsán. Markó Béla az idén 60 éve alapított egykori folyóiratról, az Igaz Szóról.