Helikon 2015. január/ I.

A 25. évfordulóját ünneplő Helikon január 10-i száma Karácsonyi Zsolt Tördelt századok, huszonöt év című írásával indít – vagy éppen tart szünetet a vezércikk, röviden összegezve a folyóirat negyed évszázadát.

A rendhagyó lapszám nem csak friss tartalma révén teszi tárgyává az évfordulót, az alapító szerkesztőség tagjaitól is szemelvényeket idéz (Szilágy István: Helikon, Sigmond István: Randevú Európának, Lászlóffy Aladár: Cinegék mélyrepülésben, Bálint Tibor: Keserű fohászkodás, Mózes Attila: A hódító múmia). Demeter Zsuzsa az Erdélyi Múzéumról, Vallasek Júlia az Erdélyi Helikonról esszét, Andorkó Júlia az Utunkról tanulmányt közöl. 
Az érdeklődők Király László, Papp Attila Zsolt, Fekete Vince, Farkas Kristóf Liliom, Fülöp György és Gellu Naum (Balázs Imre József fordításában) verseit, illetve Király Farkas és Gyöngyösi Bálint prózai írásait olvashatják.
Szőcs István folytatja Morgondiózus jegyzeteinek írását. Filmkritikával Ferenczi Szilárd, beszámolóval a 2014-es Interferenciákról Csuszner Ferencz jelentkezik. Benke András Nagy Koppány Zsolt Nem kell vala megvénülnöd 2.0 című regényéről ír, Molnár Zsófia egy Márton Áron-válogatáskötetet és Balázs András regényét recenzálja. Jakabbfy Tamás és Szekernyés János ezúttal is a komolyzenei és képzőművészeti rovat szerzői.