Székelyföld 2014. október

A Székelyföld szépirodalmi rovatában László Noémi, Szakács István Péter, Balla Zsófia, Tamás Dénes és Jónás Tamás jelentkezik írásokkal.
A Literata Hungarica Pomogáts Béla: Elsodort Erdély című tanulmányát, illetve Lőrincz György beszélgetését közli a 80 éves Pomogáts Bélával.

A Manuscriptum Szabó Gyula visszaemlékezését, a Ködoszlás Miskolczy Ambrus, a Disputa pedig Gáll Erwin tanulmányait közli a román történetírás sajátosságairól. Az Irattár Dr. Nagy Lajos kutatását ismerteti. A Szemle rovat Borcsa János, az Olvasólámpa: György Attila, Molnár Vilmos írásait közli, Vári Attila Csíki Lászlóra emlékezik.
A Pályám emlékezete Kántor Lajos: Fehér kakas nyomában című emlékezését, valamint Kónya Hamar Sándor beszélgetését közli Kántor Lajossal. A Székely könyvtárt Farkas Árpád ajánlja, a lapszámot Gergely Zoltán munkái illusztrálják.