Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Várad 2013. március

A Várad folyóirat 2013/márciusi számában versekkel jelentkezik Zudor János, Gittai István, Láng Eszter, Varga Melinda, Vaszilij Bogdanov, Kocsis Csaba, Csontos Márta és Bognár Stefánia. Prózát olvashatnak Oláh András, Karcagi Magyar Margit, Tóth Ágnes, Batári Gábor és Szűk Balázs tollából. Széljegyzetek egy emlékkönyvbe címmel Tavaszi Hajnal, míg Ady Endre és a sorozások rémképei címmel Péter I. Zoltán közöl tanulmányt. Szentkuthy Miklósról Változatokban gyönyörködő életszerűség címmel Fleisz Katalin értekezik. Részleteket közöl a lap Sike Lajos újságíró memoárjából Papírsarkantyút kaptak az elvtársak címmel. A Galéria rovatban az Alkony című, nemrég zárult debreceni nemzetközi figuratív festészeti kiállítás anyagából látható válogatás. A kritika rovatban Aniszi Kálmán Gittai István válogatott verskötetét, M. Szabó István pedig Muszka Sándor prózakötetét méltatja.

A Várad folyóirat legfrissebb száma már digitálisan is megvásárolható, illetve előfizethető a Digitalstand oldalon ( https://digitalstand.hu/varad).

Székelyföld: 2013/március

A márciusi Székelyföldben szépirodalommal jelentkeznek: Térey János, Márkus András, Györffi Kálmán, Karácsonyi Zsolt, Nyilas Attila, Szakács István Péter, Becsey András, Vécsi Rita, Demény Péter, Noszlopi Botond. A Forgószínpadban Kocsis Tünde beszélget B. Fülöp Erzsébet színművésszel. A Ködoszlásban Tófalvi Zoltán jelentkezik: Székelybő élni akar sorozatának újabb részletével.

Helikon: 2013 március/II.

A Helikon március 25-i száma Selyem Zsuzsával közöl interjút: a kolozsvári íróval, irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval Kiss Ernő Csongor beszélgetett. Verset olvashatunk Markó Béla, Lászlóffy Csaba és Gotha Róbert Milán tollából, Sigmond István és Miklóssi Szabó István pedig prózával van jelen. A lapszámban műfordítások is helyet kaptak: Tristan Ranx regényrészletét Bréda Ferenc, Nichita Stănescu verseit Karácsonyi Zsolt fordította. Vallasek Júlia az Angolkeringő rovatban Yann Martel Pi élete című művéről értekezik, Viktor Pelevin T című regényéről Jakab Villő Hanga, Biró Annamária Nemzetek Erdélyben című tanulmánykötetéről Szabó András Péter közöl kritikát. Michael Haneke Amour című filmjét Kovács Bea ismerteti, a Nagyváradi Szigligeti Ede Színház A nagy Romulus című előadását pedig Lovassy Cseh Tamás méltatja.

Korunk: 2013. március

A Korunk márciusi lapszámának tanulmányai az 1526-ot követő évtizedek politikai-hatalmi harcainak az utórezgéseként létrejött Erdélyi Fejedelemséget mutatják be úgy, hogy Erdély e másfél, igen meghatározónak tekinthető századának bizonyos történelmi vonatkozásait elsősorban (politika)történeti keretbe ágyazva villantják fel. Jóllehet a múlt teljes körű, szintetikus igényű bemutatására természetszerűen egyik írás sem vállalkozhat, a szerzők a viszonylag széles spektrumú tematika keretében áttekintik és mérlegre teszik az önálló Erdélyi Fejedelemség korának történetét.

Várad: 2013. február

A Várad folyóirat idei második számának központi tematikája az "Írók, könyvek estek": a lapszámban beszélgetések, mélyinterjúk találhatók azokkal a szerzőkkel, akik az elmúlt időszakban megfordultak Váradon, akik a Váradi Törzsasztal vendégei voltak: Parti Nagy Lajos, Bárdos Deák Ágnes, Ferdinandy György, Szabó T. Anna, Podmaniczky Szilárd, Krasznahorkai László. A lapszámot fotógaléria egészíti ki.

Székelyföld: 2013. február

A februári Székelyföldben Szépirodalom rovat Muszka Sándor és Farkas Wellmann Éva írásait közli. Rajzás 2o12 rovatban: Gondos Mária-Magdolna, Györfi Kata, Horváth Előd Benjáman, Láng Orsolya, Papp-Zakor Ilka, Potozky László, Székely Örs illetve Varga László Edgár jelentkeznek versekkel illetve prózával. A Ködoszlás Tófalvi Zoltán, az Ujjlenyomat Gazda József irásait közli. A Műteremtésben Sümegi György, a Szemlében Borsodi L. László, Pieldner Judit közölnek. A Vendégházban pedig Kuszálik Péter jelentkezik írással.

Látó: 2012. november

A Látó szépirodalmi folyóirat novemberi számában verset közöl László Noémi, Farkas Wellmann Éva, Fazakas Attila, Vári Csaba, Muszka Sándor, Papp-Für János, Orcsik Roland, Simonfy József, Balázs Imre József. Sir I. C. Labon, Brit Virgin-szigeteki költő műveit Mózes Huba tolmácsolásában olvashatjuk. Karcolatot, novellát, elbeszélést publikál: Adorjáni Panna, Zakariás Erzsébet, Váradi B. László és Keszthelyi András. Regényrészletet olvashatunk Tompa Andreától.