Korunk 2014/2.

A kolozsvári Korunk folyóirat 2014/februári számának központi tematikája: Forma(t)rendek. Az (alkalmazott) művészeti lapszám a vizualitás és a képiség jelenlegi domináns kulturális alakzatait a tömegtermelés és a művészet tömeges fogyasztásának szempontjából vizsgálja. A 21. századi embert körülvevő tárgyi világ, a változó képi műfajok és a kortárs design aktuális seregszemléjének célja reflexiójában támogatni az olvasót az általa már birtokolt tárgyak jelentéseit és értékét, a rendszeresen fogyasztott képi termékeket és általában a mindennapok esztétikumát illetően.

Az összeállításban szereplő tanulmányok szerzői grafikai tervezők, művészettörténészek, esztéták, a kortárs látvány- és formavilág tudatos termelői és fogyasztói.
A tartalomból: Slézia József: A kortárs designról, Szentpéteri Márton: A designkultúra csinosodása, Somogyi Krisztina: A könyv teste, a könyv lelke. A nem digitális fordulat, Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A polgárosodás és individualizáció jelei az ezredfordulón, Maksa Gyula: Az Európai Unió képregényeitől a karriermangáig, Kovács Dorottya: Internet Killed Television. A lapszámot Kárpáti Tibor pixelgrafikái illusztrálják.