Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Látó 2013/október

A marosvásárhelyi Látó folyóirat októberi számában Jánk Károly, Boda Edit, Baló Levente, Szabó Ádám és Balázs Tibor közöl verseket, Dimény Lóránt, Magyary Ágnes, Benedek Szabolcs és Szakács István Péter pedig prózát. Láng Zsolt Tillmann J.A.-val készített beszélgetést, a Dokumentum rovatban Dávid Gyula szekuritátés írása, valamint Kántor Lajos Domokos Gézáról írt könyvének egy fejezete olvasható. A Deleatur című rovatban Láng Zsolt tárcája olvasható a Talált versben Szép Ernő és Kormos István egy-egy verse található.

Helikon 2013 október/II.

Vallasek Júliának a 2013-as év irodalmi Nobel-díjasáról, Alice Munro-ról írott kisesszéjével indul a Helikon október 25-i száma. Varga Melinda a slam poetry-ről beszélget Csider István Zoltánnal, Pion Istvánnal és Simon Mártonnal. A lapszámban Zudor János, Mezősi Miklós, Győrfi Kata, Fazakas Géza, Gálla Edit verseit, valamint Farkas Wellmann Endre, László Noémi, Varga László Edgár és Fekete Vince Kolozsvári Magyar Napokon született panegyrikuszait olvashatják az érdeklődők. George Szirtes versét Gömöri György, Brendan Kennelly költeményeit Kabdebó Tamás tolmácsolja. Prózát közöl Tóth Mária, Sigmond István, Muszka Sándor és Batári Gábor. Nagy Gábor kötetét méltatja Hegedűs Imre János. Lovassy Cseh Tamás az Erdélyi Magyar Bábszínházak Fesztiváljáról, Ferenczi Szilárd a 13. Filmtettfesztről, László Noémi pedig a göteborgi könyvvásárról tudosítja az olvasókat.

Székelyföld 2013/október

A Székelyföld folyóirat októberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Garaczi László, Térey János, Lucian Dan Teodorevici, Király Levente, Nagy Ildikó Noémi, Demény Péter, Szabó Ádám, Adorjáni Panna. Nobile Officium: Oláh-Gál Elvira interjúja széki gróf Teleki Kálmánnal. „Vox Populi” közli Czakó Gábor: Miből lett a csuka foga írását? Az irattár folytatja Sántha Attila: hamisítvány-e a Csíki székely krónika tanulmányát. A Ködoszlásban Garda Dezső ír: Bethlen Gábor ifjúsága címmel. A „Szemle” Borsodi L. László, Fekete J. József, Lakatos Artúr, Borcsa János szemléit közli, az „Olvasólámpa” a Csíki László, Juhász Ferenc és Czakó Gábor köteteit ismerteti. Demeter Szilárd a Székely Könyvtárban Tamási Áron Ábel a rengetegben című kötetét ajánlja.

Korunk 2013.október

A kolozsvári Korunk folyóirat idei tizedik számának témája: A kárád korszak (és) történetei. Magyarország, pontosabban a Magyar Népköztársaság 1956. november 7-e és 1989. október 23-a közötti történelmének közkeletű elnevezése, nevét az országot különböző politikai címeken 1956. november 7-e és 1988 májusa között de facto vezető Kádár Jánosról kapta. A súlypont végigkíséri a kádári konszolidáció éveit (1956–1963) – amely folyamatban a pártvezetés teljesen autoriterré vált –, az érett kádárizmus időszakát (1963–1979), a pártállam puha diktatúrájának éveit, amikor Magyarországot a szocialista tábor „legvidámabb barakkjának” nevezték. Az összeállítás a hanyatló Kádár-korszak (1979–1989) bemutatásával zárul, azzal a momentummal, amellyel a korábbi államberendezkedés végleg megszűnt. Mindez makro- és mikrohistóriai megközelítésben, a korszak kiváló történész szakértőinek láttatásában.

Helikon 2013 október/I.

A Helikon október 10-i lapszámában a 75 esztendős Szilágyi Istvánt köszönti Ferenczes István, Szakolczay Lajos, Király László, Fekete Vince és Karácsonyi Zsolt. A Kossuth-díjas íróval, a Helikon alapító főszerkesztőjével Papp Attila Zsolt beszélget. Verset Hajós János, Horváth Előd Benjámin és Varga Melinda közöl, prózával Sigmond István és Szabó Imola Julianna jelentkezik. Szőcs István ismeretterjesztő cikket írt a székelykapukról, Czakó Gábor egyén, nemzet és nyelv viszonyát boncolgatja esszéjében. André Ferenc Simon Márton, Borsos J. Gyöngyi pedig Molnár Vilmos új könyvéről közöl kritikát. Fleisz Katalin és Lakatos Artur a kisembersorsokat elemzi a közelmúlt magyar filmjeiben. A 80 éves Angi Istvánt Lászlóffy Zsolt köszönti.

Várad 2013/8.

A Várad folyóirat idei 8. számában versekkel jelentkezik Zudor János, Sall László, Keszthelyi György, Halmi Tibor, Győrfi Kata, László Gyopár; prózával van jelen Bogdán László, Bányai Tamás, Szilágyi Perjési Katalin és Szűk Balázs. Péter I. Zoltán tanulmányt közöl Ady Endre múzsáiról, Pomogáts Béla pedig Németh Lászlóról.

Látó 2013/szeptember

A vásárhelyi Látó folyóirat idei augusztus-szeptemberi összevont számának központi tematikáj a színház. A lap egy lfeledett Szabédi-drámát közöl - tanulmánnyal kíséri György Péter; a Ceausescu-éra utolsó éveinek színházi cenzúrájáról Plainer Zsuzsa ír, Hatházi András pedig a nem-cselekvés természetrajzáról, Kolarics Andrea díjnyertes drámája, és Jánosházy György gondozásában Percy Bysshe Shelley: A Cenci család. A SzínházLÁtó a neten is olvasható: www.lato.ro

Székelyföld 2013/9.

A Székelyföld szeptemberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Becsy András, Kiss László, Jónás Tamás, Vécsei Rita Andrea, Vaszilij Bogdanov, Zsidó Ferenc, Balázs Imre József, Petru Cimpoesu, Hankó Tóth Ádám. A Literata Hungaricaban Kántor Lajos ír Domokos Géza kiadói pályakezdetéről. A Forgószínpadban Balogh Tibor beszélget Miske Lászlóval. Az irattár közli Sántha Attila értekezését: Hamisítvány-e a Csíki székely krónika címmel. A ködoszlásban Sándor Krisztina a Kelet Népében Péntek János jelentkezik írásokkal. A Műteremtés Szücs György  írását közli. A Szemlében pedig Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos jelentkeznek, illetve a Székely Könyvtárban Márton Gyöngyvér ajánlja Mikes Kelemen Törökországi levelek című kötetét.

Helikon szeptember/II.

A Helikon szeptember 25-i számában Zsidó Ferenc íróval, az www.eirodalom.ro portál szerkesztőjével beszélget Bálint Tamás. Pomogáts Béla a 85 éves Juhász Ferencet köszönti. A lap Papp Attila Zsolt, Oláh András, Zsidó Piroska, Varga Borbála, Bogdán László verseit, valamint Vida Gábor, Sigmond István, Bene Zoltán, Walter Ghidibaca, Franz Hodjak és Mester Györgyi prózai írását közli. Szőcs István „Szívjad, fiam, szívjad, az életünk függ tőle!” címmel közöl jegyzetet. Demeter Zsuzsa Sigmond István Isten is gyónni szeretne valakinek című könyvét méltatja, Karácsonyi Zsolt pedig a Kolozsvári Állami Magyar Színház A földműves és a halál című előadásáról jegyez kritikát.

Korunk 2013. szeptember

A kolozsvári Korunk folyóirat szeptemberi számának központi tematikája a gyermekkultúra/gyermekirodalom. A kiadók, kereskedők, kultúraközvetítők egyaránt azt jelzik, jelenleg a gyermekkultúra az egyik olyan ágazat, amelyik épülőben van. Generációsan újra presztízs gyereklemezeket készíteni, gyermekeknek írni a jelenlegi fiatal és középnemzedék szerzői, előadói között, a nagy könyvsikerek, filmsikerek pedig a tinédzser-korosztályhoz kapcsolódnak (Harry Potter, Twilight, Hobbit).