Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Várad 2013/6.

A Várad folyóirat idei 6. számában Vass Tibor, Csák Gyöngyi, Csontos Márta, Fellinger Károly és Zudor János versei olvashatók, Balázs Ildikó, Balogh István és Tar Károly közöl prózát, Kocsis Csaba esszét, Péter I. Zoltán helytörténeti tanulmányt a nagyváradi kávéházi életről a monarchia idején. Könyvkritikát Kovács Kis Gyöngy és Szil Ágnes kötetéről olvashatunk.

Helikon július/I.

A Helikon július 10-i számában beszélgetés olvasható Felméri Cecília kolozsvári filmrendezővel, akinek Boldogságpasztilla című rövidfilmjét díjazta a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál zsűrije. A 12. TIFF-ről Jakab-Benke Nándor és Papp Attila Zsolt írt beszámolót. Anne Enright prózájáról értekezik Vallasek Júlia az Angolkeringő sorozat újabb részében. A lapszám közli Zudor János, Baló Levente és Lovász Krisztina verseit, valamint egy összeállítást modern ír poéták: Seamus Heaney, Louis MacNeice és Patrick Kavanagh költeményeiből, Kiss Zsuzsa fordításában. Sigmond István és Boér Tamás prózával jelentkezik, Szőcs István pedig arra keresi a választ, hogy Mitől hungarológus, aki annak neveztetik? Lovassy Cseh Tamás erdélyi szemmel ír az idei Pécsi Országos Színházi Találkozóról (POSzT). Xantus Boróka recenziót közöl Csabai László Szindbád Szibériában című könyvéről.

Korunk 2013. július

A Korunk júliusi számának központi tematikája az 1913-ás év. A súlypont ötletét az adta, hogy abban az évben jelent meg Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényciklusának első kötete, a Swann. A kortársak nem részesítették különösen kedvező fogadtatásban, de  az azóta eltelt száz év bebizonyította, hogy a múlt század egyik legnagyobb hatású alkotásáról van szó, amelyről az irodalomtörténetnek folyamatosan van új mondanivalója. Az 1913-as év irodalmi Nobel-díját Rabindranath Tagore kapta, aki évtizedeken át hazája legismertebb reprezentánsa volt a nyugati világban, hírneve azonban mára megfakult.

Székelyföld 2013. július

A Székelyföld júliusi számában szépirodalommal jelentkezik: Pap Attila Zsolt, György Attila, Sántha Attila, Vida Gábor, Báthori Csaba, Czegő Zoltán, Csender levente, Borsodi L. László és Lövétei Lázár László. A Literatura Hungaricaban Láng Gusztáv ír: jegyzetek Reményik Sándor költészetéről címmel. A Ködoszlás rovatban: Stefano Bottoni, Denis Bodeanu, Virt László, Daczó Katalin írnak Márton Áronról. A Szemle rovatban Czegő Zoltán, Borcsa János, Zsidó Ferenc és Ambrus Lajos jelentkeznek kritikával. Az Olvasólámpa közli Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos írásait: Karinthy Ferenc, Krúdy Gyula, Demeter János, és Berkó Pál – Fehér Béla könyveiről. A Vendégházban Petteri Laihonen ír Csíkszentdomokosi nyelvi tájkép címmel. A Székely Könyvtárban Pécsi Györgyi ajánlja Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című  kötetét.

Látó 2013/június

A Látó júniusban a Weöres centenáriumre emlékezik, mely meg is határozza teljesen a lapot, annak gerincét, alaphangját adva. A lapszámban Kántor Péter, Láng Orsolya, Egyed Emese, Mihálycsa Erika, Bíró József, Bogdán László, Juhász-Boylan Kincső és László Noémi is versekkel jelentkezik ("Koponyacsönd, koponyakéreg reccsen. / Védetlen ül a képzelet a versben." - László Noémi kezdősorai), de Weöres Sándorhoz kapcsolódik Demény Péter interjúja Gryllus Vilmossal a Kaláka versfeldolgozásai kapcsán, valamint Markó Béla és Papp Ágnes Klára értekezései is. A Téka rovatban Bányász Éva írt kritikát T. Szabó Levente: Mikszáth, a kételkedő modern című könyvéről, Dánél Mónika és Pieldner Judit pedig Sofi Oksanen Tisztogatás című könyvéről. Ugyanakkor a Talált versek között Jékely Zoltán és Orbán Ottó is Weöres Sándornak ajánlott versei zárják a lapszámlot, kerekké téve azt.

Korunk 2013. június

Több mint két évtizeddel a felemás rendszerváltás után még mindig restitúciós gondok vannak Romániában. Egy nemrég végzett felmérés szerint a történelmi egyházak például 2 522 igénylést nyújtottak be, s ezeknek csak a fele nyert kedvező elbírálást. Viták vannak az erdők visszaadása körül is. Az Apor, a Bánffy, a Bethlen, a Haller, a Kendeffy, a Kemény, a Kornis, a Mikes, a Teleki, az Ugron, a Wass, a Wesselényi családok leszármazottjai ugyancsak éltek a restitúciós törvény nyújtotta lehetőségekkel. Erdélyben, Bánságban a Partiumban és Máramarosban kb. ötszáz olyan udvarház (nemesi lak) maradt meg, amely művészettörténeti értéket képvisel. Ezek jelentős része is fokozatosan visszakerül egykori tulajdonosához.

Várad 2013/5.

A Várad folyóirat idei ötödik számában Kinde Annamária, Ady András, Gotha Milán Róbert, Csák Gyöngyi, Müller Dezső és Tinkó Máté verssel jelentkezik; Bányai Tamás, Ilyés András Zsolt, Mátyás Zsolt Imre, Farkas Szabolcs, M. Szabó István pedig prózát közöl. A Kultúra rovatban Balázs Tibor Gondolattöredékek a versről című esszéje olvasható, Péter I. Zoltán pedig Irodalmi élet és újságírás Nagyváradon a 19. század végén címmel közöl helytörténeti jellegű tanulmányt.

Helikon 2013.június/I.

A 100 éve született Weöres Sándorra emlékezik legújabb, június 10-i lapszámában a kolozsvári Helikon. A jubileumi összeállításban neves erdélyi prózaírók (Láng Zsolt, Márton Evelin, Molnár Vilmos, Szántai János, Vida Gábor) vallanak Weöres költészetével kapcsolatos személyes élményeikről, László Noémi pedig Weöres Sándor metaforái nyomában címmel publikál kisesszét. A lap közli a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézete Weöres Sándor-pályázatának díjnyertes munkáit: André Ferenc, Székely Örs és Gondos Mária Magdolna írásait. Nyáry Krisztiánnal „magyar irodalmi szerelmeskönyve” kapcsán Xantus Boróka készített interjút. Kinde Annamária, Kovács Kristóf és Győrfi Kata verset, Sigmond István, Csender Levente és Tóth Mária prózát közöl, György Attila .ÁETRIUXA, avagy Macskalauz haladóknak című új könyvét Borsos J. Gyöngyi ismerteti. A Nobel-díjas perui író, Mario Vargas Llosa kolozsvári látogatásáról Papp Attila Zsolt számol be a Helikon olvasóinak.

Székelyföld 2013. Június

Szépirodalom: Markó Béla, Sigmond István, Nagy Attila, Temesi Ferenc, Benő Attila.
Literata Hungarica: Borcsa János, Borbély András.
Forgószínpad: Budai Katalin beszélgetése.
Irattár: Oláh Sándor Egy „demokratikus magatartású pap” az ügynökhálózatban…
Ködoszlás: Sófalvi András: Az önvédelem formái Udvarhelyszéken a középkorban és a fejedelemség korában
Műteremtés: Mint a múltunk a kezünkben… (Bálint Csaba beszélgetése Kiss Lóránd restaurátorral)
Szemle: Zsidó Ferenc, Lakatos Mihály, Máriás József
Pályám emlékezete: A hit árnyékában élek (Demeter Zsuzsa beszélgetése Sigmond István íróval)
Szili Katalin ajánlja Bözödi György Székely bánja című kötetét

Székelyföld 2013. május

A Székelyföld májusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Kovács András Ferenc, Lőrincz György, Cseh Katalin, Király Levente, Dobai Bálint, Dimény Árpád, Adorjáni Panna, Ungvári László Zsolt és Falusi Márton.
A Nobile Officiumban Oláh-Gál Elvira beszélgetését olvashatjuk az Apor-nővérekkel.
A Ködoszlás rovatban Dr. Garda Dezső ír az örmény-székely ellentétekről a XVIII. századi Gyergyóban.
Az Irattár rovat Oláh Sándor: Egy „demokratikus magatartású pap” az ügynökhálózatban című írásának II. részét közli.
A Vox Populi Cseke Péter: Rögös utunk László Dezső reneszánszához címmel ír.
A Szemle Zsidó Ferenc és Borcsa János írását közli Lőrincz György A szív hangjai című kötetéről és Xantus Boróka: Búrokba záródó boldogság címmel a Király Levente: Énekek éneke című regényéről. Az Olvasólámpában pedig Balázs Ferenc, Hermányi Dienes József, Király László, Tamási Áron, Tomcsa Sándor kötetéről írnak, míg a Székelyföld Könyvtár közli Márton Gyöngyvér írását Zsögödi Nagy Imre Följegyzések című kötetéről. A lapszámot Ütő Gusztáv munkái illusztrálják.