Székelyföld 2013/8.

A Székelyföld augusztusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Szőcs Géza, Ferencz Imre, Szilágyi István, Lackfi János, Bene Zoltán, Pintér Lajos, Márton Evelin, Pál Sándor Attila, Gángoly Attila és Tóth Márta. A 200 éve született Petrás Incze Jánosra emlékeznek: Halász Péter, Kallós Zoltán, Harangozó Imre és Iancu Laura.

A Ködoszlásban Lakatos Artúr ír: A frontátvonulás Kolozsváron és ennek következményei címmel. Az Ujjlenyomatban Nagy József: A szegény huszárnak szomorú a sorsa címmel a huszársorsról ír. Az Alma Materben Bakó Botond közli: Elekes Károly, a tudós tanár és alkotó muzeológus tanulmányát. A Szemlében Ambrus Lajos, Borcsa János, Kovács Flóra írnak. Az Olvasólámpában Georgij Konsztantyinovics Holopov és Király László könyvéről, valamint az Első Székelyföldi Fotóbiennáléról közölnek rövid tanulmányokat, illetve szemlét. A Székely Könyvtárban Markó Béla ajánlja Király László válogatott versek című kötetét.