Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Székelyföld 2013. május

A Székelyföld májusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Kovács András Ferenc, Lőrincz György, Cseh Katalin, Király Levente, Dobai Bálint, Dimény Árpád, Adorjáni Panna, Ungvári László Zsolt és Falusi Márton.
A Nobile Officiumban Oláh-Gál Elvira beszélgetését olvashatjuk az Apor-nővérekkel.
A Ködoszlás rovatban Dr. Garda Dezső ír az örmény-székely ellentétekről a XVIII. századi Gyergyóban.
Az Irattár rovat Oláh Sándor: Egy „demokratikus magatartású pap” az ügynökhálózatban című írásának II. részét közli.
A Vox Populi Cseke Péter: Rögös utunk László Dezső reneszánszához címmel ír.
A Szemle Zsidó Ferenc és Borcsa János írását közli Lőrincz György A szív hangjai című kötetéről és Xantus Boróka: Búrokba záródó boldogság címmel a Király Levente: Énekek éneke című regényéről. Az Olvasólámpában pedig Balázs Ferenc, Hermányi Dienes József, Király László, Tamási Áron, Tomcsa Sándor kötetéről írnak, míg a Székelyföld Könyvtár közli Márton Gyöngyvér írását Zsögödi Nagy Imre Följegyzések című kötetéről. A lapszámot Ütő Gusztáv munkái illusztrálják.

Látó 2013. április

A Látó idei negyedik számából: a Jékely-centenáriumról megemlékezve a lapszámot Jékelyt idéző írások vezetik be, először egy sorozat vers Nagy Attila Lövétei Lázár László, Ferencz Imre és Demény Péter tollából. Prózát Márton Evelin, Mihálycsa Erika, Borsodi L. László, Nyerges Gábor Ádám, Tamás Dénes közölt, de ugyancsak ebben a számban olvasható Székely Csaba eredetileg angolul, a BBC pályázatára írt Szeretik a banánt, elvtársak? című rádiójátéka is Saszet Ágnes fordításában.

Helikon 2013. április/II.

A Helikon április 25-i számában a 100 éve született Jékely Zoltánra emlékezik Lövétei Lázár László és Pomogáts Béla. Kolozsi Tibor szobrászművésszel, restaurátorral Márton Evelin beszélget. A lapszámban Király Farkas, Derek Mahon, Oláh András, Holdasi-Szabó Zsuzsa, Marton Réka Zsófia, Fülöp György verseit olvashatjuk, Sigmond István és Kovács Franciska Mária pedig prózával jelentkezik. Cseke Péter a kolozsvári és a budapesti Napkelet szellemi örökségéről értekezik. Bakk Ágnes „szilánkos kultúrbeszámolót” közöl a dublini színházakról és kocsmákról. Kinizsi Zoltán Cserna-Szabó András Szíved helyén épül már a Halálcsillag című regényéről, Karácsonyi Zsolt a Prágai Nemzeti Színház kolozsvári Godot-előadásáról, Szántai János pedig az „első erdélyi trashfilmről”, a Személyi figyelőről írt kritikát.

Korunk 2013. május

Elmejátszmák: A kortárs bölcseleti összeállítás az egzisztenciafilozófia sarkalatos tételét veszi kiindulópontul, amely alapján a létezés legfontosabb titka maga a tudat, amennyiben minden lényegileg valóságos csak azáltal van számomra, hogy én magam vagyok. Utazás ez a koponyánk körül, amelynek egymástól meglehetősen különböző állomásai: a „fejorvosok” világképe (kognitív neurotudomány), a meditációs technikák tudatról alkotott felfogásai, a tudat befolyásolásának farmakológiai eszközei, az extrém tudatállapotok, illetve a maradéktalanul mindmáig tisztázatlan tudati jelenségek (álom, öntudat). 

Székelyföld 2013. április

A Szépirodalmi rovatban a 100 éve született Jékely Zoltánt köszönti Jónás Tamás, Fekete Vince, Ferenczes István. Szintén verssel jelentkezik Ferencz Imre, Buda Ferenc pedig egy hosszabb versciklussal. Prózát közöl Rott József. Az Alma Mater Egyed Emese beszélgetését közli Hantz-Lám Irénnel. Az Irattár rovatban Oláh Sándor, míg az Ujjlenyomatban Gottfried Barna jelentkezik írással.

Korunk 2013. április

A Korunk áprilisi számának központi tematikája a fesztiválkultúra. A lapszám abból az elmúlt négy-öt évben végbement életmód-trendből indul ki, mely Erdélyt fesztiválzónává, az erdélyieket pedig fesztivál-fogyasztóvá tette. A nyári turisztikai szezont gyakorlatilag teljesen lefedik a különböző zenei, kulturális fesztiválok. 

Várad 2013. március

A Várad folyóirat 2013/márciusi számában versekkel jelentkezik Zudor János, Gittai István, Láng Eszter, Varga Melinda, Vaszilij Bogdanov, Kocsis Csaba, Csontos Márta és Bognár Stefánia. Prózát olvashatnak Oláh András, Karcagi Magyar Margit, Tóth Ágnes, Batári Gábor és Szűk Balázs tollából. Széljegyzetek egy emlékkönyvbe címmel Tavaszi Hajnal, míg Ady Endre és a sorozások rémképei címmel Péter I. Zoltán közöl tanulmányt. Szentkuthy Miklósról Változatokban gyönyörködő életszerűség címmel Fleisz Katalin értekezik. Részleteket közöl a lap Sike Lajos újságíró memoárjából Papírsarkantyút kaptak az elvtársak címmel. A Galéria rovatban az Alkony című, nemrég zárult debreceni nemzetközi figuratív festészeti kiállítás anyagából látható válogatás. A kritika rovatban Aniszi Kálmán Gittai István válogatott verskötetét, M. Szabó István pedig Muszka Sándor prózakötetét méltatja.

A Várad folyóirat legfrissebb száma már digitálisan is megvásárolható, illetve előfizethető a Digitalstand oldalon ( https://digitalstand.hu/varad).

Székelyföld: 2013/március

A márciusi Székelyföldben szépirodalommal jelentkeznek: Térey János, Márkus András, Györffi Kálmán, Karácsonyi Zsolt, Nyilas Attila, Szakács István Péter, Becsey András, Vécsi Rita, Demény Péter, Noszlopi Botond. A Forgószínpadban Kocsis Tünde beszélget B. Fülöp Erzsébet színművésszel. A Ködoszlásban Tófalvi Zoltán jelentkezik: Székelybő élni akar sorozatának újabb részletével.

Helikon: 2013 március/II.

A Helikon március 25-i száma Selyem Zsuzsával közöl interjút: a kolozsvári íróval, irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval Kiss Ernő Csongor beszélgetett. Verset olvashatunk Markó Béla, Lászlóffy Csaba és Gotha Róbert Milán tollából, Sigmond István és Miklóssi Szabó István pedig prózával van jelen. A lapszámban műfordítások is helyet kaptak: Tristan Ranx regényrészletét Bréda Ferenc, Nichita Stănescu verseit Karácsonyi Zsolt fordította. Vallasek Júlia az Angolkeringő rovatban Yann Martel Pi élete című művéről értekezik, Viktor Pelevin T című regényéről Jakab Villő Hanga, Biró Annamária Nemzetek Erdélyben című tanulmánykötetéről Szabó András Péter közöl kritikát. Michael Haneke Amour című filmjét Kovács Bea ismerteti, a Nagyváradi Szigligeti Ede Színház A nagy Romulus című előadását pedig Lovassy Cseh Tamás méltatja.

Korunk: 2013. március

A Korunk márciusi lapszámának tanulmányai az 1526-ot követő évtizedek politikai-hatalmi harcainak az utórezgéseként létrejött Erdélyi Fejedelemséget mutatják be úgy, hogy Erdély e másfél, igen meghatározónak tekinthető századának bizonyos történelmi vonatkozásait elsősorban (politika)történeti keretbe ágyazva villantják fel. Jóllehet a múlt teljes körű, szintetikus igényű bemutatására természetszerűen egyik írás sem vállalkozhat, a szerzők a viszonylag széles spektrumú tematika keretében áttekintik és mérlegre teszik az önálló Erdélyi Fejedelemség korának történetét.