Korunk 2014/április

A Korunk folyóirat idei áprilisi számának tematikája: észtek, lettek, litvánok. „Szimbolikus érvényű, hogy a balti államok 1940-es szovjet bekebelezésével a világ egyik része halottnak, a másik része ‘csak’ tetszhalottnak tekintette őket. A múlt bizonytalan létállapotú maradványaival van tele a jelen” – írja a lapszám élén olvasható esszéjében Bojtár Endre, e népek történelmének és irodalmának kiváló szakértője.

Észtek, lettek, litvánok: Köztes Európának is nevezik földrészünk azon térségét, ahol tucatnyi, a németekhez és az oroszokhoz viszonyítva kis nép teremtett magának hazát viszontagságos történelmi körülmények között a Nyemen és Narva folyók között, szüntelenül érintkezve-keveredve, a múltban és a jelenben, a náluk nagyságrendekkel nagyobb szláv népekkel (oroszokkal, lengyelekkel), illetve a közelmúltig, a 20. század közepéig, a németekkel. Keveset tudunk róluk, jóllehet ma már egyenrangú társai az európai népek családjának, történelmük alakulása, művelődési hagyományaik és mai irodalmi életük megérdemli, hogy nagyobb figyelemmel tekintsünk feléjük.
Körképünk gazdag tájékozódást kínál minden érdeklődő olvasónak.