Korunk 2014/május

Szekularizmus – vita és párbeszéd a májusi Korunkban: Használ vagy árt az egyházak világi befolyása? Milyen szerepet kapjon a vallás a nyilvánosságban? Kizárja vagy igazolja egymást a hit tekintélye és a modern gondolkodás? Szekularizmus, pró és kontra! Világnézetek harca – vita és párbeszéd a Korunk folyóirat májusi számában.

A tartalomból: Kiss Dénes: Deszekularizáció Romániában, Gábor György: Napkitörés vagy napfogyatkozás? Politikum és szakralitás avagy a szekuláris paradigma alkonya, Máté-Tóth András: Szekularizáción innen és túl, Brendel Mátyás: A hit eredendő hibája és ennek társadalmi kihatásai, Bolberitz Pál: Szekularizáció és szekularizmus, Koós István: Metafizika, vallás, erőszak, Gánóczy Sándor: Ateizmus és szekularizáció mint teológiai témák, Szalai Miklós: Evolúció és ateizmus, Szentpétery Péter: Dawkins mutatványa. A lapszámot Kolozsi Tibor szobrászművész alkotásairól készült fotók illusztrálják.