Szemle

Ebben a rovatban az Erdélyben megjelenő nyomtatott irodalmi/kulturális lapok lapszemléjét közöljük: a Székelyföld, Helikon, Korunk, Látó, Várad, Szatmári Műhely, Játéktér aktuális lapszámainak áttekintését.

Székelyföld: 2013/március

A márciusi Székelyföldben szépirodalommal jelentkeznek: Térey János, Márkus András, Györffi Kálmán, Karácsonyi Zsolt, Nyilas Attila, Szakács István Péter, Becsey András, Vécsi Rita, Demény Péter, Noszlopi Botond. A Forgószínpadban Kocsis Tünde beszélget B. Fülöp Erzsébet színművésszel. A Ködoszlásban Tófalvi Zoltán jelentkezik: Székelybő élni akar sorozatának újabb részletével.

Helikon: 2013 március/II.

A Helikon március 25-i száma Selyem Zsuzsával közöl interjút: a kolozsvári íróval, irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval Kiss Ernő Csongor beszélgetett. Verset olvashatunk Markó Béla, Lászlóffy Csaba és Gotha Róbert Milán tollából, Sigmond István és Miklóssi Szabó István pedig prózával van jelen. A lapszámban műfordítások is helyet kaptak: Tristan Ranx regényrészletét Bréda Ferenc, Nichita Stănescu verseit Karácsonyi Zsolt fordította. Vallasek Júlia az Angolkeringő rovatban Yann Martel Pi élete című művéről értekezik, Viktor Pelevin T című regényéről Jakab Villő Hanga, Biró Annamária Nemzetek Erdélyben című tanulmánykötetéről Szabó András Péter közöl kritikát. Michael Haneke Amour című filmjét Kovács Bea ismerteti, a Nagyváradi Szigligeti Ede Színház A nagy Romulus című előadását pedig Lovassy Cseh Tamás méltatja.

Korunk: 2013. március

A Korunk márciusi lapszámának tanulmányai az 1526-ot követő évtizedek politikai-hatalmi harcainak az utórezgéseként létrejött Erdélyi Fejedelemséget mutatják be úgy, hogy Erdély e másfél, igen meghatározónak tekinthető századának bizonyos történelmi vonatkozásait elsősorban (politika)történeti keretbe ágyazva villantják fel. Jóllehet a múlt teljes körű, szintetikus igényű bemutatására természetszerűen egyik írás sem vállalkozhat, a szerzők a viszonylag széles spektrumú tematika keretében áttekintik és mérlegre teszik az önálló Erdélyi Fejedelemség korának történetét.

Várad: 2013. február

A Várad folyóirat idei második számának központi tematikája az "Írók, könyvek estek": a lapszámban beszélgetések, mélyinterjúk találhatók azokkal a szerzőkkel, akik az elmúlt időszakban megfordultak Váradon, akik a Váradi Törzsasztal vendégei voltak: Parti Nagy Lajos, Bárdos Deák Ágnes, Ferdinandy György, Szabó T. Anna, Podmaniczky Szilárd, Krasznahorkai László. A lapszámot fotógaléria egészíti ki.

Székelyföld: 2013. február

A februári Székelyföldben Szépirodalom rovat Muszka Sándor és Farkas Wellmann Éva írásait közli. Rajzás 2o12 rovatban: Gondos Mária-Magdolna, Györfi Kata, Horváth Előd Benjáman, Láng Orsolya, Papp-Zakor Ilka, Potozky László, Székely Örs illetve Varga László Edgár jelentkeznek versekkel illetve prózával. A Ködoszlás Tófalvi Zoltán, az Ujjlenyomat Gazda József irásait közli. A Műteremtésben Sümegi György, a Szemlében Borsodi L. László, Pieldner Judit közölnek. A Vendégházban pedig Kuszálik Péter jelentkezik írással.

Látó: 2012. november

A Látó szépirodalmi folyóirat novemberi számában verset közöl László Noémi, Farkas Wellmann Éva, Fazakas Attila, Vári Csaba, Muszka Sándor, Papp-Für János, Orcsik Roland, Simonfy József, Balázs Imre József. Sir I. C. Labon, Brit Virgin-szigeteki költő műveit Mózes Huba tolmácsolásában olvashatjuk. Karcolatot, novellát, elbeszélést publikál: Adorjáni Panna, Zakariás Erzsébet, Váradi B. László és Keszthelyi András. Regényrészletet olvashatunk Tompa Andreától.